1. Đặc điểm của khuyến mại giảm giá

Theo quy định của Luật Thương mại 2005 "Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của hương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định". Như vậy, khuyến mại thực hiện mục đích không chỉ nhằm xúc tiến việc bán hàng mà còn nhằm xúc tiến việc mua hàng và cung ứng dịch vụ.

Khuyến mại còn có thể được hiểu là cách thức, biện pháp thu hút khách hàng thông qua việc mang đến lợi ích cho khách hàng, bao gôm lợi ích vật chất (tiền, hàng hóa) hay lợi ích phi vật chất (được cung ứng dịch vụ miễn phí). Mang đến những lợi ích nhất định cho khách hàng được coi là dấu hiệu để phân biệt hoạt động khuyến mại với các hình thức xúc tiến thương mại khác.

Hiện nay các hình thức khuyến mại được áp dụng phổ biến trong hoạt động thương mại , bao gồm: hàng mẫu, tặng quà, giảm giá, bán hàng cung ứng dịch vụ có kèm phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu dự thi, bán hàng cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi à tổ chức các sự kiện vì mục đích khuyến mại. Ngoài ra, thương nhân còn có thể thực hiện các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận (cụ thể là Sở Công thương hoặc Bộ Công thương). 

Trong thực tế, việc áp dụng các hình thức khuyến mại này vào các sự kiện khá linh hoạt và có sự kết hợp nhiều hình thức khuyến mại khác nhau cùng một lúc, như vừa giảm giá vừa tặng quà, vừa giảm giá vừa bốc thăm túng thưởng, vừa giảm giá vừa cung ứng các dịch vụ kèm theo ... nhằm múc đích tăng doanh thu, đồng thời góp phần quảng cáo sản phẩm đến cho khách hàng. Tuy nhiên, có thể thấy rằng hình thức giảm giá vẫn thường được coi là hình thức được các thương nhân lựa chọn áp dụng nhiều nhất.

Hình thức khuyến mại Giảm giá được hiểu là: 

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã được đăng ký hoặc thông báo.
 • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện nhà nước quản lý tỉ giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Chủ thể thực hiện hành vi khuyến mại phải là thương nhân. Thương nhân được phép tự mình tổ  chức thực hiện việc khuyến mại, cũng có thể thực hiện dịch vụ khuyến mại cho thương nhân khác để kinh doanh thông qua hợp đồng dịch vụ khuyến mại giữa thương nhân có nhu cầu khuyến mại và thương nhân kinh doanh dịch vụ.

Mục đích của khuyến mại. Mặc dù khuyến mại có mục đích xúc tiến thương mại về việc bán hàng  và cung ứng dịch vụ như các hình thức xúc tiến thương mại khác nhưng để thực hiện mục đích này, các đợt khuyến mại có thể hướng tới mục tiêu lôi kéo hành vi mua sắm, sử dụng dịch vụ của khách hàng, giới thiệu một sản phẩm mới, kích thích trung gian phân phối chú ý hơn nữa đến hàng hóa của doanh nghiệp, tăng lượng hàng đặt mua ... thông qua đó tăng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường hàng hóa, dịch vụ.

Các nguyên tắc khi thực hiện chương trình khuyến mại:

- Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại. Theo đó, thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật tronh hoạt động thương mại.

- Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa  thuận trong hoạt động thương mại. Được hiểu là;

 • Các bên có quyền tự do thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Được nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyền này;
 • Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe dọa, ngăn cản bên nào.

- Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên.

- Nguyên tắc áp dụng tập quán pháp trong hoạt động thương mại. Trong trường hợp pháp luật không có quy định, các bên không có thỏa thuân và không có thói quen đã được thiết lập giữa các bên thị áp dụng tập quán thương mại nhưng không được trái với những nguyên tắc được quy định theo pháp luật. Tập quán thương mại là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trong một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghãi vụ của các bên trong hoạt động thương mại.

-  Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

 • Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung  thực cho người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của công ty đó;
 • Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

- Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại. Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản.

- Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó.

 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại là gì

- Điều kiện để hàng hóa dịch vụ thực hiện chương trình khuyến mại, đó là:

 • Là hàng hóa dịch vụ trong quá trình mua bán hàng hóa được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó;
 • Hàng hóa dịch vụ được khuyến mại phải hợp pháp, tức những hàng hóa không được phép khuyến mại thì sẽ không được khuyến mại, ví dụ như các mặt hàng: rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả thuốc đã được lưu thông theo quy định của bộ y tế (ngoại trừ trường hợp thực hiện khuyến mại là thương nhân kinh doanh thuốc theo quy định của pháp luật);
 • Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại mà thương nhân đó kinh doanh hợp pháp. Ví dụ trong trường hợp nếu thương nhân chỉ kinh doanh, cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mà không kinh doanh hợp pháp các hàng hóa, dịch vụ được giao dịch trên sàn thương mại điện tử thì không thể khuyến mại hàng hóa, dịch vụ giao dịch trên sàn, trừ trường hợp thực hiện khuyến mại thỏa thuận với các thương nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên sàn;
 • Ngoài ra, các dịch vụ không được phép khuyến mại, bao gồm: dịch vụ y tế và các dịch vụ như dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, hàng hóa cũng như các dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam, và cũng như là các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại, bao gồm:

 • Hnagf hóa dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được cấp phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế( trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục cơ sở công lập, các dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật;
 • Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định của pháp luật.

 

3. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại

Mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 1 điều 7 Nghị định 81/2018/ NĐ-CP như sau:

- Không được vượt quá 50 % giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

Ví dụ: giá trị hàng hóa khuyến mại có giá là 100.000 đồng ngay trước ngày khuyến mại, thì giá sau khi được giảm không được tấp hơn 50.000 đồng.

Đối với các trường hợp khác, giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50 % giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ khi:

 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại;
 • Các trường hợp khác theo nghị định 81/2018/NĐ CP, cụ thể như sau:

+ Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền. Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán, cung ứng trên thị trường. Khi nhận hàng mẫu, khách hàng hàng không phải thực hiện bất kỳ thanh toán nào, Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mãi theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm, dịch vụ và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan về việc sử dùng hàng mẫu, dịch vụ mẫu.

+ Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tổ chức thi và trao thưởng. Việc tổ chức thì và trao thưởng phải được tổ chức công khai và phải được thông báo cho Sở Công thương nơi tổ chức và thể lệ chương trình. Trường hợp chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng dưới 100 triệu đồng thì thương nhân không phải thông báo cho Sở Công thương theo quy định của pháp luật.

+ Chương trình khuyến mại mang tính may rủi. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương tình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

+ Chương tình khách hàng thường xuyên. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mau hàng hóa, dịch vụ hoặc hình thức khác.

 

4. Các trường hợp không áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại

Bên cạnh mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ khuyến mại theo quy định của pháp luật, có một số tường hợp thương nhân không phải áp dụng mức giảm giá tối đa, cụ thể là:

 • Trường hợp tổ chức các chương tình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định của pháp luật thì áp dụng mức giảm giá tối đa với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại là 100%;
 • Trường hợp tổ chức các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương tình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì áp dụng mức giảm giá tối đa với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại là 100 %.

Những chương trình được coi là chương trình khuyến mại tập trung, bao gồm:

 • Các chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong khoảng thời gian nhất định, xác định theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia và của địa phương;
 • Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm: đợt Tết âm lịch và các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hianj khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động. Ví dụ như; 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch, tết Dương lịch là 01 ngày, ngày Quốc khánh 2/9 là 02 ngày, ngày Quốc tế lao động 1/5 là 01 ngày,...  

- Không áp dụng mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mãi giảm giá cho:

 • Hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;
 • Hàng thực phẩm tươi sống;
 • Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

5. Khuyến mại vượt quá mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ có bị xử phạt

Việc vượt quá mức giảm tối đa của hàng hóa, dịch vụ khuyến mại mà pháp luật cho phép thì  thương nhân có thể bị chịu phạt hành chính. Cụ thể căn cứ vào điều 33 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định mức phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khuyến mãi không đúng theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá hàng loạt vượt quá mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Theo đó, các trường hợp giảm giá liên quan không đúng theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá có mức giảm giá  hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ vượt quá mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo quy định;
 • Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện nhà nước có quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu; giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá cụ thể;
 • Thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá không đúng theo quy định về thời gian được phép thực hiện khuyến mại.

Ngoài ra,còn có các chế tài khác khi thương nhân có các hành vi vi phạm về mức giảm giá khuyến mại. 

Như vậy, khuyến mại vượt mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ là hành vi trái với quy định của pháp luật hiện hành. Theo từng trường hợp cụ thể sẽ có những mức phạt khác nhau. Do đó, các thương nhân khi tiến hành thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá cần lưu ý những quy định cụ thể về mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại. Trong một số trường hợp, thương nhân phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thông tin nội dung chương trình khuyến mại và sản phẩm khuyến mại bị vượt mức giá trị cho phép để tránh bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

 Hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại được gửi đến Sở Công thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại. Hồ sơ bao gồm 01 văn bản thông báo sửa đổi theo mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/ NĐ-CP.

Thương nhân lựa chọn một trong các hình thức sau đây để tiến hành thông báo:

 • Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công thương nơi  tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử kèm theo bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tưt đã được các Sở Công thương công bố;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công thương cung cấp. 

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương tình khuyến mại hoàn toàn có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật. Vì vậy, trong những trường hợp thương nhân cố tình không tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại và sản phẩm bị vượt quá mức giá trị cho phép khuyến mại thì có thể bị chịu phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là bài viết tham khảo của Công ty Luật Minh Khuê về mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại. Nếu quý khách hàng còn bất cứ vướng mắc, không hiểu nào về vấn đề đăng ký khuyến mại này hay bất cứ vấn đề pháp lý liên quan khác vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của công ty chúng tôi 1900.6162 để nhận được sự giải đáp kịp thời từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý.

Trong trường hợp cần yêu cầu báo giá dịch vụ đăng ký khuyến mại trên phạm vi toàn quốc hoặc các tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước hãy gửi yêu cầu báo giá dịch vụ qua email: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!