Make sure to research the potential advantages as well as the damage that an irresponsible SEO can do to your site."

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

TỐI ƯU KẾT QUẢ TÌM KIẾM TỰ NHIÊN TRÊN GOOGLE

Số: ……./2012/HĐSEO/MKLAW-ABC

>> Xem thêm:  Mr. Mạc Hoàng Việt – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 28 tháng 08 năm 2008 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày ... ... tháng ... ... năm 2012 tại TP Hà Nội, chúng tôi gồm có:

BÊN A:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SUNLAW

Người đại diện:

Ông Lê Minh Trương

Chức vụ:

Giám đốc

Địa chỉ:

120A4, ngõ 129, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ viết hóa đơn:

Số điện thoại:

0435510350

Fax: 0435510350

Số tài khoản:

Mã số thuế:

0104078829

Website:

www.sunlaw.com.vn

Email:

[email protected]

BÊN B:

VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ……

Người đại diện:

……………….

Chức vụ:

………………………..

Địa chỉ VPĐD:

………………………..

Số điện thoại:

08 ..........................

Fax: ..................

Trụ sở chính:

………………………………………………………………..

VP GD HN:

................................................................................................

Số điện thoại:

04 3......................

Fax: 043 …………………

Website:

www. Email:

Số tài khoản:

Tên tài khoản

Mã số thuế:

“Hai Bên” trong hợp đồng này được hiểu là Bên A và Bên B.

Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ này với các điều khoản cụ thể sau:

ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

 1. Tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
 2. Bình đẳng, trung thực, thiện chí.
 3. Cùng có lợi.
 4. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 1. Bên A thuê Bên B và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ quảng cáo Google tối ưu kết quả tự nhiên (Không tính vị trí hình ảnh, video, bản đồ) cho Bên A với nội dung cụ thể như sau:
 • Website: www.... thuộc sở hữu của Bên A.
 • Công cụ tìm kiếm: Google Việt Nam – www.google.com.vn ngôn ngữ tiếng Việt
 • Dịch vụ Bên B cung cấp nhằm đưa 05 từ khóa lên Top 5 kết quả tìm kiếm tự nhiên của www.google.com.vn.
 • Danh sách từ khóa yêu cầu lên Top:

Stt

Từ khóa

Stt

Từ khóa

Stt

Từ khóa

1

Luật sư

2

Tư vấn luật

3

Dịch vụ luật sư

4

Luật sư tư vấn

5

Tư vấn pháp luật

 1. Thời hạn: Bên B đảm bảo việc đưa số từ khóa yêu cầu lên Top 5 trong vòng 05 tháng. Thời hạn này được tính từ khi Bên B xác nhận Bên A đã hoàn thiện xong yêu cầu chỉnh sửa tối ưu mà Bên B đã gửi sang. Xác nhận này do bộ phận chăm sóc khách hàng của Bên B gửi bằng mail cho người đầu mối làm việc của Bên A có chuyển thư đến 2 email quản lý của hai Bên.
 2. Thời gian duy trì: Thời gian Bên A muốn duy trì các từ khóa của mình trên Top 5 là 06 tháng kể từ thời điểm từ khóa được đẩy lên top yêu cầu.

ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Phí dịch vụ:

Stt

Từ khóa

Top

Chi phí đẩy

Chi phí duy trì

Số tháng duy trì

Thành tiền

1

Luật sư

5

3.000.000

1.500.000

06

12.000.000

2

Tư vấn pháp luật

5

3.000.000

1.500.000

06

12.000.000

3

Tổng đài tư vấn

5

2.500.000

1.250.000

06

10.000.000

4

Luật sư riêng

5

1.500.000

750.000

06

6.000.000

5

Dịch vụ luật sư

5

3.000.000

1.500.000

06

12.000.000

Tổng phí

52.000.000

Chiết khấu ưu đãi (nếu có)

1.000.000

Chiết khấu thanh toán (nếu có)

0

Tổng phí thực trả

51.000.000

Thuế VAT (10%)

5.100.000

Tổng thanh toán

56.100.000

Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu một trăm nghìn đồng chẵn

 1. Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B thành các lần như sau:

Lần 1: Bên A thanh toán cho Bên B số tiền là 17,500,000 VNĐ (Bằng chữ: mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng) trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng này. Thanh toán lần 1 được khấu trừ và xuất hóa đơn vào lần thanh toán cuối cùng.

