1. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ: Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

SỐ: 2805/20.../MKLAW- ..../HKD

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày 28 tháng 05 năm 2013, tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

BÊN A:

Địa chỉ:

Đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUE (MKLAW)

Địa chỉ: Số ...., đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 9916057

Email: lienhe@luatminhkhue.vn Website: www.luatminhkhue.vn

Người đại diện: Ông LÊ MINH TRƯỜNG Chức vụ: Giám đốc

Trên cơ sở kết quả đàm phán, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên dịch vụ tư vấn pháp luật về thành lập hộ kinh doanh có nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi tư vấn, Phương thức tư vấn và Thời hạn tư vấn:

2.1 Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

- Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Bên A trước khi thành lập hộ kinh doanh.

- Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Bên A tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Tư vấn cho Bên A về thủ tục đăng ký Mã số thuế tại cơ quan thuế.

2.2 Thời hạn tư vấn:

- Thời hạn soạn bộ hồ sơ để đăng ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh: trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng tư vấn pháp luật đã ký giữa Bên B và Bên A có hiệu lực và Bên A đã cung cấp đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Bên B.

- Thời hạn để hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ thành lập hộ kinh doanh được nộp đủ và hợp lệ tại cơ quan chức năng.

- Thời hạn để hộ kinh doanh được cấp mã số thuế: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là ….000.000VNĐ (bằng chữ: …………………. ngàn đồng), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng được thanh toán làm 2 lần. Lần 1 thanh toán ….000.000 VNĐ ngay khi ký hợp đồng. Thanh toán lần 2 số còn lại sau khi hoàn thành hợp đồng.

Phí tư vấn nêu trên không bao gồm các chi phí đi lại, lưu trú và các chi phí khác do hai bên thỏa thuận riêng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Bên B. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Bên B.

- Thanh toán cho Bên B phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

- Phối hợp kịp thời với Bên B trong việc tiến hành thủ tục.

- Yêu cầu Bên B thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ Bên B:

- Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết tại Điều 2 của Hợp đồng này.

- Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Bên A Phí tư vấn.

- Bàn giao cho Bên A Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh với điều kiện Bên A tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Bên B trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Bên A theo quy định của pháp luật.

- Báo trước cho người đại diện của Bên A có mặt tại cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

- Yêu cầu Bên A thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) hai bản gốc.

Để khẳng định những cam kết nêu trên, người đại diện hợp pháp của từng bên tự nguyện ký tên và đóng dấu dưới đây tại ngày nêu ở phần đầu của Hợp đồng này:

ĐẠI DIỆN BÊN A                      ĐẠI DIỆN BÊN B


--------------------------------------------------------------------

2. Thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh dịch vụ xông hơi ?

Xin chào Luật sư! Cho mình hỏi những giấy tờ cần thiết cho hộ cá thế kinh doanh xông hơi gia đình( chỉ xông hơi đơn thuần, không kèm theo các dịch vụ khác)?
Xin cảm ơn!

 

Luật sư tư vấn:

Nghị định 01/2021/NĐ-CP Quy định về đăng ký doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp về Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc ngườiđại diện hộ gia đình gửi Giấy đềnghị đăng ký hộ kinh doanhđến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dungGiấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địađiểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinhdoanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhânthành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ giađình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệThẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực củacác cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản saohợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhânthành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biênnhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộkinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnhồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộcdanh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợpquy định

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quyđịnh.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trongthời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanhcấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản chongười thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau 03ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận đượcGiấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầusửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh cóquyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiênhàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấphuyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuếcùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyênngành cấp tỉnh.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thủ tục đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòngđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Báo giá thành lập hộ kinh doanh và thủ tục, quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Chào Luật Sư: Mình cần thành lập hộ kinh doanh cá thể tại phố Kim Giang, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nay cần VP luật sư hỗ trợ xin giấy phép ?
Mong nhận được mail báo giá sớm của quý luật sư ạ, xin cám ơn.

Luật sư tư vấn:

Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể và các vấn đề pháp lý phát sinh từ hoạt động kinh doanh trên:

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP Quy định về đăng ký doanh nghiệp

Điều 85. Số lượng hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
1. Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không được yêu cầu người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
Điều 87. Đăng ký hộ kinh doanh
1. Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:
a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
3. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).
4. Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
5. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

> Như vậy trước tiên bạn cần phải xác định xem ngành nghề kinh doanh của anh là gì có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không. nếu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì anh phải đáp ứng đủ điều kiện đối với ngành nghề đó. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong phụ lục của Luật đầu tư năm 2020. nếu là ngành nghề kinh doanh không có điều kiện thì anh chỉ cần đi làm hồ sơ và thực hiện theo quy định trên để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thứ nhất thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định

2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:
a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

THứ hai Thủ tục xin giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1 được ban hành kèm theo Thông tư 26/2012 Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:

+ Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;

+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành:

+Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở);

+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ sở).

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:

Thứ ba về giấy chứng nhận xin bán lẻ rượu

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị đinh 94/2012 Quy định về sản xuất kinh doanh rượu

Điều 17. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu

3. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu bao gồm:

a) Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

c) Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

d) Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

đ) Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

e) Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố;

g) Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định này.

Trình tự thực hiện xin Giấy phép bán lẻ rượu:

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh bán lẻ rượu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế cấp Huyện

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận giấy biên nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì chỉnh sửa, bổ sung theo hướng dẫn.

+ Tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu tại Phòng Kinh tế

Thành phần hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phù hợp

- Giấy tờ chứng nhận địa điểm kinh doanh hợp pháp

- Bảng kê các loại rượu và nguồn gốc các loại rượu định kinh doanh

- Bảng kê các thiết bị kiểm tra và điều chính nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

  • Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác
  • Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của doanh nghiệp dự kiến kinh doanh
  • Hồ sơ về phương tiện vận chuyển
  • Hồ sơ về năng lực tài chính
  • Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng)
  • Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính
Chào Công ty Luật Minh Khuê, Hiện tại tôi đang muốn hợp tác với 1 công ty để cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô (thuê cả lái) nên chúng tôi phải thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh để xuất hóa đơn tài chính hợp pháp cho bên đó. Tôi sẽ mua mới xe ô tô để cho công ty kia thuê. Tôi muốn được tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp (loại hình) hay hộ kinh doanh để đơn giản, gọn nhẹ nhất. Cảm ơn Công ty.

Về hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể thì bạn thực hiện theo các quy định của Luật doanh nghiệp và nghị định 78/2015 Về đăng ký doanh nghiệp

Vì bạn không nói rõ loại hình doanh nghiệp cụ thể của bạn nên chúng tôi không thể tư vấn cự thể về các hồ sơ giấy tờ cần thiết để thành lập doanh nghiệp. Mỗi loại hình đăng ký thành lập đều có những yêu cầu về hồ sơ giấy tờ khác nhau nên bạn cần căn cú vào Luật doanh nghiệp 2014 để chuẩn bị hồ sơ cho đầy đủ

Về thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Đối với việc thành lập hộ kinh doanh thì thủ tục bạn thực hiện Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Điều 70 Số lượng hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký.

Vì ngành nghề kinh doanh của bạn là kinh doanh dịch vụ cho thuê cả ô tô và lái xe thì bạn còn phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại NGhị định 86/2014 Quy định về điều kiện kinh doanh vận tải

Điều 13. Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Đơn vị kinh doanh vận tải phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.
2. Phương tiện phải bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh, cụ thể:
a) Khi hoạt động kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt; phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.
Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;
b) Xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
c) Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.
3. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:
a) Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;
b) Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ các trường hợp đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con của chủ hộ kinh doanh);
c) Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch còn phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định của pháp luật liên quan về du lịch.
4. Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên.
5. Nơi đỗ xe: Đơn vị kinh doanh vận tải phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.
6. Về tổ chức, quản lý:
a) Đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe phải trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng và phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát hành trình của xe;
b) Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh, chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe theo quy định; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trọng tải thiết kế từ 30 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả chỗ ngồi, chỗ đứng và giường nằm) phải có nhân viên phục vụ trên xe (trừ xe hợp đồng đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên đi làm, đi học và xe buýt có thiết bị thay thế nhân viên phục vụ);
Kính chào luật sư, Tôi có vấn đề mong muốn được thông tin từ công ty. Từ năm 2009 tôi có căn hộ cho người nước ngoài thuê, tôi có đăng ký hộ kinh doanh tại địa điểm này để xuất hóa đơn VAT hàng tháng cho khách hàng, đến tháng 10/2015 tôi đã bán căn hộ này đi. Luật sư cho tôi hỏi, giấy chứng nhận hộ kinh doanh trước kia tôi được cấp có bị thu hồi khi tôi bán căn nhà này không? Cám ơn Song Nga

