PHIẾU ĐĂNG KÝ TẠO TÀI KHOẢN

DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: …(tên cơ quan cấp GCNĐT) ……………………

Tên doanh nghiệp: _________________________________________________

Số GCNĐT/GP thành lập:_____________________ Ngày cấp: ___ /___/_____   

Địa chỉ trụ sở chính:________________________________________________

Mã số thuế:_______________________________________________________

Đại diện theo pháp luật:__________________________ Chức vụ: ___________   

Email:_______________________________ Điện thoại: __________________

Tên cán bộ được phân công tiếp nhận tài khoản: ……………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………..Điện thoại: ……………………….

________________________________________________________________

 

 

Các dự án ĐTNN mà doanh nghiệp tham gia:

Dự án 1:

Tên dự án: _______________________________________________________

Số GCNĐT/GP:__________________________ Ngày cấp: ___  /____/_______   

Địa điểm thực hiện dự án:___________________________________________

 

Dự án 2:

Tên dự án: _______________________________________________________

Số GCNĐT/GP:__________________________ Ngày cấp: ___  /____/_______   

Địa điểm thực hiện dự án:___________________________________________

………………..

 

………….., ngày ….. tháng ….. năm ……

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

 

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác anh vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê