1. Hiểu thế nào về chi phí đầu tư?

Chi phí đầu tư hay còn được gọi là Capital Expemditure viết tắt là CAPEX, là một số tiền mà doanh nghiệp sử dụng để mua hàng hóa hoặc dịch vụ nhằm mở rộng khả năng của công ty và tạo ra lợi nhuận. Việc mua sắm này có thể bao gồm việc mua các tài sản cụ thể như máy tính, máy in, các phương tiện vận chuyển, hoặc thậm chí xây dựng các tòa nhà mới.

Chi phí đầu tư đề cập đến số tiền tích lũy hoặc huy động được bởi nhà đầu tư để thúc đẩy sự phát triển và sinh lợi nhuận. Trong lĩnh vực tài chính, đầu tư đề cập đến việc mua sắm một tài sản với mục tiêu tạo ra thu nhập và dự kiến bán nó với giá cao hơn.

Khái niệm đầu tư có các nghĩa khác nhau trong lĩnh vực tài chính và kinh tế học. Trong kinh tế học, đầu tư liên quan đến việc tiết kiệm, hoãn lại tiêu dùng và có ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của nền kinh tế như quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực tài chính, đầu tư đòi hỏi đặt tiền vào một tài sản với hy vọng tài sản này sẽ được đánh giá cao hơn trong tương lai, thường là trong dài hạn.

Có một số loại đầu tư:

- Đầu tư tài chính: Đây là loại đầu tư trong đó người đầu tư đặt tiền vào việc cho vay hoặc mua các chứng chỉ có giá trị để hưởng lãi suất đã được xác định trước.

- Đầu tư thương mại: Tương tự như đầu tư tài chính, nhưng nó không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế; thay vào đó, nó tăng giá trị tài sản của tổ chức hoặc cá nhân đầu tư.

- Đầu tư vào tài sản vật chất và lao động: Đây là việc đầu tư tiền để thực hiện các hoạt động tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế.

Cũng có một số loại chi phí:

- Chi phí sản xuất: Đây là số tiền mà một công ty phải chi trả để mua các yếu tố đầu vào cần thiết để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.

- Chi phí tiêu dùng: Chi phí này liên quan đến việc một người tiêu dùng bỏ ra để mua một sản phẩm và có lợi ích từ việc tiêu dùng sản phẩm đó.

- Chi phí giao dịch: Đây là chi phí cần thiết để thực hiện các giao dịch kinh tế.

Trong ngữ cảnh của một doanh nghiệp, CAPEX chủ yếu đề cập đến bản chất của những khoản chi tiêu này. Đây là những gì doanh nghiệp đầu tư để cải thiện hoặc mở rộng hoạt động sản xuất, và nó có thể là việc mua tài sản mới hoặc nâng cấp tài sản hiện có. Nếu tài sản mua vào dự kiến sử dụng lâu hơn một năm, thì chúng sẽ được ghi nhận là tài sản cố định trong bảng cân đối kế toán.

Trong quá trình sử dụng, giá trị của tài sản này sẽ được khấu hao để phân bổ chi phí theo quy định thuế. Thời gian khấu hao thường được xác định dựa trên loại tài sản, với việc khấu hao tài sản vốn đầu tư kéo dài từ 5-10 năm và có thể lên đến hơn hai thập kỷ đối với các tài sản như bất động sản.

CAPEX cung cấp thông tin về số tiền mà công ty đang đầu tư vào tài sản cố định mới để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Trong lĩnh vực kế toán, CAPEX liên quan đến việc mua tài sản cố định mới hoặc đầu tư vào việc nâng cấp và cải thiện tài sản đầu tư hiện có, với thời gian sử dụng dự kiến hơn một năm.

Để xem xét chi phí như là chi phí đầu tư, chúng cần phải được ghi nhận trong tài sản cố định và phải tuân thủ quy tắc phân bổ chi phí cố định trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. CAPEX thường xuất hiện trong phần tiền gửi vào hoạt động đầu tư của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cách mà mỗi công ty thể hiện CAPEX có thể khác nhau, và nó có thể được ghi nhận là chi phí vốn, mua sắm tài sản, hoặc theo cách khác tùy thuộc vào ngành công nghiệp cụ thể mà công ty hoạt động.

Với bài viết này, có lẽ bạn sẽ không còn phải tự hỏi "CAPEX là gì" nữa. Thay vì chi tiết trên báo cáo thu nhập, các thanh toán liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được ghi lại trong bảng cân đối kế toán. CAPEX thúc đẩy việc cải thiện hiệu suất và tuổi thọ của tài sản cố định hiện có.

