1. Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phụ lục 01)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phụ lục 01) ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tên đơn vị KDVT:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………/…………

…………, ngày...... tháng......năm.....


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Kính gửi: Sở GTVT............................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:..........................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..........................................................................

3. Địa chỉ trụ sở:.....................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax):...........................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số:...........

do.....................................................cấp ngày......... tháng......... năm...................

6. Họ và tên người đại diện hợp pháp:...................................................................

7. Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

-............................................................................................................................

-...........................................................................................................................

Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu)

2. Thủ tục tách khỏi hợp tác xã kinh doanh vận tải ?

Thưa luật sư , Xin luật sư có thể tư vấn giúp DN tôi trong trường hợp này với ạ: Là đơn vị vận tải hành khách. Trước đây là hộ kinh doanh cá thể... Các đầu xe mang tên cá nhân được gửi vào hợp tác xã để vận hành. Sau đó cá nhân thành lập công ty và muốn đưa các đầu xe vào công ty. Bằng cách chuyển đổi công ty từ TNHH 1 thành viên lên 2 thành viên trở lên.... Góp thêm vốn bằng tài sản là các đầu xe.

Vậy câu hỏi là:

Công ty muốn tách khỏi hợp tác xã để kinh doanh vận tải thì phải làm những thủ tục gì?

Việc đưa các đầu xe vào công ty có phải chuyển đổi đăng kí xe để lấy chi phí hợp lý hợp lệ không ạ? và cần làm những thủ tục gì ạ!

Trong trường hợp các đầu xe đang cắm ngân hàng mang tên cá nhân thì có chuyển đổi đăng kí xe mang tên công ty?Cách xử lý thế nào?

Xin chân thành cảm ơn! Xin cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

1. Công ty muốn tách khỏi Hợp tác xã để kinh doanh vận tải thì phải làm những thủ tục gì?

1.1. Từ các thông tin được cung cấp, chúng tôi hiểu rằng cá nhân anh là xã viên của hợp tác xã, không có thông tin nào nói về việc công ty (do anh thành lập) là thành viên của hợp tác xã cả. Theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012, việc gia nhập hợp tác xã không phải là đương nhiên (chẳng hạn như trường hợp của anh, khi anh là thành viên hợp tác xã, không có nghĩa là công ty do anh thành lập đương nhiên trở thành thành viên của hợp tác xã đó), mà để một pháp nhân trở thành thành viên của hợp tác xã, pháp nhân đó phải đáp ứng các điều kiện sau theo quy định tại Nghị định 142/2017 NĐ-CP:

“1. Pháp nhân Việt Nam theo quy định của Bộ luật dân sự có nhu cầu hợp tác với các thành viên khác và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

2. Pháp nhân Việt Nam khi tham gia hợp tác xã phải có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã. Người ký đơn phải là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó.

3. Người đại diện của pháp nhân tại hợp tác xã là người đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền) của pháp nhân đó.

4. Góp vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật hợp tác xã và điều lệ hợp tác xã.

5. Các điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định.”

Do vậy, trừ khi Công ty do anh thành lập đáp ứng được các điều kiện nêu trên, Công ty đó không phải là thành viên của Hợp tác xã.

2. Trường hợp Công ty đã là thành viên của Hợp tác xã, để tách ra khỏi Hợp tác xã để kinh doanh vận tải thì cần phải thực hiện các thủ tục sau:

(a) Thủ tục tách khỏi Hợp tác xã

Theo quy định tại Khoản 9 và 10 Điều 14 Luật Hợp tác xã năm 2012, xã viên hợp tác xã có quyền “ra khỏi hợp tác xã theo quy định của điều lệ” và “được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.” Tuy nhiên, Luật Hợp tác xã năm 2012 lại không quy định cụ thể thủ tục ra khỏi Hợp tác xã.

