>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự về vay tiền, gọi:  1900.6162

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Hợp đồng vay tài sản như sau:

"Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định."

Luật Dân sự không yêu cầu Hợp đồng vay tài sản ( trong trường hợp này là giấy vay tiền ) phải được công chứng, chứng thực, tuy nhiên bạn có thể thực hiện hoạt động này để đảm bảo tính pháp lí cao hơn. Do không có quy định bắt buộc phải đánh máy nên bạn hoàn toàn có thể viết tay Giấy vay tiền này.

Các nội dung khác do các bên tự thỏa thuận như về phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán, lãi suất ( nếu có), …

Mẫu giấy cho vay tiền bạn có thể tham khảo theo mẫu sau đây:

--------------------------------------------------------- 

>> Xem thêm:  Khái niệm về chủ nợ ? Các quy định của pháp luật về chủ nợ ?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

                                                                                                     .............., ngày …. tháng …. năm…..
 

GIẤY VAY TIỀN
 

1/ Thông tin bên vay: ( trường hợp cả 2 vợ chồng đứng tên vay)
Ông :...............................Ngày sinh :.......................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.....năm.......
Hộ khẩu thường trú :...............................................................................................
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................
Bà:........................Ngày sinh :................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.....năm.......
Hộ khẩu thường trú :.................................................................................. .............
Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................
Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………….. ngày……………. Nơi đăng ký: ………………………….............................................................................................

2/ Thông tin bên cho vay:
Ông :........................Ngày sinh :................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.....năm.........
Hộ khẩu thường trú :................................................................................. ................
Chỗ ở hiện tại:...........................................................................................................
Bà:........................Ngày sinh :................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.........năm.......
Hộ khẩu thường trú :............................................................................... ...................
Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................
Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………….. ngày……………. Nơi đăng ký ………………………….................................................................................................


3/ Tài sản vay và lãi suất vay:
Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là :.....................đồng, bằng chữ :...........
Với lãi suất :......%/tháng, trong thời hạn............... tháng, kể từ ngày :................................
Những thỏa thuận khác: ( thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn.......... Tài sản bảo đảm: ……………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, tài sản bảo đảm (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần.


4/ Mục đích vay:
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................


5/ Cam kết:
Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sỡ hữu để thanh toán cho bên cho vay.
       Bên cho vay                     Bên vay                         Người làm chứng

   ( ký, ghi rõ họ tên)          ( ký, ghi rõ họ tên)             ( ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)................................................ 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Vay tín chấp không có khả năng trả nợ có bị khởi tố hình sự không ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ mới nhất năm 2021 ? Ủy quyền đòi nợ có hợp pháp ?