1. Cách xử lý một người có hai sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào?

Thưa luật sư, Em đi làm tại một công ty may mặc được 04 tháng và được làm sổ bảo hiểm. Vì công việc mệt quá nên em nghỉ ngang và không có lấy sổ bảo hiểm về. Sau đó 1 năm em đi làm tại một công ty khác thì làm sổ BHXH mới. Nghĩa là em có 02 sổ bảo hiểm.
Vậy thì có ảnh hưởng sao không thưa luật sư? Nếu có thì em làm gì để khắc phục ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Xin chào chị! Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của chị công ty Luật Minh Khuê xin tư vấn và hướng dẫn chị như sau:

Theo như thông tin mà chị cung cấp thì có thể thấy hai sổ bảo hiểm của chị ghi thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không trùng nhau. Căn cứ vào khoản 5.1 Điều 46 Quyết định số 959/QĐ-BHXH:

“5.1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH ổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mớiố sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.”

Như vậy, hai sổ bảo hiểm xã hội của chị sẽ bị cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi hết. Sau đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH được cấp lại sẽ là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất (số BHXH tại công ty may mặc). Theo đó, chị sẽ được công nhận quá trình đóng BHXH tại sổ BHXH cũ và sổ BHXH mới.

Số sổ BHXH hủy do gộp sổ BHXH sẽ được chuyển về Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung để BHXH tỉnh, BHXH huyện tra cứu khi xác nhận và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

2. Quy định về cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội

Thưa luật sư, Xin hỏi: Em tên Nguyễn Văn H, ở Cà Mau, em muốn hỏi về bảo hiểm xã hội: Em làm ở một công ty may mặc ở Bình Dương, vì ở nhà có việc nên em nghỉ luôn không viết đơn xin nghỉ việc, bên công ty cũng đã trả sổ bảo hiểm cho em.
Vậy từ lúc em lấy sổ bảo hiểm đến nay cũng gần 3 tháng, bây giờ em muốn vào công ty khác làm, thì sổ bảo hiểm của em có nộp vào và còn sử dụng được không ?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Căn cứ Khoản 5, Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH nên người lao động chỉ có thể tồn tại một số sổ bảo hiểm:

"Một người có từ 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên ghi thời gian đóng Bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì cơ quan Bảo hiểm xã hội thu hồi tất cả các sổ Bảo hiểm xã hội, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của các sổ Bảo hiểm xã hội vào sổ mới. Số sổ Bảo hiểm xã hội cấp lại là số của sổ Bảo hiểm xã hội có thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội sớm nhất."

Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau: "Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội."

Như vậy, một người chỉ có một số sổ Bảo hiểm xã hội, khi chuyển sang doanh nghiệp mới, bạn phải nộp sổ Bảo hiểm xã hội trước đó của bạn để tiếp tục được tham gia Bảo hiểm xã hội mà không cần làm sổ mới, thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó sẽ được bảo lưu.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 số 46/2014/QH13

3. Chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật có được trả sổ bảo hiểm

Thưa luật sư, Em hỏi luật sư chút về bảo hiểm xã hội: Em làm công ty tư nhân của Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Phúc. Em bị tổ trưởng không thích nên bị phạt tiền lương nhiều lần. Em làm đơn xin thôi viêc nộp cho giám đốc vào ngày 20/6/16 nhưng vì áp lực công viêc và tổ trưởng nên em không báo trước nên em có bị dữ sổ bảo hiểm không?
Em cám ơn.

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Căn cứ Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

"1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

Như vậy, khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải đảm bảo 02 điều kiện, thứ nhất là lý do chấm dứt hợp đồng lao động, thứ hai là thời hạn báo trước. Nếu bạn vi phạm một trong hai điều kiện trên (bạn đã vi phạm thời hạn báo trước) thì bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Bạn phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

- Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

- Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

- Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật Lao động 2012 .

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:"....

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.... "

Như vậy, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải bồi thường cho công ty bởi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đồng thời người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Khi nào được nghỉ dưỡng sức sau ốm đau và trở lại làm việc sau nghỉ ốm ?

4. Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện tại tôi đã nghỉ việc tại công ty mới. Ở bên công ty mới tôi nộp bảo hiểm 1 năm mà sổ bảo hiểm vẫn ở bên công ty cũ (thời gian nộp bảo hiểm ở công ty cũ là 3 tháng). Như vậy, làm sao để tôi có thể lấy bảo hiểm ở cả hai bên ?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Căn cứ quy định tại mục 5.1, Khoản 5, Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH về thu bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp quản lý sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm y tế năm 2015, cụ thể như sau:

''Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.''

Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội 2 lần không trùng nhau, cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi 2 sổ bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội theo số sổ bảo hiểm có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sớm nhất, tức là sổ bảo hiểm nộp ở công ty cũ. Như vậy trong trường hợp này, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ được tính gộp cho cả 2 lần ở 2 cuốn sổ bảo hiểm xã hội.

Bạn có hai khoảng thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên bạn không nói rõ là bạn có mấy sổ bảo hiểm xã hội? Nếu bạn có hai sổ bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ gộp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 29 Quyết định 959/QĐ-BHXH, cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Sổ BHXH đã cấp.

Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Cơ quan thẩm quyền: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Nếu bạn chưa có sổ bảo hiểm xã hội hoặc chỉ có sổ bảo hiểm ở công ty mới, công ty cũ chưa được chốt thì bạn phải liên hệ với công ty cũ xem công ty cũ đã chốt sổ bảo hiểm cho bạn sau đó bạn thực hiện thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội như trên.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Cách tính phần trăm hưởng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

5. Hỏi về chốt sổ bảo hiểm xã hội khi chuyển nơi làm việc

Thưa luật sư, Hiện nay tôi 53 tuổi (Nam giới). Tôi đang làm việc bình thường ở một công ty cổ phần, tôi có tham gia đóng đầy đủ các BHXH (được 33 năm), BHTN (từ năm 2009 đến nay)…. Nay do hoàn cảnh và điều kiện gia đình; tôi phải thay đổi chỗ ở (Từ miền bắc vào miền Nam). Khi đến địa điểm mới, tôi muốn xin vào làm ở một doanh nghiệp mới và tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm đến khi đủ tuổi về hưu (60 tuổi). Tôi phải làm những thủ tục gì và làm như thế nào đối với cơ quan cũ, cơ quan mới để thực hiện được nguyện vọng trên của tôi ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 47, Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 21, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm: “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Và theo quy định của pháp luật hiện hành, mỗi người lao động chỉ được cấp 1 sổ BHXH làm cơ sở để đóng BHXH trong suốt quá trình lao động cho đến nghỉ chốt sổ nghỉ hưu.

Như vậy, khi các bên chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải có trách nhiệm cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian mà người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trong Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Trong trường hợp của bác, trước khi sang cơ quan mới làm việc bác cần phải hoàn tất các thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội tại công ty cũ, việc này sẽ do Công ty cũ lập danh sách gửi đến Cơ quan bảo hiểm xã hội và thực hiện việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, đồng thời có trách nhiệm chuyển bảo hiểm xã hội của bác sang công ty mới và giao sổ cho bác, để bác nộp sổ bảo hiểm xã hội cho công ty mới. Sau đó, công ty mới sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho bác. Nếu trường hợp công ty cũ chưa chốt sổ bảo hiểm cho bác và bác chưa lấy được sổ thì công ty mới vẫn có thể đóng bảo hiểm xã hội cho bác nếu bác đọc số sổ bảo hiểm cho công ty, nhưng sau đó bác vẫn phải nộp sổ.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Người lao động huỷ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ? Thủ tục gộp sổ BHXH