1. Tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu trên thực tế

Theo Nghị định 35/2023/NĐ-CP thì việc tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tế được quy định như sau:

- Chính phủ đã tiến hành chỉnh sửa và bổ sung một số khoản của hai Nghị định quan trọng là Nghị định 37/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 72/2019/NĐ-CP) và Nghị định 44/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 72/2019/NĐ-CP). Những điều sửa đổi và bổ sung có mục tiêu chính là bổ sung quy định về việc lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) đối với khu đất thực hiện dự án trong đô thị và khu chức năng, nơi có vai trò quan trọng trong việc lập dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và các công tác liên quan.

Đồng thời, các nội dung cải tiến bổ sung cũng tập trung vào việc lập quy hoạch tổng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng chứa các công trình thuộc danh mục bí mật nhà nước, nhằm đảm bảo tính bảo mật và quyền lợi quốc gia. Ngoài ra, việc sửa đổi và bổ sung cũng áp dụng cho trường hợp khu vực thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư hoặc khu chung cư có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 02 ha, theo quy định tại Nghị định 69/2021/NĐ-CP. Những nâng cấp và điều chỉnh này nhằm thúc đẩy quy trình quản lý, lập kế hoạch và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, từ đó đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững trong phát triển đô thị và hạ tầng quốc gia. Điều này cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế và đầu tư phát triển bền vững của đất nước

- Chính phủ đã đưa ra những cải tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý đô thị cũng như các vấn đề liên quan đến nhà ở. Cụ thể, việc bổ sung quy định cụ thể về bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu đô thị, sửa đổi và bổ sung các thuật ngữ và nguyên tắc đầu tư phát triển đô thị, cũng như điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đã tạo ra một khung pháp lý rõ ràng hơn và cơ chế quản lý linh hoạt hơn. Không thể bỏ qua việc bổ sung quy định cụ thể về Chương trình phát triển đô thị, thông qua việc sửa đổi và bổ sung Nghị định 11/2013/NĐ-CP. Điều này giúp đảm bảo việc phát triển đô thị diễn ra đồng đều và bền vững, đáp ứng được nhu cầu của người dân và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước.

- Một điểm đáng chú ý khác là sửa đổi và bổ sung quy định liên quan đến việc thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, cùng với việc bổ sung dẫn chiếu về giấy tờ để thực hiện cho thuê nhà ở. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực hiện hợp đồng cho thuê và đảm bảo quyền lợi cho cả bên cho thuê và bên thuê nhà. Cùng với đó, việc điều chỉnh cách xác định thời điểm bố trí nhà ở và quy định về tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở là những bổ sung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng các dự án nhà ở và đảm bảo tính bền vững của hạ tầng đô thị. Tất cả những cải tiến này đã và đang được triển khai nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả, hỗ trợ phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

2. Đảm bảo thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật

Cũng tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP thì việc đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Cụ thẻ như sau:

- Việc sửa đổi và bổ sung quy định liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở đã tạo ra một cơ chế pháp lý thống nhất với Nghị định 148/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung từ Nghị định 11/2013/NĐ-CP). Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc chuyển quyền sử dụng đất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền sở hữu nhà ở.

- Ngoài ra, sửa đổi và bổ sung quy định về Ban quản lý khu vực phát triển đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đã đảm bảo tính đồng bộ với các quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này giúp tăng cường hiệu quả quản lý và triển khai các dự án phát triển đô thị, từ đó đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong quá trình phát triển đô thị.

- Chính phủ đã tiến hành cải tiến và bổ sung một số quy định về giám định tư pháp xây dựng nhằm đảm bảo tính phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 2020, Nghị định 15/2021/NĐ-CP và thực tiễn triển khai công tác giám định tư pháp xây dựng, đồng thời sửa đổi, bổ sung Nghị định 62/2016/NĐ-CP. Các nâng cấp và điều chỉnh này nhằm cải thiện quy trình giám định tư pháp xây dựng, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và công bằng trong việc xác định các vấn đề liên quan đến xây dựng và công trình. Điều này giúp bảo đảm chất lượng và an toàn cho các công trình xây dựng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các quy định của Luật Giám định tư pháp 2020 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

- Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã tiến hành sửa đổi và bổ sung quy định về tạm ứng hợp đồng tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP để đồng bộ hóa với quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP. Điều này giúp đảm bảo tính thống nhất và đồng nhất trong việc thực hiện tạm ứng hợp đồng, tạo sự minh bạch và công bằng cho các bên tham gia giao dịch.

Tổng cộng, những cải tiến này đã và đang được triển khai nhằm đảm bảo hệ thống pháp luật liên quan đến đô thị và đất đai được thống nhất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Qua đó, Chính phủ mong muốn đẩy mạnh tiến trình xây dựng đô thị phát triển, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước

3. Phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP thì việc phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số ngành Xây dựng, đáp ứng với diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19 và các tình huống khác phát sinh trên thực tế như sau:

- Việc phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, kiểm tra công tác nghiệm thu và đưa công trình vào khai thác, sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với một số dự án, đã tạo ra một cơ chế linh hoạt hơn trong quản lý và thẩm định các dự án xây dựng. Điều này giúp đảm bảo quy trình phê duyệt và thực hiện các dự án được thực hiện đúng quy định, chính xác và hiệu quả.

- Ngoài ra, việc phân cấp toàn diện thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài từ Bộ Xây dựng sang Sở Xây dựng các địa phương cũng là một cải tiến đáng kể. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình cấp phép và giảm thời gian chờ đợi cho các nhà thầu nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực hiện các dự án xây dựng của họ tại các địa phương.

- Chính phủ đã thực hiện những điều chỉnh quan trọng nhằm tối ưu hóa quy trình và phân cấp thẩm quyền trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất và các dự án xây dựng. Việc phân cấp toàn diện cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt là một bước tiến lớn. Điều này giúp đẩy nhanh quy trình và giảm thời gian chờ đợi trong việc thực hiện các dự án xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền sở hữu nhà ở.

Ngoài ra, việc phân cấp thẩm quyền quyết định một số khu vực phát triển đô thị của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một cải tiến quan trọng trong việc tăng cường khả năng định hướng và phát triển đô thị tại cấp tỉnh. Điều này giúp tối ưu hóa quản lý và triển khai các dự án phát triển đô thị, đồng thời đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong quy hoạch và phát triển đô thị. Đối với các thủ tục liên quan đến chấp thuận khi thay đổi chủ đầu tư cấp 1, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, cơ quan có liên quan đối với các dự án đầu tư xây dựng trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử tại các đô thị đặc biệt, dự án bảo tồn, tôn tạo công trình di sản văn hóa trước khi phê duyệt; cũng như việc Bộ Xây dựng thẩm định/có ý kiến thống nhất trước khi phê duyệt một số quy hoạch, việc bãi bỏ các thủ tục này sẽ giúp đơn giản hóa và tối ưu hóa quy trình, từ đó giảm thời gian và tăng cường hiệu quả trong việc triển khai các dự án xây dựng và quy hoạch đô thị.

Tổng cộng, những nâng cấp này đã và đang được triển khai nhằm tăng cường tính toàn diện và hiệu quả trong quản lý và thực hiện các dự án xây dựng, từ đó đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn trong lĩnh vực xây dựng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của ngành xây dựng

Vì nội dung sửa đổi các vấn đề trên khá dài, chúng tôi chỉ đề cập một số nội dung nổi bật. Để xem chi tiết toàn bộ nội dung, khách hàng vui lòng truy cập link sau để xem toàn bộ nội dung về: Điểm mới Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa các Nghị định xây dựng, kiến trúc, bất động sản

Ngoài ra, có thể tham khảo: Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất. Có khúc mắc, xin liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.