THeo quy định tại Điều 77 NGhị định 78/2015 Quy định về đăng ký kinh doanh

Điều 77 Chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

>> NHư vậy nếu như bạn không kinh doanh nữa thì bạn phỉa thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký,

Thưa luật sư, xin hỏi: NĂM 2003 BGTVT lập biên bản chiếm dụng đất 372,3m2 năm 2015 giải tỏa đất còn lại tổng diện tích 2 lần 900m2 nhà ở 416m2 nhà cấp 3 và 4 hộ kinh doanh tiện hàn có giấy phép đất có 3 loại giấy tờ qua ba thời kỳ QXDĐ ở lâu dài không thời hạn sống hình thành trước ngày 18/12/1980 cưỡng chế hủy hoại tài sản hai lần không bồi thường đùn dẩy trách nhiệm xin luật sư tu vấn

Vì vấn đề của bạn hỏi không rõ ràng lên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể trường hợp của bạn. Trong trường hợp này bạn có thể đề nghị ủy ban nhân dân xã nơi bạn cư trú xác nhận đất của bạn ở ổn định lâu dài và không có tranh chấp để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất theo quy định tai Điều 101 Luật đất đai năm 2013

"Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Nếu sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bạn muốn xây dựng trên mảnh đất đó và nếu đất không đúg mục đich sử dụng thì bạn phải xin chuyển mục đích sử dụng trước khi xây dựng

 

4. Đăng kí tiêu chuẩn cơ sở và đăng kí sở hữu trí tuệ và bảo hộ sản phẩm

Thưa luật sư, xin hỏi: Thủ tục mở cơ sở sản xuất cám chim Chào luật sư! Em tên cơ ở bình định hiện tại em muốn mở 1 cơ sở sản xuất cám chim theo qui mô nhỏ hộ kinh doanh cá thể nhưng em chưa rõ lắm về thủ tục mở cơ sở sản xuất cám chim...mong luật sư tư vấn giúp ! Và nhờ luật sư hỗ trợ về đăng kí tiêu chuẩn cơ sở và đăng kí quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ sản phẩm ! Thanks!

Bạn muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể thì bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 71 Nghị định 78/2015 Quy định về đăng ký kinh doanh và nộp cho phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Bạn sản xuất kinh doanh thức ăn chắn nuôi gia súc thì bạn phải đáp ứng yêu cầu tại NGhị định 08/2010 Về quản lý thức ăn chăn nuôi cụ thể tại Điều 6.7.8.9

Điều 7 Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi quy định:

“Tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có Giấy đăng ký kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

2. Có cửa hàng, biển hiệu, địa chỉ kinh doanh rõ ràng.

3. Có công cụ, thiết bị, phương tiện để chứa đựng, lưu giữ hoặc vận chuyển phù hợp với từng loại sản phẩm hàng hóa thức ăn chăn nuôi; có nơi bày bán hàng hóa bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật”.

Điều 4 Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNN ngày 05/05/2015 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi:

“Cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 7 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi. Một số quy định chi tiết về địa điểm, phương tiện vận chuyển và dụng cụ kinh doanh thức ăn chăn nuôi cụ thể như sau:

1. Nơi bày bán và bảo quản hàng hóa thức ăn chăn nuôi phải thông thoáng, đủ ánh sáng, không ẩm ướt; hạn chế được các ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường để đảm bảo chất lượng thức ăn chăn nuôi.

2. Có thiết bị cân đo chính xác và được định kỳ bảo dưỡng; dụng cụ chứa đựng và dụng cụ đong, xúc hàng hóa thức ăn chăn nuôi phải bảo đảm vệ sinh, không bị han gỉ hoặc nhiễm mốc.

3. Nơi bày bán, bảo quản và các phương tiện vận chuyển, dụng cụ kinh doanh hàng hóa thức ăn chăn nuôi phải riêng biệt đối với thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất độc hại khác”.

Về vấn đề đăng ký sở hữu trí tuệ thì trường hợp của bạn có thể đăng ký quyền sở hữu công nghiệp về bí mạt kinh doanh

1. Điều kiện chung đối với bí mật kinh doanh được bảo hộ( Điều 84 Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ)

a) Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;

b) Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;

c) Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

2. Cách thức bảo hộ bí mật kinh doanh:

a) Bảo hộ tự động

b) Bảo hộ thông qua đăng ký sáng chế.

3. Trình tự đăng ký bí mật kinh doanh
a) Tổ chức, cá nhân nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại các địa điểm tiếp nhận đơn khác do Cục Sở hữu trí tuệ thiết lập;
b) Cục tiếp nhận, kiểm tra đơn.
– Trường hợp đơn có đủ các tài liệu tối thiểu thì tiếp nhận đơn, trao bản tờ khai cho người nộp đơn
– Trường hợp đơn thiếu một trong các tài liệu tối thiểu thì cán bộ nhận đơn từ chối tiếp nhận đơn hoặc gửi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ từ chối tiếp nhận đơn cho người nộp đơn (nếu đơn nộp qua bưu điện).
c) Cục thẩm định hình thức đơn
– Đơn được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn.
– Trường hợp đơn hợp lệ, Cục ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ
– Đối với đơn chưa hợp lệ
+ Cục gửi thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn và ấn định thời hạn để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót.
+ Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối thì Cục ra thông báo từ chối chấp nhận đơn và hoàn trả các khoản phí, lệ phí theo quy định
d) Cục công bố đơn hợp lệ
– Đơn hợp lệ được Cục công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
– Người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố đơn.
e) Cục thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế (khi có yêu cầu)
– Người có yêu cầu nộp phí, lệ phí theo quy định.
– Tùy từng trường hợp, Cục ra một trong các thông báo sau: Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ; Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ; Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
f) Cấp Bằng độc quyền sáng chế
+ Nếu không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
+ Nếu đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Thưa luật sư, Cho mình hỏi, mình mới xin giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh tháng 12/2015, xin xong mình phải đóng luon 500k tiền thuế món bài và 750k tiền thuế khoán, sang đầu năm mình cug phải đóng nhu vậy nhưng tiền thuế môn bài 1 năm là 1trieu mặc dù hoá đơn mình chua phát sinh, vậy là như thế nào? Và đầu quý 2 tháng 4 này mình có phải đóng thuế khoán như vậy nữa k? cảm ơn

Theo quy định tại khoản 1 mục I Thông tư 96/2002 Quy định về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

1- Thời gian nộp thuế Môn bài:

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Như vậy thì nếu bạn kinh doanh vào tháng 12/2015 thì bạn sẽ phải đóng thuế môn bài bằng 50% mức thuế Môn bài cả năm

Theo quy định tại khoản 9 Điều 6 Thông tư 92/2015 Quy định vè thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng đới với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

"Điều 6 Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh thuế theo phương pháp khoán

b) Thời hạn nộp thuế

b.1) Căn cứ Thông báo nộp thuế, cá nhân nộp thuế khoán nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

b.2) Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này."

Nếu bạn nộp thuế theo quý thì bạn sẽ thực hiện nộp vào ngày cuối cùng của quý đó

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162để được tư vấn trực tiếp.  

5. Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Thưa luật sư, Em đang dự kiến mở một tiệm kinh doanh và gia công bạc (hình thức hộ kinh doanh). Để thuận tiện cho việc hoàn thiện thủ tục kinh doanh và đi vào hoạt động, kính mong quý công ty tư vấn cho em những thủ tục cần thiết như:
Cơ quan cấp giấy chứng kinh doanh, hình thức hoạt động (*căn cứ pháp lý*: vì em được biết muốn kinh doanh vàng bạc đá quý phải thành lập doanh nghiệp nhưng ở đây em chỉ kinh doanh và gia công bạc phạm vi hộ cá thể thì có cần phải chuyển đổi qua hình thức doanh nghiệp không?), cần những giấy tờ gì,v.v....
Kinh mong quý công ty giải đáp cụ thể cho em. Em xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định phụ lục 4 Luật đầu tư năm 2020 quy định 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì kinh doanh gia công bạc không phải là loại hình kinh doanh có điều kiện. Nên bạn chỉ phải làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp với hình thức hộ kinh doanh. Theo quy định Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hộ kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện:

Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp hướng dẫn Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định Hộ kinh doanh

Điều 79. Hộ kinh doanh
1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.
2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trò trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực th

Tiếp đó, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh:

Điều 87. Đăng ký hộ kinh doanh
1. Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:
a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
3. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).
4. Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
5. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, bạn nộp lên phòng tài chính - kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tham khảo bài viết liên quan:Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.