1. Những điểm mới của quy định khuyến mãi

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó có quy định chi tiết về các hình thức khuyến mại.

Theo đó, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại trừ trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi: thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến. Khi thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại cần lưu ý một số quy định sau:

- Hình thức Khuyến mại giảm giá: mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Trừ chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

- Hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền: Thương nhân phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu, dịch vụ mẫu và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu. Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử phải là hàng hoá, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán, cung ứng trên thị trường. Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào.

- Hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền: Thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức sau: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ: Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ kèm theo hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của chính thương nhân đó hoặc để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác. Giá trị tối đa của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ được tặng kèm theo một đơn vị hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng trong thời gian khuyến mại phải tuân thủ quy định hạn mức tối đa về giá trị vật chất dùng để khuyến mại: không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại.

- Đối với hình thức chương trình khuyến mại mang tính may rủi: Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

Việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được tổ chức công khai, theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng và phải được lập thành biên bản. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp hết thời hạn trao thưởng nhưng không có người nhận hoặc không xác định được người trúng thưởng.

2. Tại sao cần phải đăng ký chương trình khuyến mãi

Đối với hoạt động quản lý nhà nước

- Đăng ký khuyến mại giúp cơ quan nhà nước quản lý hoạt động khuyến mại đúng quy định của pháp luật;

- Đảm bảo, duy trì hoạt động cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

- Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện các chương trình khuyến mại không đăng ký nhà nước có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Thực hiện đăng ký khuyến mại hợp pháp để doanh nghiệp thuận lợi trong việc quảng bá, phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng

- Giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm;

- Giúp doanh nghiệp tri ân khách hàng, nhất là khách hàng thân thiết, trung thành luôn đồng hàng cùng doanh nghiệp, tiêu thu sản phẩm của doanh nghiệp, phân phối sản phẩ của doanh nghiệp.

- Giúp doanh nghiệp thực hiện kế hoạch, xây dựng chiến lược quảng cáo thương hiệu, sản phẩm của mình.

- Giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ chương trình khuyến mại của mình thông qua các thủ tục đăng ký, thông báo, báo cáo hoạt động khuyến mại.

3. Đăng ký khuyến mãi tại Sở Công thương

Các hình thức khuyến mại phải đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có các hình thức khuyến mại sau:

- Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

- Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

- Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Tuy nhiên, không phải tất cả hình thức khuyến mại trên đều bắt buộc phải đăng ký với Sở Công thương hoặc Bộ Công thương, bên cạnh những hình thức khuyến mại chỉ cần thông báo thì những hình thức khuyến mại phải đăng ký gồm:

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;

- Các chương trình khuyến mại khác chưa được pháp luật quy định.

Hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương

- 01 Tờ khai đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

- 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

- 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký khuyến mại

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các văn bản nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại

Nộp hồ sơ tới Sở Công Thương qua đường bưu điện, trực tiếp hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký khuyến mại

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Liên hệ 1900.6162 hoặc gửi thư đến email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