 • Thanh toán chi phí đẩy: Khi 1 trong các từ khóa lên Top yêu cầu, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B toàn bộ chi phí đẩy của từ khóa đã lên Top yêu cầu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Bên A xác nhận Biên bản nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu sẽ được Bên B gửi cho Bên A xác nhận sau khi từ khóa lên Top yêu cầu. Biên bản có giá trị khi Bên A xác nhận hoặc không có phản hồi sau 03 ngày làm việc kể từ thời điểm biên bản được gửi tới bên A.
 • Thanh toán chi phí duy trì: Khoản phí duy trì được thanh toán 06 tháng một lần vào đầu kỳ.
 • Hóa đơn tài chính sẽ được xuất theo từng lần nghiệm thu và trong vòng 07 ngày sau khi bên A thanh toán đầy đủ số tiền trên biên bản nghiệm thu cho bên B.
  1. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng. Bên A chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản.
  2. Cách thức tính phí

Chi phí đẩy và chi phí duy trì phụ thuộc vào vị trí thực tế đạt được sau thời gian cam kết đẩy lên Top. Bên A thanh toán cho bên B cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

Stt

Từ khóa

Top Cam kết

Phí đẩy (theo hợp đồng)

Phí duy trì (theo hợp đồng)

Thanh toán dựa trên kết quả thực tế của vị trí từ khóa

5

6

7, 8

9, 10

1

Dịch vụ luật sư

5

6.000.000

3.000.000

100%

80%

40%

20%

2

Tổng đài tư vấn luật

5

6.000.000

3.000.000

100%

80%

40%

20%

3

Tư vấn luật

5

7.000.000

3.000.000

100%

80%

40%

20%

4

Dịch vụ pháp luật

5

7.000.000

3.000.000

100%

80%

40%

20%

Toàn bộ chi phí được tổng kết ở cuối chiến dịch dựa trên các báo cáo được bên B gửi hàng tháng. Hai bên ký biên bản thanh lý, hoàn thành các nghĩa vụ về về việc thanh toán, tối ưu hóa website với các từ khóa lựa chọn.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Quyền của Bên A:

 1. Yêu cầu Bên B thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận quy định tại Hợp đồng này.
 2. Có quyền dừng Hợp đồng khi Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này mà do lỗi chủ quan của Bên B.

Nghĩa vụ của Bên A:

 1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên A không thanh toán đúng thời hạn, mỗi ngày chậm thanh toán Bên A sẽ phải chịu 1% giá trị khoản thanh toán chậm.
 2. Phối hợp chặt chẽ trong việc chỉnh sửa website theo các bản yêu cầu chỉnh sửa tối ưu của Bên B; đảm bảo xử lý các yêu cầu trên trong vòng không quá 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.
 3. Không tự ý thay đổi hệ thống url (đường dẫn), title, meta trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc email của người đầu mối thông tin của Bên B. Nếu Bên A vi phạm điều này, Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm với các cam kết của mình trong Hợp đồng. Nếu việc tự ý thay đổi một trong các yếu tố trên gây ra sự cố đối với việc duy trì Hợp đồng thì Bên A phải chịu mọi trách nhiệm và duy trì thanh toán như tháng liền trước đó trong thời gian Bên B khắc phục sự cố do lỗi Bên A.
 4. Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng, nếu website của Bên A bị các sự cố về lỗi code, lỗi host, hay lỗi tên miền, dính virus gây hại mà không phải do lỗi của Bên B thì bên B sẽ không đảm bảo các từ khóa được đẩy lên top đúng hạn và không đền bù thời gian rơi top của các từ khóa. Nếu do lỗi của Bên B thì Bên B sẽ chịu phạt theo đúng cam kết trong hợp đồng. Nếu do nguyên nhân Bất khả kháng Bên B không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, khi đó hai Bên sẽ cùng thỏa thuận về phương án giải quyết trên nguyên tắc như quy định tại Điều 1 hợp đồng này.
 5. Không ký kết hợp đồng quảng cáo Google theo kết quả tự nhiên với đơn vị khác trong thời gian hiệu lực của hợp đồng này.
 6. Không vi phạm những điều khoản nghiêm trọng của Google quy định với website:
 • Không dùng quá 2 tên miền cho một code web với nội dung trùng nhau.
 • Không dùng bất kỳ biện pháp tối ưu mũ đen nào trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng
 • Không dùng pop up khi khách vào website.
 • Không dùng thẻ refresh để chuyển người truy cập website sang website khác.
 • Không chứa nội dung đồi trụy, mua bán các hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm luật bản quyền, nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế.
 • Không chứa các thông tin sai lệch về giá, về chương trình khuyến mại một cách cố ý nhằm thu hút người mua.
  1. Tuân theo những khuyến cáo cập nhật nhất của Google do Bên B cung cấp nhằm đảm bảo kết quả tối ưu được tốt nhất.
  2. Xác nhận biên bản nghiệm thu đúng thời hạn yêu cầu như quy định hợp đồng này.
  3. Ghi nhận và email cho Bên B khi một trong các từ khóa bị ra ngoài Top 5 của Google.
  4. Đặt text link dưới chân trang, bằng mã code: SEO by Sunlaw trong suốt thời gian có hiệu lực của Hợp đồng này và sau khi kết thúc Hợp đồng nhưng các từ khóa trên chưa rơi ra khỏi Top 5.
  5. Đặt đoạn mã wiget trao đổi liên kết lên website, đây là một công cụ để Bên B chủ động triển khai trao đổi liên kết giữa website Bên A với các website khác nhằm đem lại hiệu quả SEO cao và nhanh hơn cho website Bên A.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

