1. Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học là gì?

Để đảm bảo sức khỏe của học sinh, trường học cần thiết phải bố trí các phòng ban, cá nhân để đảm bảo về y tế, nhưng việc bố trí như thế nào, trách nhiệm, phạm vi quyền hạn của những cá nhân đảm bảo y tế này là gì thì lại cần phải có một sự rõ ràng bằng văn bản. Lúc này, Hợp đồng thuê nhân viên y tế cho các cơ sở giáo dục sẽ được ký kết giữa nhà trường và cơ sở y tế địa phương hoặc cá nhân có chứng chỉ, điều kiện để cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh.

Theo đó, Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên cơ sở Trường học và bên nhân viên y tế về  thực hiện việc đảm bảo hoạt động y tế tại trường học. Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học chỉ được ký kết khi có sự thống nhất của các bên tham gia hợp đồng. Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học bản chất là hợp đồng lao động nên có những đặc điểm của hợp đồng lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 2019.

Nội dung chính của hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học bao gồm:

- Thông tin của các chủ thể tham gia hợp đồng

- Nội dung, thời hạn của hợp đồng

- Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

- Điều khoản về giải quyết tranh chấp

 Chi phí và phương thức thanh toán.

- Cam kết của các các bên tham gia ký kết hợp đồng.

Việc giao kết hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học được thực hiện nhằm ghi chép lại thỏa thuận của Trường học và nhân viên y tế được thuê về việc thuê nhân viên y tế trường học để đảm bảo hoạt động y tế trong trường. Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học mang giá trị pháp lý cao nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia ký kết hợp đồng. Ngoài ra hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học còn là văn bản làm căn cứ giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

2. Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học 2023 mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

 Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN Y TẾ TRƯỜNG HỌC

(Số: 01/HĐTNVYTTH -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay ngày 21/03/2023, Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê (Bên A):

Tên trường: Trường Tiểu học A

Trụ sở chính: 143 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Đại diện theo ủy quyền Ông/Bà: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Phòng Hành chính - Nhân sự

Số điện thoại liên hệ: 0976543xxx

Fax: …… Email:……

Bên B: 

Họ và tên: Nguyễn Thị B

Ngày sinh: 03/03/1996

Căn cước công dân số 0345876xxx ngày cấp: 14/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Chỗ ở hiện nay: Số 114 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại liên hệ: 0336785xxx

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng nhân viên y tế trường học với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B với mục đích thăm khám, kiểm tra sức khỏe của giáo viên, học sinh trong trường.

- Chức danh: Nhân viên y tế trường Tiểu học A

- Thời gian làm việc: giờ hành chính bắt đầu từ 07h đến 16h hằng ngày từ thứ 02 đến hết ngày thứ 07.

- Địa chỉ trường: Số 143 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào 09h, ngày 25 tháng 03 năm 2023, Bên B sẽ phải có mặt tại trường Tiểu học A để được hướng dẫn và bàn giao về công việc.

Thời gian bắt đầu công việc sẽ là 07h, ngày 27/03/2023 đến hết thời hạn là 02 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A:

- Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện các công việc của một nhân viên y tế tại Trường Tiểu học A

- Bên A có quyền nhắc nhở, khiển trách khi bên B vi phạm nội quy, quy chế phòng ban y tế của trường hoặc các quy định của trường ảnh hưởng đến uy tín của phòng ban.

- Bên A có nghĩa vụ hướng dẫn, chỉ đạo bên B thực hiện công việc.

- Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ mọi khoản lương hàng tháng và các khoản chi phí khác mà bên B phải bỏ ra để thực hiện cho bên A.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

- Bên B trong quá trình làm việc sẽ được hưởng mọi quyền lợi bình đẳng, chế độ đãi ngộ của bên A dành cho các nhân viên.

- Bên B sẽ được trợ cấp ăn trưa tại trường.

- Bên B có nghĩa vụ thực hiện công việc tốt được giao và hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

- Bên B phải báo cáo công việc hàng tháng cho cấp trên về quá trình cũng như kết quả hoạt động của mình.

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí:

Chế độ lương chính của bên A dành cho bên B sẽ là : 6.000.000 VNĐ/tháng.

Ngoài ra, sau 03 tháng làm việc bên A sẽ xem xét thái độ làm việc cũng chất lượng công việc bên B mang lại cho công ty sẽ tiến hành thưởng hoặc tang lương theo quy định.

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng cho bên B vào số tài khoản cá nhân vào mùng 10 hàng tháng.

Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền:

Tên tài khoản nhận tiền: NGUYEN THI B

Số tài khoản: 0231567xxxx

Thuộc ngân hàng: MB Bank

Điều 5 : Phạt vi phạm

- Bên A có trách nhiệm trách nhiệm thanh toán đầy đủ mọi khoản lương thưởng như đã thỏa thuận ban đầu. Nếu bên A vi phạm sẽ bị phạt vi phạm…..VNĐ

- Trong quá trình làm việc nếu bên B không thực hiện công việc hoặc thực hiện không nghiêm túc dẫn đến chất lượng công việc không tốt thì bên B sẽ phải chịu mức phạt:….VNĐ theo nội quy, quy chế của phòng ban.

- Bên B nghỉ phải xin phép trước :…. Ngày, nếu nghỉ đột xuất sẽ bị khiển trách, kỷ luật. Nhiều lần vi phạm trong tháng sẽ bị trừ vào lương theo quy định.

- Bên B nếu muốn chấm dứt hợp đồng lao động phải thông báo cho bên A biết trước một tháng. Nếu thông báo nghỉ đột xuất sẽ bị trừ 50% tương ứng với thời gian làm việc trong tháng đó.

- Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

- Bên A vẫn phải thanh toán số tiền trong thời gian bên B đã làm tương ứng với cho bên A tương ứng với kết quả công việc bên B mang lại và bồi thường tổn thất mà bên B phải chịu khi bên A tự ý hủy hợp đồng.

- Bên B sẽ không được nhận lương của tháng tự ý hủy hợp đồng và bị phạt vi phạm:….VNĐ

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải.

Nếu không thể hòa giải được một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm và mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt trong thời hạn 02 năm như các bên đã thỏa thuận kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên B sẽ phải làm việc cho bên A trong thời hạn là 02 năm. Sau thời gian trên bên B muốn tiếp tục công việc và được bên A đồng ý thì có thể thông báo với bên A về việc gia hạn hợp đồng.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

- Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học. Tức là ngày 21/03/2023 Đến hết thời gian 02 năm kể từ ngày hết hạn hợp đồng.

- Hợp đồng sẽ gồm 05 trang, được lập thành 2 bản mỗi bên sẽ giữ một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.

- Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

Đại diện Bên A Đại diện Bên B

A

Nguyễn Văn A

B

Nguyễn Thị B

 

Qúy khách có thể tải: Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học 2023 mới nhất

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: Tư vấn pháp luật qua email để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.