Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật cập nhật mới nhất 2022

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ:
Tải văn bản tại đây

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

1. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______***_______

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

SỐ:…./20…./MINHKHUE-IQL/TLDN

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất năm 2022

 

Hợp đồng này được lập ngày …tháng … năm 20……, tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ....................................... 

Người đại diện theo pháp luật: Ông ………… . - Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ: Thôn ……, xã …….., huyện …….., thành …… 

Mã số thuế :………………………

BÊN B: CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH KHUÊ

Người đại diện: Lê Minh Trường Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở : Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Mã số thuế : 0106143054

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2022

Hai bên thống nhất và ký kết hợp đồng này với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng

Bên B tư vấn và thực hiện ………….. theo yêu cầu của bên A với nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi tư vấn, Phương thức tư vấn và Thời hạn tư vấn

2.1 Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

- Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Bên A trước khi tiến hành ……………….;

- Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Bên A tiến hành ……………… cho Bên A tại …………...

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các ……………. đối với chi cục ………….;

2.2 Phương thức tư vấn:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ mới nhất năm 2022

- Tư vấn trực tiếp cho Bên A.

- Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ cho Bên A.

- Thay mặt Bên A tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

2.3 Thời hạn tư vấn: Thời hạn tư vấn được tính từ thời điểm ký hợp đồng đến thời điểm hay bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là ...000.000VNĐ (bằng chữ: ………….triệu đồng), đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn thanh toán phí tư vấn:

Phí tư vấn sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B thành (02) hai đợt như sau:

Thanh toán đợt 1: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền là:…000.000 VNĐ (bằng chữ: ….triệu đồng) tại ngày hai bên ký kết Hợp đồng này.

Thanh toán đợt cuối: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền còn lại là …000.000 VNĐ (bằng chữ: ………..triệu đồng) sau khi bên B bàn giao kết quả theo yêu cầu cho bên A.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, sang nhượng, tặng cho nhà đất mới năm 2022

Cách thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt

Đồng tiền thanh toán: là tiền đồng Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Bên B. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác về các nội dung liệu cung cấp cho Bên B.

- Thanh toán cho Bên B phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

- Phối hợp kịp thời với Bên B trong việc tiến hành các hạng mục công việc yêu cầu sự có mặt bắt buộc của Bên A.

- Yêu cầu Bên B thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở cập nhật mới nhất năm 2022

- Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã quy định trong hợp đồng với điều kiện Bên A đáp ứng đầy đủ quy định của Pháp luật.

- Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Bên A phí tư vấn.

- Bàn giao cho Bên A kết quả công việc với điều kiện Bên A tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Bên B trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Bên A.

- Báo trước cho Bên A có mặt tại cơ quan chức năng trong trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải có sự hiện diện của Bên A.

- Yêu cầu Bên A thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.

- Hợp đồng này được lập thành (02) bốn bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) hai bản gốc.

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

2. Mẫu hợp đồng cung ứng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

 

- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày .... tháng....năm ....

- Căn cứ Nghị định số ../../NĐ-CP ngày ....-....-.....của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ Thông tư số: .../.../TT-BLĐTBXH ngày .....tháng ..... năm ..... của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số ../.../NĐ-CP ngày .....-.....-....của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam của....................

Chúng tôi, một bên là (tổ chức, cá nhân nước ngoài)..................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ cập nhật mới nhất năm 2022

- Do ông (bà):..........................................................................

- Chức vụ:................................................................................

- Đại diện cho:..........................................................................

- Địa chỉ:....................................................................................

- Điện thoại:..............................................................................

- Tài khoản:..............................................................................

Và một bên là (cơ quan cung ứng lao động) ..............................

- Do ông (bà):..........................................................................

- Chức vụ:.................................................................................

- Đại diện cho tổ chức cung ứng lao động:..................................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất năm 2022 và Thủ tục mua bán đất đai ?

- Địa chỉ:.....................................................................................

- Điện thoại:...............................................................................

- Tài khoản:................................................................................

Sau khi trao đổi thống nhất, hai bên giao kết hợp đồng cung ứng lao động theo các điều khoản dưới đây:

Điều 1: Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của............................ , tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm cung ứng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo số lượng và yêu cầu sau:

1.................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................

...................................................................................................

2.................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng kinh tế thương mại cập nhật mới nhất năm 2022

..................................................................................................

...................................................................................................

....................................................................................................

3..................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Điều 2: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định của Bộ luật Lao động và các thỏa thuận cụ thể với Tổ chức cung ứng lao động về những vấn đề chủ yếu dưới đây:

- Tiền lương (tiền công) của từng người lao động (USD):...............

....................................................................................................

...................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán, giấy mua bán xe máy, ô tô năm 2022

....................................................................................................

- An toàn lao động và vệ sinh lao động:

...................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

- Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi:

....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

- Bảo hiểm xã hội:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê xe theo quy định mới nhất 2022

.....................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

- Trợ cấp thôi việc, mất việc:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

- Bảo hiểm y tế:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê đất, thuê đất nông nghiệp, thuê đất kinh doanh mới nhất năm 2022

........................................................................................................

- Các thỏa thuận khác:

.........................................................................................................

Điều 3: Tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm tuyển chọn, đào tạo và cung ứng người lao động Việt Nam theo đúng yêu cầu ghi tại Điều 1 của hợp đồng cung ứng lao động này; phổ biến đầy đủ nội dung hợp đồng cung ứng lao động cho người lao động dự tuyển và thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết.

Điều 4: Tổ chức, cá nhân nước ngoài giao kết hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động khi có sự giới thiệu của Tổ chức cung ứng lao động. Các điều khoản ghi trong hợp đồng lao động không được trái với hợp đồng cung ứng lao động và pháp luật của Việt Nam.

Điều 5: Trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng lao động, khi có những vấn đề nảy sinh thì hai bên bàn bạc giải quyết đúng theo chức năng và quyền hạn của mỗi bên.

Điều 6: Hợp đồng cung ứng lao động này có hiệu lực kể từ ngày.... /...... /....... đến ngày / / ; hai bên phải giải quyết mọi vướng mắc, tồn tại trong vòng................ ngày, kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.

Hợp đồng cung ứng lao động này làm thành 4 bản có giá trị ngang nhau (2 bản bằng tiếng Việt Nam và 2 bản bằng tiếng..................................................)./.

.................... , ngày........ tháng......... năm............

Đại diện Đại diện

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới năm 2022

Tổ chức cung ứng lao động Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

3. Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20....

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …../HĐLĐ/20...

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán xe máy (ô tô) cũ bản cập nhật mới năm 2022

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ……………………..Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Đại diện cho (1): CÔNG TY ………………………
Địa chỉ : ……………………………………………..

Và một bên là Ông/Bà: ………………………….. Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:
Số CMTND: ………………. cấp ngày …/.../.... tại Công an tỉnh

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

 • Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ 02 tháng.
 • Từ ngày … tháng … năm 2011 đến ngày … tháng … năm 2011.
 • Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng công ty.
 • Chức danh chuyên môn: Không
 • Chức vụ (nếu có): Nhân viên
 • Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.

Điều 2: Chế độ làm việc:

 • Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.
 • Mức lương chính hoặc tiền công (8): …………………. đ/tháng (đã bao gồm 6%BHXH, 1,5%BHYT).
 • Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
 • Phụ cấp gồm (9): Không
 • Được trả lương: vào các ngày …
 • Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.
 • Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.
 • Chế độ đào tạo (11): Không
 • Những thoả thuận khác (12): Không
 1. Nghĩa vụ:
 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cho cá nhân vay tiền viết tay mới nhất năm 2022

 1. Nghĩa vụ:
  • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
  • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
 2. Quyền hạn:
 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...).
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng... năm... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm 20....

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

4. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để Quý khách hàng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2022 ? Mức lương thử việc là bao nhiêu tiền ?

Tên đơn vị:.......

Số:....................

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:............................ Quốc tịch:......................

Chức vụ:......................................................................................................

Đại diện cho (1): ................................................. Điện thoại:.....................

Địa chỉ:.........................................................................................................

Và một bên là Ông/Bà:......................................... Quốc tịch:......................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản mới nhất 2022

Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại.........................................................

Nghề nghiệp (2):...........................................................................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................

Số CMTND:....... cấp ngày...../...../...... tại...................................................

Số sổ lao động (nếu có):.......... cấp ngày......./....../.........tại.........................

Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng cho vay tiền, vay tài sản mới nhất năm 2022

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Người lao động

(Ký tên)

Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên

 

5. Tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại

Công ty luật Minh Khuê là đơn vị đầu tiên và luôn dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.0159. Đội ngũ luật sư sẽ tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc pháp lý thông qua tổng đài tư vấn pháp luật hoạt động 24/7:

Hơn 10 năm qua Luật Minh Khuê đã tư vấn và giải đáp cho hàng triệu khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tuýến qua điện thoại trên phạm vi cả nước. Với ưu điểm vượt trội là không cần gặp gỡ trực tiếp mà vẫn có thể trao đổi và giải quyết được vướng mắc, tình huống pháp lý với những luật sư, chuyên gia pháp lý hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đã góp phần phá vỡ, thu hẹp khoảng cách giữa khách hàng, người dân và luật sư thông qua dịch vụ tư vấn pháp luật uy tín và chất lượng cao nhất.

Với đội ngũ luật sư uy tín, giàu kinh nghiệm, am hiểu kiến thức xã hội, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại trên phạm vi toàn quốc:

Trong xã hội hiện nay, các quan hệ pháp luật thường đối diện với nguy cơ xảy ra tranh chấp nếu không được tư vấn, giải đáp kịp thời. Các tranh chấp này có thể tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê kho bãi mới nhất năm 2022

+ Tư vấn luật về giải quyết tranh chấp lĩnh vực hôn nhân gia đình, gồm: Tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng, tư vấn thủ tục ly hôn, phân chia tài sản , quyền nuôi con...;

+ Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự, gồm: Cá nhân bị cơ quan điều tra/Viện kiểm sát/Tòa án truy tốt về các hành vi phạm tội và đối diện nguy cơ bị phạt tù giam...;

+ Luật sư tư vấn luật về giải quyết các tranh chấp lĩnh vực dân sự, gồm các dạng phổ biến như: Phân chia tài sản thừa kế; tặng cho tài sản; mua bán hàng hóa thông qua hợp đồng dân sự...;

+ Tư vấn luật trực tuyến nhằm giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đất đai, nhà ở gồm: Tranh chấp về việc mua bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà đất; tranh chấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...;

+ Tư vấn pháp luật về tranh chấp trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội gồm: Tranh chấp tiền lương, hợp đồng lao động và các chế độ thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, hưu trí ...;

và mọi vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của người dân cần được luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến.

Ngoài ra, còn rất nhiều các tranh chấp khác dễ phát sinh như: Tranh chấp lĩnh vực luật thuế, Luật doanh nghiệp, luật đầu tư nước ngoài ... và quyền sở hữu trí tuệ. Tranh chấp, vướng mắc pháp lý là một thực tế khách quan trong nền kinh tế thị trường và xảy ra mới tất cả mọi người không phân biệt giàu - nghèo, người có địa vị xã hội hay không có địa vị xã hội. Việc tiếp cận và được luật sư tư vấn từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân là "Thuê luật sư" thì phải tốn kém và người giàu mới có thể thuê luật sư và có luật sư riêng. Với dịch vụ tư vấn pháp luật qua điện thoại, Công ty luật Minh Khuê hướng tới việc đưa pháp luật đến với mọi người dân không phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội đều có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ luật sư một cách đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm kinh phí nhất.

------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng góp vốn cập nhật mới nhất năm 2022 và Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

4 sao của 3 đánh giá
Liên hệ Luật Minh Khuê

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Dịch vụ nổi bật