1. Mớn nước đầy tải (Loaded draft) là gì ?

Mớn nước đầy tải (Loaded draft) là mớn nước của tàu khi chở đầy hàng. Thuật ngữ này còn được gọi là “laden draft”.
Mớn đẩy tải (Laden draft) là xem “loaded draft”.

>> Xem thêm: Giám định mớn nước (Draught survey) là gì? 

2. Chỉnh mớn nước của tàu (Trim a ship) là gì ?

Chỉnh mớn nước của tàu (Trim a ship) là thay đổi mớn nước phía mũi và phía lái (phía sau) để tàu có mớn nước tối ưu khi đi biển. Có thể thay đổi mớn nước bằng cách sắp đặt hàng hóa trong hầm hàng ở các vị trí khác nhau hoặc điều chỉnh nước dằn tàu ở các két ba-lát (ballast).

>> Xem thêm: Mớn nước là gì? Độ sâu (Draft) là gì? Cách đọc mớn nước, độ sâu? 

3. Bảng trọng tải theo mớn nước (Deadweight scale) là gì ?

Bảng trọng tải theo mớn nước (Deadweight scale) là bảng được chia thành nhiều cột, liệt kê các mức mớn nước khác nhau của tàu tương ứng với các mức trọng tải toàn phần của tàu khi tàu hoạt động ở vùng nước mặn hay nước ngọt.

Ví dụ: Một tàu có trọng tải 8.500 dwt tương ứng với mớn nước 7,5m; khi trọng tải toàn phần của tàu này thay đổi còn 8.300 dwt thì mớn nước tương ứng sẽ là 7,35m... Ngoài những cột kể trên, bảng này còn có phần nói số lượng hàng hóa (tính bằng tấn) khi xếp lên tàu làm cho tàu ngập trong nước thêm 1cm hay 1 inch (gọi là tonnes/cm). Số liệu này thay đổi không những tùy theo thiết kế của mỗi tàu mà còn tùy thuộc vào trọng lượng các vật phẩm, hàng hóa... đã có trên tàu.

Ví dụ: Một tàu có số tonnes/ cm là 25 có nghĩa là khi xếp lên tàu một lượng hàng nặng 25 tấn thì tàu chìm thêm lem trong nước.

4. Mớn nước trung bình (Mean draught) là gì ?

Mớn nước trung bình (Mean draught) là mớn nước bang một nửa của mớn nước phía lái và mớn nước phía mũi tàu.

5. Mớn nước tương ứng (Corresponding draught) là gì ?

Mớn nước tương ứng (Corresponding draught) là độ sâu mà tàu biển ngập trong nước theo một mức trọng tải nhất định, nghĩa là khi vận chuyển một số lượng hàng hóa, nhiên liệu, nước ngọt, đồ dự trữ... nào đó có trọng lượng khác nhau thì tàu ngập trong nước ở độ sâu khác nhau.

6. Giới hạn mớn nước (Draught limitation) là gì ?

Giới hạn mớn nước (Draught limitation) là độ sâu tối đa của sồng, biển mà thân tàu (hull) có thể ngập trong nước ở cảng hay nơi nào đó. Độ sâu này được tính theo mét hoặc phít (feet). So sánh giới hạn mớn nước với “bảng tải trọng”(deadweight scale) của tàu sẽ biết được trọng lượng hàng mà tàu có thể chở được.

7. Đầy hầm hàng và hết mớn nước (Full and down) là gì ?

Đầy hầm hàng và hết mớn nước (Full and down) là tình trạng tàu biển với các hầm hàng có đầy hàng và thân tàu (mạn tàu) ngập đến mớn nước tối đa cho phép. Đây là hiệu quả tối ưu trong kinh doanh, khai thác tàu vì tàu đã sử dụng đồng thời hết trọng tải và hết dung tích chở hàng.