1. Cách xử lý một người có hai sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào?

Thưa luật sư, Em đi làm tại một công ty may mặc được 04 tháng và được làm sổ bảo hiểm. Vì công việc mệt quá nên em nghỉ ngang và không có lấy sổ bảo hiểm về. Sau đó 1 năm em đi làm tại một công ty khác thì làm sổ BHXH mới. Nghĩa là em có 02 sổ bảo hiểm.
Vậy thì có ảnh hưởng sao không thưa luật sư? Nếu có thì em làm gì để khắc phục ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Xin chào chị! Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của chị công ty Luật Minh Khuê xin tư vấn và hướng dẫn chị như sau:

Theo như thông tin mà chị cung cấp thì có thể thấy hai sổ bảo hiểm của chị ghi thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không trùng nhau. Căn cứ vào khoản 4 Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH:

“4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.”

Khoản này được bổ sung bởi khoản 72 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH:

"2. Gộp sổ BHXH và hoàn trả

Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên đề nghị gộp sổ BHXH, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ BHXH và cơ sở dữ liệu; lập Danh sách đề nghị gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện:

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau: Thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH trên cơ sở dữ liệu; hủy mã số sổ BHXH đã gộp...."

Như vậy, chị cần đề nghị với cơ quan BHXH về việc gộp sổ. Hai sổ bảo hiểm xã hội của chị sẽ bị cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi. Sau đó, cơ quan BHXH sẽ hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH của các sổ BHXH vào sổ mới. Theo đó, chị sẽ được công nhận quá trình đóng BHXH tại sổ BHXH cũ và sổ BHXH mới.

Số sổ BHXH hủy do gộp sổ BHXH sẽ được chuyển về Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung để BHXH tỉnh, BHXH huyện tra cứu khi xác nhận và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động.

Trân trọng./.

2. Quy định về cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội

Thưa luật sư, Xin hỏi: Em tên Nguyễn Văn H, ở Cà Mau, em muốn hỏi về bảo hiểm xã hội: Em làm ở một công ty may mặc ở Bình Dương, vì ở nhà có việc nên em nghỉ luôn không viết đơn xin nghỉ việc, bên công ty cũng đã trả sổ bảo hiểm cho em.
Vậy từ lúc em lấy sổ bảo hiểm đến nay cũng gần 3 tháng, bây giờ em muốn vào công ty khác làm, thì sổ bảo hiểm của em có nộp vào và còn sử dụng được không ?
Cảm ơn!

Căn cứ Khoản 4, Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH nên người lao động chỉ có thể tồn tại một số sổ bảo hiểm:

"Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới."

Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau: "Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội."

Như vậy, một người chỉ có một số sổ Bảo hiểm xã hội, khi chuyển sang doanh nghiệp mới, bạn phải nộp sổ Bảo hiểm xã hội trước đó của bạn để tiếp tục được tham gia Bảo hiểm xã hội mà không cần làm sổ mới, thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó sẽ được bảo lưu.

Trân trọng./.

3. Chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật có được trả sổ bảo hiểm

Thưa luật sư, Em hỏi luật sư chút về bảo hiểm xã hội: Em làm công ty tư nhân của Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Phúc. Em bị tổ trưởng không thích nên bị phạt tiền lương nhiều lần. Em làm đơn xin thôi việc nộp cho giám đốc vào ngày 20/6/2016 nhưng vì áp lực công việc và tổ trưởng nên em không báo trước ,vậy em có bị giữ sổ bảo hiểm không?
Em cám ơn.

Căn cứ Điều 35 Bộ luật lao động 2019 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

"1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động."

Như vậy, khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải đảm bảo thời hạn báo trước. Vì bạn không thuộc trường hợp không phải báo trước nên việc bạn nghỉ việc thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Bạn phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 40 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

- Không được trợ cấp thôi việc.

- Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

- Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này (nếu có).

Căn cứ Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

"1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả. "

Như vậy, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải bồi thường cho công ty bởi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đồng thời người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trân trọng./.

4. Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện tại tôi đã nghỉ việc tại công ty mới. Ở bên công ty mới tôi nộp bảo hiểm 1 năm mà sổ bảo hiểm vẫn ở bên công ty cũ (thời gian nộp bảo hiểm ở công ty cũ là 3 tháng. Như vậy, làm sao để tôi có thể lấy bảo hiểm ở cả hai bên ?
Cảm ơn!

Căn cứ quy định tại, Khoản 4, Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH về thu bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp quản lý sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

"Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới."

Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội 2 lần không trùng nhau, cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi 2 sổ bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội theo số sổ bảo hiểm có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sớm nhất, tức là sổ bảo hiểm nộp ở công ty cũ. Như vậy trong trường hợp này, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ được tính gộp cho cả 2 lần ở 2 cuốn sổ bảo hiểm xã hội.

Bạn có hai khoảng thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên bạn không nói rõ là bạn có mấy sổ bảo hiểm xã hội? Nếu bạn có hai sổ bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ gộp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH), cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ:

a) Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Gộp sổ BHXH:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Cơ quan thẩm quyền: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Nếu bạn chưa có sổ bảo hiểm xã hội hoặc chỉ có sổ bảo hiểm ở công ty mới, công ty cũ chưa được chốt thì bạn phải liên hệ với công ty cũ xem công ty cũ đã chốt sổ bảo hiểm cho bạn sau đó bạn thực hiện thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội như trên.

Trân trọng./.

5. Hỏi về chốt sổ bảo hiểm xã hội khi chuyển nơi làm việc

Thưa luật sư, Hiện nay tôi 53 tuổi (Nam giới). Tôi đang làm việc bình thường ở một công ty cổ phần, tôi có tham gia đóng đầy đủ các BHXH (được 33 năm), BHTN (từ năm 2009 đến nay)…. Nay do hoàn cảnh và điều kiện gia đình; tôi phải thay đổi chỗ ở (Từ miền bắc vào miền Nam). Khi đến địa điểm mới, tôi muốn xin vào làm ở một doanh nghiệp mới và tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm đến khi đủ tuổi về hưu (60 tuổi). Tôi phải làm những thủ tục gì và làm như thế nào đối với cơ quan cũ, cơ quan mới để thực hiện được nguyện vọng trên của tôi ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 48, Bộ luật lao động năm 2019 và Điều 21, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm: “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Và theo quy định của pháp luật hiện hành, mỗi người lao động chỉ được cấp 1 sổ BHXH làm cơ sở để đóng BHXH trong suốt quá trình lao động cho đến nghỉ chốt sổ nghỉ hưu.

Như vậy, khi các bên chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải có trách nhiệm cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian mà người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trong Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Trong trường hợp của bác, trước khi sang cơ quan mới làm việc bác cần phải hoàn tất các thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội tại công ty cũ, việc này sẽ do Công ty cũ lập danh sách gửi đến Cơ quan bảo hiểm xã hội và thực hiện việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, đồng thời có trách nhiệm chuyển bảo hiểm xã hội của bác sang công ty mới và giao sổ cho bác, để bác nộp sổ bảo hiểm xã hội cho công ty mới. Sau đó, công ty mới sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho bác. Nếu trường hợp công ty cũ chưa chốt sổ bảo hiểm cho bác và bác chưa lấy được sổ thì công ty mới vẫn có thể đóng bảo hiểm xã hội cho bác nếu bác đọc số sổ bảo hiểm cho công ty, nhưng sau đó bác vẫn phải nộp sổ.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật Minh khuê

Bảo hiểm xã hội - Những điểm mới nhất về chế độ BHXH 2021

1900.6162