Do anh không cung cấp cho chúng tôi bản điều lệ của Hợp tác xã nên chúng tôi không thể đưa ra tư vấn chính xác cho trường hợp của anh. Nhưng thông thường, để ra khỏi hợp tác xã, thành viên phải làm các thủ tục sau:

- Làm đơn xin ra khỏi hợp tác xã trước một thời hạn nhất định (thông thường là 60 ngày);

- Được đại hội xã viên chấp thuận;

- Việc trả lại tài sản góp vốn khi thành viên xin ra Hợp tác xã: Việc trả lại vốn góp của xã viên căn cứ vào thực trạng tài chính của Hợp tác xã tại thời điểm trả lại vốn góp, sau khi Hợp tác xã đã quyết toán năm và đã giải quyết xong các quyền lợi, nghĩa vụ về kinh tế của xã viên đối với Hợp tác xã. Hình thức, thời hạn trả lại vốn góp cho xã viên do Đại hội xã viên quyết định.

3. Thủ tục đăng ký kinh doanh vận tải:

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;

- Đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

“1. Có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với những loại hình kinh doanh yêu cầu phải có giấy phép. Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này, Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

2. Có và thực hiện đúng phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

3. Quản lý xe ô tô kinh doanh vận tải

a) Bảo đảm có số ngày xe tốt tối thiểu bằng 110% số ngày xe vận doanh theo phương án kinh doanh (chỉ áp dụng với vận tải hành khách tuyến cố định và vận tải hành khách bằng xe buýt);

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng để đảm bảo các phương tiện phải được bảo dưỡng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

c) Lập Hồ sơ lý lịch phương tiện hoặc phần mềm quản lý phương tiện của đơn vị để theo dõi quá trình hoạt động và bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này;

d) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, không được sử dụng xe khách có giường nằm hai tầng để hoạt động vận tải trên các tuyến đường cấp 5 và cấp 6 miền núi;

đ) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, khoang chở hành lý của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch phải được chia thành các ngăn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để hành lý không bị xê dịch, đảm bảo an toàn của xe trong quá trình vận chuyển.

4. Quản lý lái xe kinh doanh vận tải

a) Lập và cập nhật đầy đủ các thông tin về quá trình làm việc của lái xe vào Lý lịch hành nghề lái xe hoặc phần mềm quản lý lái xe của đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này;

b)Tổ chức khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và chỉ sử dụng lái xe có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; không tuyển dụng, sử dụng lái xe có sử dụng chất ma túy;

c) Đơn vị kinh doanh vận tải phải sử dụng lái xe đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm điều khiển xe khách có sức chứa từ 30 chỗ trở lên để điều khiển xe khách có giường nằm hai tầng.

5. Xây dựng hoặc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

a) Đơn vị kinh doanh vận tải phải xây dựng hoặc áp dụng Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Bộ trưởng Giao thông vận tải ban hành. Trường hợp đơn vị tự xây dựng thì phải đối chiếu và công bố tương đương với mức chất lượng quy định trong Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký chất lượng dịch vụ với Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu chạy xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định khi đăng ký tham gia khai thác tuyến còn phải đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư này và thông báo đến bến xe hai đầu tuyến trước khi hoạt động vận chuyển.

6. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; thời gian lưu trữ tối thiểu 03 năm.”

• Về giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

Làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tại bằng xe ô tô (có mẫu) và gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Việc đưa các đầu xe vào công ty có phải chuyển đổi đăng ký xe để lấy chi phí hợp lý và hợp lệ không? Cần làm thủ tục gì?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

Do vậy, đối với việc đưa các đầu xe góp vốn vào công ty, anh cần phải làm thủ tục chuyển đổi quyền chủ sở hữu (đổi tên chủ phương tiện trên Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô). Anh cần nộp hồ sơ sang tên xe tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

d) Chứng từ lệ phí trước bạ hoặc tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế (đối với trường hợp được miễn lệ phí trước bạ).

Lưu ý : Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Liên quan đến việc tách chi nhánh thành một công ty độc lập và chuyển nhượng lại đất”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Trân trọng cảm ơn!

