Giấy phép kinh doanh vận tải

Bài tư vấn về chủ đề Giấy phép kinh doanh vận tải

Hỏi về giấy phép kinh doanh vận tải đường thủy nội địa?

Hỏi về giấy phép kinh doanh vận tải đường thủy nội địa?
Kinh doanh vận tải đường thủy, vận tải hành khách đường bộ và vận tải hàng hóa là những ngành nghề kinh doanh đòi hỏi giấy phép con (điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật). Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan cụ thể:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng