Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

 

Kính gửi :   ................................

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

                    ...............................

Tôi tên là : ............................................................................................................

Chức vụ   : ....................................................    Bộ phận :   ..................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày.........

Lý do   :................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho :...................Bộ phận : ...........................................

Các công việc được bàn giao :

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có được trả lương không ? Tính lương thử việc

...................................................................................................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

                            Trưởng bộ phận                                                               Người làm đơn

 

 

 

----------------------------------------------

 

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Hợp đồng thử việc có được gia hạn nhiều lần không ? Thời hạn thử việc là bao lâu

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020