Mẫu đơn xin nghỉ phép cập nhật mới nhất áp dụng cho người lao động trong đó bao gồm cả công viên chức nhà nước, mời bạn đọc cùng tham khảo và sử dụng.

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:   Ban lãnh đạo Công ty...........................................

                 Phòng Hành Chính Nhân sự

Tên tôi là:......................................................................................................................................

Vị trí: ........................................... Phòng ban:...............................................................................

Lý do xin nghỉ: ..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Thời gian xin nghỉ: ........................................................................................................................

Xin nghỉ tính phép                                                  Xin nghỉ không tính phép

Kính mong ban lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được phép nghỉ.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

.........................................