Quyền của Bên B:

 1. Sử dụng các thông tin về website khách hàng nhằm triển khai tối ưu hiệu quả.
 2. Yêu cầu Bên A phối hợp trong các công việc chỉnh sửa hệ thống website nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho việc thực hiện tối ưu.
 3. Chủ động thay đổi và áp dụng các chiến lược tối ưu tùy theo tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả đã cam kết cho Bên A.
 4. Yêu cầu Bên A dừng các vi phạm Hợp đồng nếu có và có quyền dừng Hợp đồng và không trả lại tiền thanh toán trước đó nếu sau 2 lần yêu cầu bằng văn bản mà Bên A vẫn tiếp tục vi phạm Hợp đồng.
 5. Yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định Hợp đồng này.
 6. Chủ động triển khai trao đổi liên kết nhằm đảo bảo hiệu quả cao cho quá trình trao đổi liên kết cho website của Bên A

Nghĩa vụ của Bên B:

 1. Thực hiện công việc đúng nội dung, thời hạn theo quy định Điều 1 Hợp đồng này.
 2. Khi có một trong số các từ khóa lên top yêu cầu, Bên B có nghĩa vụ lập biên bản nghiệm thu gửi cho Bên A xác nhận. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Bên B gửi biên bản nghiệm thu, Bên A có nghĩa vụ xác nhận hoặc trong trường hợp sau 03 ngày làm việc mà Bên A không phản hồi gì về biên bản nghiệm thu đó thì mặc định là biên bản đó được Bên A chấp thuận.
 3. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được liên quan đến website Bên A trong thời gian thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên A.
 4. Chịu trách nhiệm đền bù cho Bên A, nếu:
 • Ứng với mỗi ngày từ khóa bị ra khỏi Top 5 trong thời gian duy trì, Bên B chịu trách nhiệm đền bù 01 ngày duy trì sau khi hết thời hạn duy trì theo Hợp đồng, trừ trường hợp rơi top do lỗi của bên A như quy định tại mục 4.6 của Hợp đồng này.
 • Bên B sẽ hoàn trả lại cho Bên A 100% số tiền thanh toán lần 1 nếu hết thời hạn đẩy nêu trên mà chưa có từ khóa nào được đưa lên top cam kết trong trường hợp Bên A thực hiện đúng và đầy đủ, kịp thời mọi nghĩa vụ trong hợp đồng này và hai Bên không có thỏa thuận nào khác.
 • Trường hợp Bên B thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo hợp đồng này nhưng do lỗi của Bên A (website bị lỗi hoặc việc phối hợp với Bên B không đúng tiến độ, không đảm bảo đúng cam kết trong hợp đồng này) làm ảnh hưởng đến tiến độ hoặc chất lượng dịch vụ SEO của Bên B thì Bên B được loại trừ mọi trách nhiệm.

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT - ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng này và các phụ lục của hợp đồng này (nếu có) có thể được sửa đổi theo thoả thuận của hai Bên, mọi sửa đổi sẽ được lập thành phụ lục của hợp đồng.

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế uy tín, chuyên nghiệp

 1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:
  1. Hợp đồng hết hạn mà không được gia hạn.
  2. Cả hai Bên đồng ý chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn, trong trường hợp đó hai Bên sẽ thoả thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt hợp đồng.
  3. Một trong hai Bên muốn chấm dứt hợp đồng, đã thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản trước ít nhất 05 ngày tính đến ngày dự định chấm dứt hợp đồng và đã được Bên kia đồng ý bằng văn bản.
  4. Một trong hai Bên bị phá sản, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động, trong trường hợp này hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
  5. Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc hai Bên chấm dứt hiệu lực của hợp đồng này.
 2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng:
  1. Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu chứng minh được Bên kia đã có vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện các trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng này và không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào hoặc phản hồi nào với Bên bị vi phạm sau khi bên phát hiện vi phạm đã thông báo 2 lần bằng văn bản tới bên vi phạm.
  2. Nếu một trong hai Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phù hợp với mục 6.3.1 Điều 6 này thì phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hạn cho Bên bị vi phạm và thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế hoặc bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba (nếu có) do lỗi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra.

