Tham khảo:

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật;

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên;

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký mã số mã vạch hàng hóa;

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể;

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu;

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thành lập liên doanh

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

>> Xem thêm:  Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

----------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------o0o------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

(Số_________/FDI-MKLAW)

Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn này ("Hợp đồng") được lập vào ngày _____tháng ______ năm 200...., tại Hà Nội, Việt Nam Giữa các Bên:

BÊN A: CÔNG TY TNHH...........................................

Địa chỉ:

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Điện thoại: .......................................

Đại diện bởi: Bà ..................................

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ................................................................

Địa chỉ: ............................................................................

Điện thoại: ..........................................

Fax: ..........................................

Email: ..........................................

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Đại diện bởi: ........................................

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Nhận thấy:

- Bên A là các Công ty Việt Nam và Nhật Bản muốn thành lập một công ty liên doanh trong lĩnh vực in bao bì đóng gói sản phẩm theo các quy định của pháp luật Việt Nam;

- Bên B là một Công ty tư vấn được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam, có đầy đủ năng lực và sẵn sàng hợp tác với Bên A để cung cấp các dịch vụ tư vấn về các vấn đề nêu trên của Bên A;

- Bên A mong muốn sử dụng dịch vụ tư vấn của Bên B trên cơ sở quan hệ hợp tác lâu dài.

DO ĐÓ

Các Bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản cam kết được quy định dưới đây:

ĐIỀU 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

- Theo quy định tại Hợp đồng này, phạm vi công việc được thực hiện bởi Bên B sẽ được giới hạn theo khung pháp lý liên quan đến những hoạt động tư vấn cần thiết để Bên A có thể ký kết Hợp đồng liên doanh và các thủ tục pháp lý để xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tư cho trong lĩnh vực in bao bì đóng gói sản phẩm cho Công ty liên doanh của Bên A.

- Với nội dung và phạm vi công việc được thực hiện theo khoản 1.1, điều này, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B phí dịch vụ tư vấn theo đúng tiến độ và số lượng như quy định tại Điều 5 Hợp đồng này.

ĐIỀU 2. DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

Trong phạm vi Hợp đồng này, Bên B sẽ thực hiện dịch vụ tư vấn trọn gói về các vấn đề cụ thể như sau:

2.1. Dịch vụ pháp lý để ký hợp đồng liên doanh:

(i) Đưa ra các đề xuất và tư vấn pháp lý liên quan đến các điều khoản của Hợp đồng liên doanh theo các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng liên doanh;

(ii) Trợ giúp Bên A soạn thảo Hợp đồng liên doanh để đi đến ký kết;

(iii) Xem xét và đánh giá lại hợp đồng liên doanh của Bên A.

2.2. Dịch vụ pháp lý xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tư:

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

(i) Tư vấn cho Bên A các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thành lập Công ty Liên doanh trong lĩnh vực in bao bì đóng gói sản phẩm theo những quy định của pháp luật Việt Nam;

(ii) Hỗ trợ Bên A soạn thảo và hoàn thiện bộ Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền dựa trên những thông tin được Bên A cung cấp. Bộ Hồ sơ sẽ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép đầu tư;

- Hợp đồng liên doanh;

- Dự thảo điều lệ công ty;

- Danh sách thành viên công ty;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật của dự án;

- Văn bản xác nhận khả năng tài chính của Bên A trong 2 năm gần nhất;

- Các văn bản pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

(iii) Thay mặt Bên A nộp chính thức Bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư lên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

(iv) Thay mặt Bên A liên hệ với các cơ quan chức năng, theo dõi sát sao tiến trình thẩm định dự án tại các cơ quan này nhằm đạt được sự ủng hộ tối đa cho dự án, đồng thời đảm bảo tối thiểu hoá thời gian chờ phê duyệt và cấp phép;

(v) Thông báo thường xuyên cho Bên A mọi thông tin về quá trình thẩm định dự án hay bất kì thời điểm nào nếu được Bên A yêu cầu;

(vi) Giúp đỡ Bên A giải trình, bổ sung và sửa đổi bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(vii) Tiếp nhận Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp và chuyển giao cho Bên A;

(viii) Sau khi kết thúc hoạt động xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trong 15 ngày kể từ khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, Bên B sẽ tư vấn hoặc hỗ trợ Bên A dịch vụ pháp lý liên quan đến đăng ký con dấu của doanh nghiệp và đăng ký mã số thuế, mã số hải quan;

2.3. Các dịch vụ pháp lý sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Bên B sẽ hỗ trợ Bên A các hoạt động tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp liên doanh.

ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

Cung cấp cho Bên B những thông tin và tài liệu liên quan để thành lập công ty Liên doanh. Các tài liệu được Bên A cung cấp bao gồm không hạn chế những tài liệu sau:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Tài liệu xác nhận tư cách pháp lý của Bên A;

- Hồ sơ pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp của Bên A;

- Danh sách thành viên công ty;

- Các giấy tờ tài liệu liên quan đến khoản vốn góp trong liên doanh;

- Bản xác nhận về khả năng tài chính của Bên A trong 2 năm gần nhất;

- Các tài liệu cần thiết khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem xét và ký kết các tài liệu (nếu cần) theo yêu cầu của Bên B trên cơ sở nhận được các tài liệu từ Bên B;

Thanh toán cho Bên B phù hợp với hình thức và tiến độ thanh toán như trong Điều 5 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 4. LỊCH BIỂU THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn bản mới nhất năm 2020

- Trong quá trình đàm phán, Bên B sẽ tham gia vào các buổi đàm phán giữa các bên liên doanh theo yêu cầu của Bên A, và tiến hành soạn thảo các giấy tờ tài liệu liên quan đến quá trình đàm phán của các bên nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Bên A thỏa thuận về khoản vốn góp của mình;

- Bên B sẽ hoàn thiện bộ hồ sơ xin cấp phép đầu tư trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ các tài liệu và giấy tờ cần thiết từ các Bên tham gia Liên doanh.

- Bên B sẽ chuyển Bên A xem xét và ký kết vào tài liệu của Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Bên B sẽ chính thức nộp Bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngay sau khi Bên A chấp thuận và ký kết vào các tài liệu của Bộ Hồ sơ và chuyển cho Bên B.

- Trong vòng 28 ngày làm việc kể từ khi chính thức nộp bộ Hồ sơ (hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận là hợp lệ) xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Bên B sẽ xin được và chuyển cho Bên A Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lưu ý: Những khoảng thời gian nêu trên không bao gồm thời gian giải trình, sửa đổi và bổ sung Bộ Hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan.

ĐIỀU 5. PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

5.1. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán:

Tổng mức phí dịch vụ tư vấn cho những công việc tại Phần 1 & 2 của Điều 2 của Hợp đồng này là: ….(bằng chữ: .......), sẽ được thanh toán theo phương thức như sau:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Thanh toán lần 1: 30% tổng số phí dịch vụ, tương đương với ......... (bằng chữ:...............) sẽ được trả ngay sau khi Bên A và Bên B ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn pháp lý này;

- Thanh toán lần 2: 40% tổng phí dịch vụ, tương đương với ........ (bằng chữ: ...............) sẽ được thanh toán cho Bên B trong vòng 03 ngày sau khi Bên B chính thức nộp bộ hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tư;

- Thanh toán lần 3: 30% tổng phí dịch vụ còn lại, tương đương với ........ (bằng chữ...............) sẽ được thanh toán cho Bên B trong vòng 03 ngày ngay sau khi Bên B nhận được Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển cho Bên A.

5.1.2 Tổng mức phí dịch vụ tư vấn Phần 3 của Điều 2 của Hợp đồng này sẽ được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa Bên B và Bên A sau khi Bên A được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Lưu ý:

- Các khoản phí Dịch vụ này chưa bao gồm Thuế trị giá gia tăng (VAT) 10%; và

- Các khoản phí di chuyển lớn hơn phạm vi 100 km; và

- Các khoản phí dịch và công chứng các tài liệu đặc thù theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (có chứng từ kèm theo).

5.2. Phương thức thanh toán:

Các khoản phí dịch vụ tư vấn nêu trên sẽ được thanh toán bằng séc, tiền mặt (Việt Nam Đồng) hoặc chuyển vào tài khoản của Bên B tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VIETCOMBANK HANOI - 78 Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

Tài khoản tiền Việt số:

Tài khoản ngoại tệ số:

Người thụ hưởng:

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

6.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai Bên chính thức ký kết. Hiệu lực của Hợp đồng sẽ chấm dứt khi có một trong các trường hợp sau xảy ra:

(i) Hai Bên đã hoàn thành xong các nghĩa vụ đối với nhau được quy định tại Hợp đồng;

(ii) Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.

6.2. Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam hiện hành.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài Uy tín, Chuyên nghiệp

ĐIỀU 7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp liên quan đến các nội dung đã được hai Bên cam kết tại Hợp đồng này, các Bên trước hết sẽ giải quyết trên cơ sở đàm phán, thương lượng và hòa giải. Nếu các Bên vẫn không đạt được thỏa thuận bằng đàm phán, hòa giải; vụ việc sẽ được đưa lên Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 8. BẢO MẬT

Mọi thông tin, trao đổi liên lạc, các tài liệu và các thỏa thuận giữa các Bên sẽ được cam kết giữ bảo mật tuyệt đối và chỉ được trao đổi với một Bên thứ ba khác khi có sự chấp thuận của cả hai Bên theo Hợp đồng này bằng văn bản.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ hai bản làm cơ sở thực hiện.

Với những điều đã thỏa thuận ở trên, các bên sau đây ký vào Hợp đồng vào ngày đã lập ở trên.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại