Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp tác xã"

hợp tác xã | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp tác xã.

Tách hợp tác xã là gì? Tìm hiểu quy định về tách hợp tác xã

Tách hợp tác xã là gì? Tìm hiểu quy định về tách hợp tác xã
Có những HTX sau khi được thành lập nhưng do những mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ dẫn đến đình trệ trong hoạt động, các xã viên đồng thuận muốn tách HTX nhưng không nắm rõ được về trình tự, thủ tục, giải quyết các vấn đề phát sinh như công nợ, về tài sản. Tìm hiểu quy định về tách hợp tác xã:

Ưu và nhược điểm của hợp tác xã mới nhất hiện nay?

Ưu và nhược điểm của hợp tác xã mới nhất hiện nay?
Hợp tác xã là gì? Hợp tác xã là một loại hình tổ chức kinh tế. Khái niệm hợp tác xã là gì? Đặc điểm của hợp tác xã, ưu và nhược điểm của hợp tác xã đối với các loại hình doanh nghiệp khác như thế nào? Sau đây Luật Minh Khuê sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây :

Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã ?

Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã ?
Với lịch sử gần 200 năm hình thành và phát triển của các hợp tác xã, có thể tổng kết và xác định 07 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã là: 1) Thành viên tự nguyện và mở rộng; 2) Kiểm tra dân chủ bởi các thành viên; 3) Sự tham gia kinh tế của xã viên hợp tác xã; 4) Độc lập và tự chủ;

Tăng, giảm vốn điều lệ của hợp tác xã thực hiện thế nào ?

Tăng, giảm vốn điều lệ của hợp tác xã thực hiện thế nào ?
Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tùy thuộc yêu cầu của từng thời điểm, hợp tác xã có thể quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ của hợp tác xã. Vốn điều lệ của hợp tác xã giảm đi, khi hợp tác xã trả lại vốn góp cho các thành viên.

Liên hiệp hợp tác xã là gì ? Ban kiểm soát của hợp tác xã là gì ? Quy định về sở hữu tập thể của hợp tác xã

Liên hiệp hợp tác xã là gì ? Ban kiểm soát của hợp tác xã là gì ? Quy định về sở hữu tập thể của hợp tác xã
Quy định về liên hiệp hợp tác xã ? Phân tích khái niệm về ban kiểm soát của hợp tác xã ? Phân tích những quy định của pháp luật về hợp tác xã ? Sở hữu tập thể góc nhìn từ pháp luật về hợp tác xã ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê phân tích cụ thể:

Hợp tác xã là gì ? Xác lập mẫu điều lệ hoạt động của hợp tác xã như thế nào ?

Hợp tác xã là gì ? Xác lập mẫu điều lệ hoạt động của hợp tác xã như thế nào ?
Hợp tác xã có đặc điểm pháp lý nào > Điều lệ mẫu của hợp tác xã là gì ? Mẫu điều lệ của hợp tác xã công nghiệp và xây dựng ? Tín dụng hợp tác xã là gì ? Quy định về tín dụng hợp tác xã ? Tư vấn mở tài khoản ngân hàng cho người công tác tại hợp tác xã ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn, phân tích cụ thể:

Doanh nghiệp tập thể là gì ? Khái niệm về doanh nghiệp tập thể (Hợp tác xã)

Doanh nghiệp tập thể là gì ? Khái niệm về doanh nghiệp tập thể (Hợp tác xã)
Doanh nghiệp tập thể (hợp tác xã) là tổ chức kinh tế tập thể do các xã viên có nhụ cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể, của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.