Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật Lao động 2012

2. Luật sư tư vấn:

Luật Minh Khuê xin cung cấp cho bạn đọc mẫu hợp đồng đào tạo nghề để tham khảo như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......, ngày.......tháng........năm.........

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ 

Số: ……………………./HĐĐTN

>> Xem thêm:  Quy định đối với công chức cấp xã chưa qua đào tạo chuyên môn?

 

Căn cứ theo Bộ luật Lao động 2012

Căn cứ theo..................................... 

 

Hôm nay, chúng tôi gồm:

Bên dạy nghề: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

CÔNG TY: …………………….…………………….…………………….………………… 

Đại diện: …………………….…………………….…………………….…………………… 

Chức vụ: …………………….…………………….…………………….……………………  

Địa chỉ: …………………….…………………….…………………….…………………….   

>> Xem thêm:  Cách xác dịnh chi phí bồi thường hoạt động đào tạo nghề khi chấm dứt hợp đồng lao động ?

Điện thoại: …………………….……………………. Fax: …………………….…………… 

Mã số thuế: …………………….…………………….…………………….………………… 

Tài khoản số: …………………….…………………….…………………….……………… 

Email: …………………….…………………….…………………….…………………….… 

 

Bên học nghề: 

Họ và tên: …………………….…………………….…………………….…………………… 

Sinh ngày: …… tháng .…. năm

Trình độ văn hoá: …………………….…………………….…………………….…………… 

Hộ khẩu thường trú tại: …………………….…………………….…………………….…… 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng đào tạo nghề mới nhất theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012

Chỗ ở hiện tại: …………………….…………………….…………………….……………… 

Giấy tạm trú số ……..do Công an ………….cấp ngày .......... tháng ........ năm .........

Điện thoại: …………………….…………………….…………………….…………………… 

Mang CMND:………….hoặc hộ khẩu số: .............…………………….…………………… 

Cấp ngày.........tháng.........năm.........Tại: Công an ......................................................... 

 

Thoả thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Công ty đào tạo nghề…......................cho anh (chị) ………… theo đúng hợp đồng số……..từ ngày…….....tháng……..năm……..đến ngày…....tháng…….năm .......

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề; - Công ty: …………………….…………………… 

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập trung tâm liên kết đào tạo bác sĩ thẩm mỹ ?

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề ............................. - Công ty: …………………… 

Cơ sở 1: ..........................................................................…………………….……………

Cơ sở 2: ..........................................................................…………………….…………… 

 

Điều 2: Chế độ học nghề

1. Thời gian học nghề: .…....tháng (=…..tuần: =…….giờ)

2. Thời gian học trong ngày:

Sáng từ: 8h00 đến 11h00

Chiều từ: 14h00 đến 17h00

Tối từ: 18h00 đến 21h00

>> Xem thêm:  Công ty có chấm dứt HĐLĐ đúng luật và giải quyết quyền lợi cho NLĐ đúng không?

3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

4. Phân chuyên ngành học 1buổi/ngày.

5. Học sinh được cấp phát:

- Thẻ học viên;

- Tài liệu học tập phân Đại cương và chuyên ngành.

6. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Điều 3: Chi phí đào tạo 

Tổng chi phí đào tạo nghề là ........................................................... đồng

(bằng chữ:..................................................................................... đồng)

>> Xem thêm:  Người lao động phải bồi hoàn chi phí đào tạo là bao nhiêu khi không thực hiện đúng cam kết?

 

Điều 4: Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghề vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

 

Điều 5: Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn ….…………………….. năm.

 

Điều 6: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người học

1. Nghĩa vụ:

Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?

Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quyền hạn:

Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì Công ty sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng)

3. Quyền lợi:

Người học được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

 

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề

1. Nghĩa vụ:

>> Xem thêm:  Khởi kiện đòi lại chi phí đào tạo?

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

2. Quyền hạn:

Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật.

Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

+ Đi nghĩa vụ quân sự

+ Lý do sức khoẻ

+ Vi phạm Pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm đào tạo

 

Điều 8: Điều khoản chung

1. Những thoả thuận khác:

>> Xem thêm:  Không ký kết hợp đồng đào tạo nghề có đúng luật không ?

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

................................................................................................................. 

2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày.....tháng.....năm......đến ngày ….tháng….năm....

 

Điều 9: Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

+ 01 bản người học nghề giữ.

+ 01 bản Công ty ........................................................ giữ.

Hợp đồng đào tạo nghề được làm tại: Công ty ...................................…… 

Cơ sở 1: ..........................................................................…………………… 

>> Xem thêm:  Trường hợp nào phải bồi thường chi phí đào tạo nghề ?

Cơ sở 2: ..........................................................................…………………… 

 

                         BÊN HỌC NGHỀ                                         BÊN DẠY NGHỀ

 

 

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Giáo dục dạy nghề ở Nhật Bản: Chìa khóa đi vào hiện đại hóa Kinh nghiệm đào tạo kỹ thuật ở cấp giáo dục phổ cập - Hồng Lê Thọ