4. Mẫu phương án kinh doanh vận tải bằng xe Ôtô

Công ty luật Minh cung cấp mẫu phương án kinh doanh vận tải vằng xe Ôtô để Quý khách tham khảo và áp dụng trong quá trình xin cấp phép kinh doanh vận tải bằng Ôtô. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162 để được hỗ trợ:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

--------------------------------------------------

Tên doanh nghiệp, HTX: .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .............. /..............

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, Ngày... tháng....năm.....

PHƯƠNG ÁN

KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

I. Tổ chức quản lý hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã:

- Cơ cấu tổ chức: mô hình, chức năng nhiệm vụ các phòng ban.

- Người điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ chuyên ngành.

- Phương án tổ chức bộ phận an toàn của đơn vị vận tải (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi).

II. Phương án kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Phương án kinh doanh vận tải hành khách.

a. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt.

- Phương tiện: số lượng chính thức và dự phòng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình.

- Tuyến khai thác, số chuyến, giá vé, hình thức triển khai bán vé.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: danh sách, giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ.

- Dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.

- Nơi đỗ xe của doanh nghiệp, hợp tác xã: địa điểm, diện tích.

- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

b. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch.

- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình.

- Nơi đỗ xe của doanh nghiệp, hợp tác xã: địa điểm, diện tích.

- Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.

- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

c. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi:

- Màu sơn đăng ký.

- Vị trí gắn hộp đèn taxi, nội dung thông tin ghi phía ngoài xe: Số điện thoại, tên doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Hệ thống điều hành: Địa chỉ trung tâm điều hành, số lượng nhân viên điều hành, trang thiết bị liên lạc.

- Lái xe taxi: số lượng lái xe, hạng giấy phép lái xe, trình độ, đồng phục, thực hiện quy định về tập huấn nghiệp vụ.

- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

2. Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa

- Đối với kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ thì nêu rõ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tổ chức bộ phận theo dõi về an toàn giao thông.

- Lái xe: số lượng lái xe, trình độ, hạng giấy phép lái xe, thâm niên công tác.

Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)

5. Thắc mắc về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ?

Thưa luật sư, xin cho tôi hỏi: 1. Một người mua ô tô 29 chỗ đăng kí đầy đủ giấy tờ phù hợp với pháp luật và là người trực tiếp lái xe thì tự ý ký hợp đồng với cá nhân khác để chở khách thì cần làm những gì để đúng pháp luật.
2. Mua xe 29 chỗ về mà không vào hợp tác xã hay công ty dịch vụ du lịch nào hết, tự tìm khách ký hợp đồng (để bảng cho thuê xe 29 chỗ ở nhà) có được hay không? Nếu không thì phải làm gì để tự tìm khách không qua hợp tác xã hay công ty dịch vụ du lịch ?
Cảm ơn luật sư

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê

Thắc mắc về kinh doanh xe hợp đồng: Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ?

Luật sư tư vấn pháp luật Giao thông trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Căn cứ Điều 3 Nghị định 10/2020 quy định như sau:

-2. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

Để được kinh doanh lĩnh vực này bạn cần đáp ứng những điều kiện quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cụ thể đó là Điều 18 Nghị định này.

Sau đó bạn phải làm thủ tục để được cấp giấy phép kinh doanh.

Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này;

b) Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải;

c) Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử).

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh vận tải gồm:

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này;

b) Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định này (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).

4. Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị mất hoặc bị hư hỏng, hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này.

5. Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh:

a) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này; đối với hộ kinh doanh vận tải thực hiện theo khoản 2 Điều này;

b) Tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh.

Bạn làm hồ sơ thì gửi đến Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thì bạn được phép ký hợp đồng vận chuyển khách.

2. Việc bạn không vào hợp tác xã hay công ty dịch vụ du lịch nào hết, mà tự tìm khách ký hợp đồng vẫn được nếu bạn đáp ứng nhưng điều kiện về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Vì Căn cứ Điều 2 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe oto thì đối tượng áp dụng nghị định này là tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Như vậy cá nhân cũng thuộc đối tượng được kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê