1. Hợp đồng san lấp mặt bằng là gì?

1.1. Hợp đồng dân sự

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015, Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Các bên trong hợp đồng có quyền thoả thuận về nội dung trong hợp đồng. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

- Đối tượng của hợp đồng;

- Số lượng, chất lượng;

- Giá, phương thức thanh toán;

- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

- Phương thức giải quyết tranh chấp.

 

1.2. Hợp đồng san lấp mặt bằng

San lấp mặt bằng là việc đào các khu vực cao hơn của mặt đất trong địa hình đó vận chuyển xuống các khu vực thấp hơn và lấp đầy các khu vực thấp hơn đó. San lấp mặt bằng giúp tạo ra địa hình khu đất xây dựng theo ý đồ trước của gia chủ. Kỹ sư thiết kế dự án giúp tạo ra địa hình và độ dốc chính xác cho dự án. Việc san lấp mặt bằng nếu theo một quy trình chuẩn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức giảm thiếu rủi ro trong quá trình san lấp mặt bằng giống như việc san lấp mặt bằng thủ công.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ vụ san lấp mặt bằng là văn bản ghi nhận sự thoả thuận của hai bên (bên thuê san lấp mặt bằng và bên thực hiện san lấp mặt bằng) với những thông tin, điều khoản rõ ràng về các vấn đề liên quan. Căn cứ theo đó, hai bên sẽ thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình theo đúng quy định.

>> Xem thêm: Có phải khai báo khi san lấp mặt bằng đất đang sử dụng?

 

2. Mẫu hợp đồng san lấp mặt bằng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

HỢP ĐỒNG THUÊ SAN LẤP MẶT BẰNG

(Số: 107/HDDV/MINHANH-DUCHONG)

- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

- Căn cứ Luật Đất đai 2013;

- Căn cứ vào thoả thuận của các bên.

Hợp đồng dịch vụ này được lập vào ngày 14 tháng 11 năm 2023 giữa các Bên dưới đây:

BÊN A: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH ANH (Bên giao thầu)

Đại diện: Bà NGUYỄN MINH ANH 

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở: Số 143 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 01087xxxxx

Số điện thoại liên lạc: 09641xxxxx

Email: miandtpt@gmail.com

BÊN B: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC HỒNG (Bên nhận thầu)

Đại diện: Ông NGUYỄN ĐỨC HỒNG

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 01096xxxxx

Số điện thoại: 0225 546 xxxx

Email: xaydungduchong@gmail.com

Sau khi thoả thuận và thống nhất, hai Bên đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

Bên A bàn giao mặt bằng xây dựng cho Bên B vào ngày 14 tháng 11 năm 2023 tại vị trí ........... và các hồ sơ mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo.

Bên B nhận thi công công trình gồm các hạng mục và giá trị như sau:

- Địa điểm san lấp:

- Tổng diện tích san lấp:

Các công việc Bên B cần thực hiện: Nêu chi tiết các công việc Bên B cần thực hiện

Vật liệu san lấp: (có Bảng danh sách đính kèm theo hợp đồng)

Điều 2: Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng có giá trị 1 tháng kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2023 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023.

Thời gian khởi công công trình: 20/11/2023

Bên B bắt đầu tiến hành công việc san lấp mặt bằng ngay sau ngày khời công.

Thời gian hoàn thành và bàn giao công trình: 14/12/2023

Điều 3: Tiền thuê và phương thức thanh toán

1. Tiền thuê

Diện tích sàn xây dựng:

Đơn giá xây dựng:

Giá trị hợp đồng: .............. đồng (Bằng chữ:.............đồng)

Thuế VAT:.......

Tổng giá trị hợp đồng:....................đồng (Bằng chữ:........... đồng)

2. Giá trị hợp đồng trên đã bao gồm phí dịch vụ; nhân công; vận chuyển; thuế VAT và các phí, chi phí hợp lý khác để thực hiện san lấp mặt bằng theo thoả thuận.

Giá trị hợp đồng trên là giá tạm tính, trường hợp trong quá trình san lấp nếu cần khối lượng vật liệu lớn hơn khối lượng dự tính ban đầu, và phát sinh các chi phí hợp lý khác theo yêu cầu của Bên B thì sẽ được các bên quyết toán sau khi hoàn thành công việc.

3. Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B thành 2 lần theo hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bên B:

- Tên tài khoản:

- Số tài khoản:

- Ngân hàng:

- Chi nhánh:  

Lần 1: Bên A thanh toán cho Bên B 70% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký kết hợp đồng là ............... đồng.

Lần 2: Bên A thanh toán cho Bên B 30% giá trị hợp đồng còn lại sau khi Bên B bàn giao cho Bên A sử dụng là............ đồng.

Bên A thanh toán cho Bên A theo đúng thời hạn thoả thuận trong hợp đồng nếu không chịu lãi suất chậm trả bằng .....% giá trị chậm trả kể từ ngày chậm thanh toán đến ngày thanh toán trên thực tế.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1.1. Thực hiện các thủ tục cấp phép san lấp đối với địa điểm san lấp đã thoả thuận trong hợp đồng.

1.2. Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.

1.3. Bàn giao các diện tích cần san lấp cho Bên B đúng thời hạn đã thoả thuận.

1.4. Cung cấp đầy đủ điện nước và tao điều kiện thuận lợi về mặt bằng cho Bên B trong quá trình thi công san lấp.

1.5. Theo dõi, giám sát việc thực hiện công việc của Bên B; nhắc nhở Bên B khi thấy tiến độ công việc bị chậm trễ và yêu cầu Bên B áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo thời hạn bàn giao.

1.6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận của hai bên.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

2.1. Đảm bảo vật liệu san lấp cung cấp có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng.

2.2. Quản lý mặt bằng thi công sau khi được Bên A bàn giao mặt bằng.

2.3. Thi công theo đúng hồ sơ kỹ thuật.

2.4. Tổ chức thi công đạt đúng tiến độ thi công đã thoả thuận trong hợp đồng.

2.5. Đảm bảo an toàn lao động và vệ đinh môi trường khu vực thi công.

2.6. Chịu trách nhiệm với các công trình kiến trúc lân cận trong quá trình thi công.

2.7. Thông báo ngay cho Bên A trong thời hạn .... khi phát sinh các vấn đề không nằm trong thoả thuận và xin ý kiến xử lý của Bên A.

2.8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận của hai bên.

Điều 5: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Hai bên thoả thuận các trường hợp gây chấm dứt hợp đồng:

1. Các bên hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng.

2. Theo sự thoả thuận của hai bên.

3. Sự kiện bất khả kháng kéo dài gây thiệt hại cho các bên nhưng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho bên kia trong thời hạn ..... trước khi chấm dứt hợp đồng.

4. Đơn phương chấm dứt hợp đồng ........ Nếu một trong trong hai bên tự ý chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường cho bên còn lại bằng .... giá trị hợp đồng.

5. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các bên. Nếu tranh chấp không được giải quyết thông qua hoà giải thì các bên nhất trí rằng một trong các bên có quyền đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

Điều 8: Văn kiện hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt và có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ một 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

>> Tham khảo: Mẫu đơn xin san lấp mặt bằng hộ gia đình, cá nhân mới nhất 

Để được hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn về các vấn đề liên quan đến Hợp đồng san lấp mặt bằng, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Minh Khuê qua số tổng đài 19006162. Trân trọng!