1. Cán bộ công chức, viên chức được hiểu như thế nào?

- Công chức được hiểu là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự  nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008)

- Viên chức được hiểu là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (Điều 2 Luật viên chức năm 2010)

>> Tham khảo: Mẫu Đơn xin nghỉ việc, đơn thôi việc File Word ngắn ngọn 

 

2. Quy định của pháp luật về việc nghỉ việc đối với công chức, viên chức?

Nghỉ việc đối với công chức: Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý di; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 59 Luật cán bộ, công chức năm 2008)

- Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

- Không giải quyết thôi việc đôi với công chức nữ đang mang thao hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng

 Nghỉ việc đối với viên chức: viên chức nghỉ việc trong trường hợp bị đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng nhưng không ký tiếp hoặc nghỉ việc do tự nguyện

- Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng: Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ; Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định của Luật công chức, viên chức năm 2010; Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn bị ốm đã điều trị 06 tháng liên tục mà chưa hồi phục; Do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng mà đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô; đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động; Viên chức không đạt sau thời gian tập sự.

- Tự nguyện xin nghỉ việc khi: không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng; không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc; bị ngược đãi, cưỡng bức lao động; bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng; Viên chức nữ có thai nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh; viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

>> Xem thêm: Mẫu đơn đơn xin nghỉ việc, xin thôi việc mới nhất

 

3. Mẫu đơn xin nghỉ viêc của viên chức, công chức cơ quan nhà nước

* Mẫu số 01: tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

 

Kính gửi: ban lãnh đạo cơ quan X

Tôi tên: Nguyễn Văn A

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp: Nhân viên

Đơn vị làm việc: Cơ quan X

Hộ khẩu thường trú số nhà: a  đường  b

Phường (xã) Y quận (huyện) Z tỉnh (thành phố) O

Xin được thôi việc kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2023

Lý do nghỉ việc: Do bản thân bị tai biến đã điều trị 06 tháng

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi được phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho: Nguyễn Thị B có liên quan đến công việc tôi đảm nhiệm

O, ngày 11 tháng 3 năm 2023

                Ý kiến của trưởng phòng                      Người làm đơn

                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

>> Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay thuyết phục và hay nhất  

* Mẫu số 02: tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

 

Kính gửi: Ban lãnh đạo cơ quan X

Tên tôi là: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Nhân viên Bộ phận: Kế toán

 11 tháng 3 năm 2023 Nay tôi làm đơn này kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày 

Lý do: Bị tai biến đã điều trị 06 tháng nhưng chưa hồi phục

Tôi đã bàn giao công việc cho: Nguyễn Thị B Bộ phận: Kế toán

Các công việc được bàn giao: Làm sổ sách, cất giữ quỹ cơ quan

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc

Rất mong Ban giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                                           Người làm đơn

                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

* Lưu ý: sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tuân theo hợp đồng lao động, cân nhắc thật kỹ càng trước khi gửi đơn và cân nhắc thời điểm nghỉ việc

 

4. Khi nghỉ việc công chức, viên chức phải thông báo trước bao nhiêu ngày?

Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày, trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

Quy trình giải quyết thôi việc:

- Nếu viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bằng văn bản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, nếu đồng ý cho thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc theo quy định. Trường hợp không đồng ý cho thôi việc thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định

- Nếu đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc không ký tiếp hợp đồng làm việc thì đồng thời phải giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật hiện hành

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về nội dung mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức, viên chức mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.