 

2. Mẫu số 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán mới nhất 

Quý khách có thể tải xuống Mẫu số 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán mới nhất tại đây

Mẫu số 04/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XYZ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Đơn vị: đồng

Số TT

Nội dung chi phí

Tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình) độc lập được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối

Dự toán (Tổng dự toán) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối

Giá trị đề nghị quyết toán

Nguyên nhân tăng, giảm

1

2

3

4

5

6

Tổng số

 

 

 

 

1

Các hộ gia đình ở thôn X

4 tỷ đồng

3 tỷ đồng

3 tỷ đồng

Căn cứ theo tình hình thực tế

2

Các hộ gia đình thôn Y

2 tỷ đồng

2 tỷ đồng

2 tỷ đồng

Không

II

Xây dựng

 

 

 

 

1

Xây dựng nhà máy theo hồ sơ dự án

15 tỷ đồng

15 tỷ đồng

15 tỷ đồng

Không

III

Thiết bị

 

 

 

 

1

Các thiết bị liên quan đến quá trình xây dựng

5 tỷ đồng

5 tỷ đồng

5 tỷ đồng

Không

2

Các thiết bị liên quan đến quá trình sản xuất

3 tỷ đồng

3 tỷ đồng

3 tỷ đồng

Không

IV

Quản lý dự án

1 tỷ đồng

1 tỷ đồng

1 tỷ đồng

Không

V

Tư vấn

 

 

 

 

1

Phí tư vấn dự án

100 triệu đồng

100 triệu đồng

100 triệu đồng

Không

VI

Chi phí khác

 

 

 

 

1

Chi phí khác

200 triệu đồng

200 triệu đồng

200 triệu đồng

Không

VII

Dự phòng

500 triệu đồng

500 triệu đồng

500 triệu đồng

Không

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hoàng Thị M

Tỉnh C, ngày .... tháng .... năm 20...
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Vũ Văn Q

Ghi chú: Tại cột 6 chủ đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, thanh tra, kiểm toán và các quy định khác của pháp luật liên quan đến thực hiện dự án để ghi rõ nguyên nhân tăng, giảm của cột 5 so với cột 3, 4 (chủ đầu tư ghi trực tiếp vào mẫu biểu hoặc lập thành Phụ lục riêng để ghi nội dung này).

 

3. Ý nghĩa của việc xác định chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

Lập dự toán, một quá trình quan trọng trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, đóng vai trò quyết định trong việc thành công của dự án. Đây là bước đầu tiên và không thể thiếu, với mục tiêu cung cấp thông tin về chi phí đầu tư ban đầu cho các phần của dự án sắp diễn ra. Dưới đây là một số lý do tại sao việc lập dự toán là cực kỳ quan trọng:

- Chuẩn bị Kế Hoạch Xây Dựng Chặt Chẽ: Lập dự toán giúp nhà đầu tư thực hiện kế hoạch xây dựng ban đầu một cách cụ thể và hiệu quả. Nó giúp xác định nguồn vốn cần thiết và huy động chúng đúng lúc.

- Tối Ưu Hóa Việc Lựa Chọn Nhà Thầu: Bằng việc nắm rõ các hạng mục và chi phí liên quan, nhà đầu tư có thể dễ dàng lựa chọn các đơn vị thầu phù hợp. Điều này giúp tối ưu hóa lựa chọn và tiết kiệm chi phí sau này.

- Đơn Giản Hóa Quyết Toán: Dự toán là cơ sở để quyết định chi phí thực tế khi công trình hoàn thành. Nhà đầu tư có thể xác định được các chi phí hư tổn và các khoản chi tiêu khác, làm cho công tác quyết toán dễ dàng hơn và tránh được những vấn đề phát sinh sau khi dự án hoàn thành.

- Hỗ Trợ Đàm Phán Với Ngân Hàng: Trong trường hợp cần vay vốn ngân hàng, dự toán cung cấp các số liệu cụ thể và đáng tin cậy, giúp đơn vị đầu tư đàm phán vay vốn dễ dàng hơn.

- Xây Dựng Phương Án Tốt Nhất Cho Công Trình: Các số liệu trong dự toán cung cấp cơ sở để tính toán và xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quan trọng. Điều này giúp nhà đầu tư chọn ra phương án đầu tư tốt nhất cho dự án.

- Quyết Định Hợp Đồng Thuận Lợi: Dự toán giúp những bên liên quan, bao gồm nhà đầu tư và đơn vị thầu, đưa ra quyết định hợp đồng một cách thuận lợi. Công việc thanh toán và quyết toán trở nên đơn giản hơn sau khi dự án đi vào giai đoạn cuối.

Như vậy, lập dự toán không chỉ là một bước bắt buộc mà còn là công cụ quan trọng giúp quản lý dự án, kiểm soát nguồn vốn, và đảm bảo rằng dự án được thực hiện một cách hiệu quả và thành công.

Quý khách có thể liên hệ bài viết liên quan cùng chủ đề như: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là chi phí gì? Nội dung và cách xác địnhNếu quý khách có vấn đề vướng mắc về mặt pháp luật, cquý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng./.