>> Tải mẫu đơn xin nghỉ việc

 

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

 

.Luật sư tư vấn soạn thảo mẫu đơn xin nghỉ việc ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.0159

-----------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

                                                                                       Địa danh, ngày …… tháng…… năm ……
 

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
 

 Kính gửi:  -  Ban Giám Đốc Công Ty ........................................................................................
                  -  Phòng Hành chính nhân sự Công ty ......................................................................
 
Tôi tên là: ...................................................................................................................................
CMND số: ..................................................................................................................................
Bộ phận công tác: ......................................................................................................................
Chức vụ: .....................................................................................................................................
Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày .....................................
Lý do: .........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tôi đã bàn giao công việc cho: ...................................Bộ phận:................................................
Nội dung các công việc được bàn giao :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.
Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

                    Trưởng bộ phận                                                    
Người làm đơn
 

 

                    NGUYỄN VĂN A                                                 
NGUYỄN VĂN B   

 

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

--------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

>> Xem thêm:  Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?