ĐIỀU 7: SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

- Bên A thừa nhận nhãn hiệu Sunlaw Ads thuộc quyền sở hữu của Bên B, Bên A cam kết sẽ không có bất cứ hành động nào trực tiếp hoặc gián tiếp xâm phạm/gây tổn hại hoặc đe dọa xâm phạm/gây tổn hại đến nhãn hiệu Sunlaw Ads, không xâm phạm hoặc gây tổn hại đến các quyền năng của chủ sở hữu nhãn hiệu Sunlaw Ads.

- Bên B được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm liên quan đến mọi tranh chấp giữa Bên A với khách hàng, với Bên thứ ba hoặc điều tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động hợp pháp và các nội dung chạy trên website www… của Bên A hoặc các hình thức và phương thức kinh doanh mà Bên A tiến hành trong quá trình hoạt động của Bên A. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc có điều tra, Bên A chịu trách nhiệm giải quyết và chịu mọi phí tổn liên quan.

- Hai Bên cam kết bảo mật tất cả những thông tin mà mình nhận được từ phía Bên kia và toàn bộ thông tin liên quan đến hợp đồng này trong suốt thời hạn và sau khi hết hạn của hợp đồng này tối thiểu là 01 năm và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết duy trì tính bí mật của thông tin này. Mỗi Bên không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1 Thông báo: Mọi thông báo và thông tin liên lạc chính thức liên quan đến hợp đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ của các Bên như nêu tại phần đầu của hợp đồng hoặc gửi qua email của đầu mối liên hệ hai Bên. Mọi thông báo và thông tin liên lạc khác hoặc thừa nhận được thực hiện theo hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản, bao gồm cả fax và telex, và chỉ được coi là đã gửi và nhận hợp lệ: (i) khi giao bằng tay có giấy biên nhận; (ii) nếu gửi bưu điện thì 7 ngày làm việc sau khi gửi thư bảo đảm cước phí trả trước, có xác nhận bằng văn bản; (iii) trong trường hợp gửi bằng fax hay telex, khi gửi trong giờ làm việc bình thường tới địa điểm kinh doanh của người nhận, nếu có tín hiệu hay giấy xác nhận đã chuyển; và (iv) nếu gửi bằng dịch vụ giao nhận bảo đảm, khi thực tế đã nhận, và trong bất kỳ trường hợp nào, cũng phải gửi cho các bên tại địa chỉ đã được thông báo bằng văn bản tuỳ từng thời điểm.

8.2 Đầu mối liên hệ:

ĐẦU MỐI LIÊN HỆ BÊN A

ĐẦU MỐI LIÊN HỆ BÊN B

Ông/Bà……… và các chuyên viên CSKH

Email:

và các email CSKH của ………

ĐT: 04 3……… Ext 104-105

Hot line CSKH: 19006816

Đầu mối liên hệ của mỗi Bên có quyền đại diện cho mỗi Bên trong mọi vấn đề liên quan đến việc triển khai hợp đồng này. Nếu một trong hai Bên thay đổi đầu mối liên hệ phải có thông báo bằng văn bản đến địa chỉ của Bên còn lại chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi có sự thay đổi đó. Mỗi Bên sẽ không chịu trách nhiệm nếu bên còn lại không hoặc chậm nhận được các thông tin tương tác qua email của người phụ trách do không hoặc chậm thông báo về sự thay đổi đầu mối liên hệ

 1. Hai Bên thỏa thuận thiện chí thực hiện các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng này, nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai Bên cùng có lợi.
 2. Trường hợp có tranh chấp mà hai Bên không thể tự giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân nơi đặt trụ sở chính của Bên khởi kiện để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc các Bên phải thi hành. Chi phí Tòa án do Bên thua kiện thanh toán.
 3. Trường hợp xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng sẽ giải quyết theo quy định của Bộ Luật Dân sự hiện hành.
 4. Trường hợp xảy ra rủi ro về kỹ thuật, bao gồm: Rủi ro do ngừng hoặc lỗi kĩ thuật từ dịch vụ Google cung cấp; rủi ro về đường truyền internet, cơ sở hạ tầng mạng quốc gia thì quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi Bên sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đảm bảo hai Bên cùng có lợi

ĐIỀU 9: THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Bên A hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Bên B mà hai Bên không còn khiếu nại gì liên quan đến hợp đồng thì hợp đồng này xem như được thanh lý.

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất

- Hợp đồng này vẫn có giá trị trong những trường hợp một trong hai Bên có sự thay đổi về nhân sự và/hoặc thay đổi về cơ cấu quản lý (sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, chia, tách).

- Các phụ lục kèm theo hợp đồng này là một phần không thể tách rời tạo thành một thể thống nhất và có giá trị như một điều khoản trong hợp đồng này.

- Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;

>> Xem thêm:  Tư vấn mức đền bù và trợ cấp thất nghiệp khi người lao động chấm dứt hợp đồng?