Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp tác xã"

hợp tác xã | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp tác xã.

Ưu và nhược điểm của hợp tác xã mới nhất hiện nay?

Ưu và nhược điểm của hợp tác xã mới nhất hiện nay?
Hợp tác xã là gì? Hợp tác xã là một loại hình tổ chức kinh tế. Khái niệm hợp tác xã là gì? Đặc điểm của hợp tác xã, ưu và nhược điểm của hợp tác xã đối với các loại hình doanh nghiệp khác như thế nào? Sau đây Luật Minh Khuê sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây :

Ngân hàng hợp tác xã là gì? Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Ngân hàng hợp tác xã là gì? Quỹ tín dụng nhân dân là gì?
Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân là một trong những loại hình tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật. Pháp luật quy định như thế nào về hai tổ chức tín dụng này? Luật Minh Khuê cung cấp khái niệm và hoạt động của ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân trong bài viết dưới đây.

Hợp tác xã có phải là một loại hình doanh nghiệp? Thủ tục đăng ký thành lập mới Hợp tác xã?

Hợp tác xã có phải là một loại hình doanh nghiệp? Thủ tục đăng ký thành lập mới Hợp tác xã?
Hợp tác xã mất giấy đăng ký kinh doanh cấp lại thế nào ? Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập mới Hợp tác xã ? Tư vấn điều kiện và thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp ? Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Đòi lại đất đã giao sau khi giải thể hợp tác xã ? Đất đã hiến cho hợp tác xã có lấy lại được không ?

Đòi lại đất đã giao sau khi giải thể hợp tác xã ? Đất đã hiến cho hợp tác xã có lấy lại được không ?
Có đòi lại được đất cho hợp tác xã mượn không có giấy tờ gì ? Hợp tác xã có quyền thế chấp quyền sử dụng đất ? Đất đã hiến cho hợp tác xã có lấy lại được không ? Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Quy chế thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật hiện hành

Quy chế thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật hiện hành
Trong mqh giao dịch với hợp tác xã, thành viên hợp tác xã cần tìm hiểu các quy định của pháp luật và Điều lệ hợp tác xã đặc biệt là trong bối cảnh Luật hợp tác xã mới ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 thay thế cho Luật hợp tác xã 2003.

Phân tích những quy định của pháp luật về hợp tác xã ? Mô hình hoạt động theo luật hợp tác xã mới ?

Phân tích những quy định của pháp luật về hợp tác xã ? Mô hình hoạt động theo luật hợp tác xã mới ?
Có áp dụng quy chế dân chủ tại nơi làm việc của Hợp tác xã không ? Liên hiệp hợp tác xã là gì ? Giải thể hợp tác xã như thế nào thì đúng quy định ? Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Liên minh hợp tác xã là gì ? Quy định pháp luật về hợp tác xã

Liên minh hợp tác xã là gì ? Quy định pháp luật về hợp tác xã
Liên minh hợp tác xã là gì ? Liên hiệp hợp tác xã được hiểu như thế nào ? Hợp tác xã có bị phá sản theo luật hay không ? Xe tư nhân có bắt buộc phải vào doanh nghiệp, công ty hoặc hợp tác xã ? và các vấn đề pháp lý khác luật liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Trình tự giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Trình tự giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Việc tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp phải thực hiện theo một quy trình tố tụng chặt chẽ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Vậy, trình tự tiến hành phá sản một doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã ?

Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã ?
Với lịch sử gần 200 năm hình thành và phát triển của các hợp tác xã, có thể tổng kết và xác định 07 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã là: 1) Thành viên tự nguyện và mở rộng; 2) Kiểm tra dân chủ bởi các thành viên; 3) Sự tham gia kinh tế của xã viên hợp tác xã; 4) Độc lập và tự chủ;

Đại hội thành viên của hợp tác xã được tổ chức như thế nào ? Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã là gì ?

Đại hội thành viên của hợp tác xã được tổ chức như thế nào ? Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã là gì ?
Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã đúng không ? Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã hiện nay quy định như thế nào ? Quy định về số lượng đại biểu và biểu quyết trong Đại hội thành viên ? và các vấn đề khác liên qua sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực hành chính, hôn nhân, thi hành án, phá sản, hợp tác xã

Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực hành chính, hôn nhân, thi hành án, phá sản, hợp tác xã
Ngày 24 tháng 09 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và nghị định hướng dẫn sửa đổi: