Tháng 7 năm 2015 xã làm chương trình nông thôn mới có lấy vào diện tích đất nhà tôi 200 mét vuông để làm đường và hệ thống thoát nước. Gia đình tôi không đồng ý ủy ban nhân dân lấy lý do đất chưa có sổ đỏ đã thu hồi diện tích đất đó để làm đường hệ thống thoát nước và không tiến hành bồi thường.

Tôi xin hỏi ủy ban nhân dân xã tiến hành thu hồi diện tích đất nhà tôi như vậy có đúng luật không.

Xin luật sư tư vấn pháp lý cho tôi làm sổ đỏ lấy lại diện tích đất đã bị ủy ban nhân dân xã đã thu hồi.

Tôi xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Chào bạn ! Cảm ơn Bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Chúng tôi, vấn đề bạn quan tâm xin được trao đổi cụ thể như sau: 
1. Về nguyên tắc thì nếu diện tích đất mà gia đình bạn đang sử dụng là đất thuộc quyền quản lý của UBND xã, đất công thì chính quyền được quyền lấy đất đó để phục vụ cho các công trình công cộng mà không phải bồi thường về quyền sử dụng đất, chỉ bồi thường về hoa màu, vật kiến trúc trên đất.

2. Nếu đất do gia đình bạn sử dụng là đất mà gia đình bạn đã mua, được giao trái thẩm quyền (mua của HTX) trước ngày 15/10/1993, nay sử dụng ổn định, phù hợp với quy hoạch thì đủ điều kiện để nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (cấp GCN QSD đất). Nếu chính quyền địa phương lấy đất của gia đình bạn thì phải bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật, mà chỉ có UBND cấp huyện trở lên mới có thẩm quyền thu hồi đất của tổ chức, cá nhân. Bạn tham khảo quy định sau đây tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

Điều 23. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền

1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

3. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.

Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

5. Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau.

Vì vậy, nếu trường hợp sử dụng đất của gia đình bạn thuộc trường hợp quy định tại Điều 23, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nêu trên thì gia đình bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện để yêu cầu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật khi nhà nước thu hồi đất.

Mọi vướng mắc vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Luật Minh Khuê