1. Quy định của doanh nghiệp về quấy rối tình dục

Quy định của doanh nghiệp về quấy rối tình dục nên là văn bản độc lập, thể’ hiện thành nội quy, quy chế về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tuy nhiên, đối với trường hợp các doanh nghiệp nhỏ, có thể kết hợp việc xây dựng và ban hành quy định này với những quy định khác của doanh nghiệp về bình đẳng và không phân biệt đối xử. Quy định này nên được thể hiện với ngôn ngữ đơn giản, và trình bày dễ hiểu, để tất cả người lao động, bao gồm cả người lao động không biết chữ. Nội quy, quy chế của doanh nghiệp cần thiết phải bao gồm nội dung cơ bản sau:

- Cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Đưa ra khái niệm rõ ràng về quấy rối tình dục;

- Quy trình khiếu nại/tố cáo rõ ràng, dễ hiểu;

- Quy định việc áp dụng kỷ luật đối với người thực hiện hành vi quấy rối và đối với bất kể người nào đưa ra quy kết sai;

- Những biện pháp bảo vệ và khắc phục cho nạn nhân...

2. Cam kết cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Việc tuyên bố về việc cấm vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc nên do người đứng đầu doanh nghiệp đưa ra, nhằm đảm bảo sự chấp thuận và tuân thủ của tất cả người lao động, bao gồm cả cấp giám sát và quản lý. Nội dung này nên nêu rõ (a) doanh nghiệp cam kết đảm bảo nơi làm việc không có quấy rối tình dục; (b) hành vi quấy rối tình dục sẽ không được chấp nhận dưới bất cứ hình thức nào; (c) biện pháp kỷ luật nhanh sẽ được áp dụng cho bất kể nam hay nữ nào bị phát hiện vi phạm quy định; (d) người giám sát và quản lý có trách nhiệm thực hiện quy định và thể’ hiện vai trò lãnh đạo thông qua việc làm gương cho những người khác.

3. Khái niệm chi tiết khác liên quan đến hành vi quấy rối

Một khái niệm chi tiết nên được đưa vào để đảm bảo rằng tất cả các nhân viên, người lao động, người giám sát và quản lý hiểu rõ quấy rối tình dục là gì. Yếu tố quan trọng nhất phải được nhấn mạnh là hành vi quấy rối tình dục là hành vi không được mong muốn và có bản chất tình dục. Một danh sách các ví dụ (không cần đầy đủ) cũng nên được đưa vào. Khái niệm cũng cần làm rõ rằng bất kể’ sự tiếp xúc nào được đồng thuận, được mong muốn và được đáp trả đều không phải là hành vi quấy rối tình dục.(trừ một số hành vi mà pháp luật cấm).

4. Khuyến nghị việc tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Việc thực hiện các quy định về vấn đề quấy rối tình dục nên được giám sát cẩn thận thông qua cơ chế báo cáo hàng năm về số lượng và các dạng khiếu nại/tố cáo phát sinh và cách thức giải quyết.

Thông tin này nên được phân tích ngay lập tức và tiến hành sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp nếu cần thiết.

4.1. Tuyên truyền, phổ biến

Quy định về vấn đề quấy rối tình dục và các nội dung cụ thể nên được truyền đạt một cách hiệu quả tới tất cả người lao động, bao gồm người quản lý, người giám sát, công nhân, khách hàng và các đầu mối kinh doanh khác (gồm những người cung cấp và nhận hàng hóa, dịch vụ). Cần chú ý đặc biệt đến những người lao động ở những vùng xa xôi.

Phương tiện truyền đạt hiệu quả chính sách bao gồm thông qua bản tin, tài liệu đào tạo, khóa tập huấn, tờ rơi, trang web, thư điện tử và trưng bày áp phích chống hành vi quấy rối tình dục dán tại các bảng thông báo ở các khu vực làm việc chung. Truyền đạt chính sách bằng lời nói đặc biệt quan trọng ở những nơi làm việc mà người lao động ở đó có thể không biết chữ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Quy định của doanh nghiệp về vấn đề quấy rối tình dục nên được giới thiệu chính thức ở cuộc họp có đầy đủ người lao động.

- Quy định này nên được người đứng đầu doanh nghiệp ký ban hành hoặc đại diện của Lãnh đạo và yêu cầu tất cả người lao động phải tuân thủ chính sách.

- Quy định nên được chuyển tới cho tất cả người lao động ký như một cách thức ghi nhận rằng họ đã nhận được và hiểu nội dung quy định.

- Quy định cần được đưa lên trang web và mạng nội bộ của doanh nghiệp.

- Quy định cần được đưa vào tài liệu định hướng hoặc đào tạo ban đầu cho người lao động mới.

- Quy định phải được dán công khai trên bảng tin.

4.2 Một số biện pháp, cách thức triển tra

a) Tập huấn thường xuyên

Những đợt tập huấn thường xuyên về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cần được tổ chức cho tất cả người sử dụng lao động, bao gồm cấp quản lý, giám sát và người lao động.

Mục đích của tập huấn là để: (a) nâng cao nhận thức về thế nào là quấy rối tình dục; (b) cung cấp nội dung chi tiết quy định của doanh nghiệp về vấn đề quấy rối tình dục; và (c) cập nhật những thay đổi trong quy định này. Nên thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn về vấn đề này.

Cấp quản lý và giám sát cũng cần được đào tạo đặc biệt để’ phân biệt giữa hành vi phù hợp và không phù hợp, nhằm thực hiện hiệu quả vai trò của họ trong việc đảm bảo rằng nơi làm việc không có quấy rối tình dục.

Những người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại/tố cáo tại doanh nghiệp cần được đào tạo đặc biệt chuyên sâu về phòng, chống quấy rối tình dục.

Tùy thuộc vào loại hình đào tạo được tổ chức, và số lượng người lao động tham gia, các đợt đào tạo có thể kéo dài từ vài giờ cho tới cả ngày.

b) Bảo vệ danh tính của các bên liên quan

Người sử dụng lao động cần đưa ra các biện pháp đảm bảo rằng các khiếu nại/tố cáo về quấy rối tình dục sẽ được điều tra, xác minh và xử lý đảm bảo bí mật, an toàn không để tiết lộ nhân thân của những người có liên quan. Chỉ những người được người sử dụng lao động chỉ định cụ thể mới được xử lý vụ việc; và chỉ người khiếu nại/tố cáo và đại diện của người đó, cũng như người bị cho là thực hiện hành vi quấy rối và đại diện của họ, nhân chứng và phiên dịch (nếu cần) mới được tham gia vào quá trình điều tra, xác minh.

Người sử dụng lao động cần cung cấp mọi thông tin được yêu cầu để phục vụ cho quá trình điều tra.

c) Mô hình quản lý hiệu quả

Tất cả người quản lý và giám sát nên thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với quy định phòng, chống quấy rối tình dục bằng việc gương mẫu thực hiện các hành vi phù hợp ở mọi lúc, mọi nơi và điều này phải được định kỳ đánh giá bởi người sử dụng lao động.

Đồng thời, người sử dụng lao động khi bổ nhiệm cấp quản lý và giám sát, người sử dụng lao động cũng cần bảo đảm rằng những ứng viên được đề xuất phải thể hiện sự hiểu biết và khả năng xử lý các vấn đề liên quan đến quấy rối tình dục hoặc nên tổ chức đào tạo cho người đó trước hoặc ngay khi được bổ nhiệm.

d) Mô hình nơi làm việc tốt

Người sử dụng lao động cần phải tạo ra và duy trì môi trường làm việc không có quấy rối tình dục. Các biện pháp, cách thức hiệu quả để đảm bảo điều này gồm:

- Loại bỏ hết những tài liệu mang tính khiêu dâm, đồi trụy hoặc những tài liệu gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc ngụ ý, ám chỉ tình dục tại nơi làm việc;

- Thường xuyên giám sát việc thực thi các quy định về phòng, chống quấy rối tình dục và các quy trình giải quyết về quấy rối tình dục;

- Ban (hoặc hội đồng) sát hạch tuyển dụng cần bao gồm cả nam và nữ;

- Khu vực làm việc có đủ ánh sáng và có hệ thống giám sát điện tử.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực pháp luật lao động, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của Luật Minh Khuê luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của Bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh Khuê