Kính chào Luật sư!
Tôi là Nguyễn Ngọc Du, hiện đang công tác và làm việc ở Bình Phước. Hiện nay, Cô ruột của tôi đã nghỉ hưu, là bệnh binh 3/4; Cô tôi muốn mở vựa trái cây và kinh doanh rau, củ, quả để cho các cháu có việc làm, thu nhập. Tôi đã lựa chon và thuê được địa điểm kinh doanh.
Xin hỏi Luật sư:
1. Cô tôi thực hiện đăng ký kinh doanh cá thể có được không (sử dụng 02 hoặc 03 lao động)?
2. Phải kê khai thuế và nộp những loại thuế nào?
Trân trọng cảm ơn và kính chúc Luật sư sức khỏe!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi:  1900.6162

 

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật quản lý thuế 2006.

Luật doanh nghiệp 2014 

Nghị định 78/2015/nđ-cp về đăng ký doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu

Thông tư Số: 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

2. Nội dung tư vấn

Vấn đề của bạn được chúng tôi tư vấn như sau:
Thứ nhất là về việc đăng ký kinh doanh:
Căn cứ khoản 2, điều 212 ,Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 212. Hiệu lực thi hành
2. Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này. Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ khoản 1, điều 66 của Nghị định 78/2015/nđ-cp về đăng ký doanh nghiệp quy định:

Điều 66. Hộ kinh doanh
1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Từ cơ sở pháp lý như trên, cho thấy Cô bạn có thể thực hiện đăng ký kinh doanh theo hình thức  Hộ kinh doanh.Với điều kiện là Cô bạn sử dụng dưới 10 người lao động thường xuyên, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thứ hai là về vấn đề kê khai thuế và nộp thuế.
1: Kê khai thuế.
A, Thời hạn đăng ký thuế.
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC
3. Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

B. Hồ sơ đăng ký thuế:
Căn cứ khoản 1 , điều 23, luật quản lý thuế năm 2006.

Điều 23. Hồ sơ đăng ký thuế
1. Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm:
a) Tờ khai đăng ký thuế;
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
C; Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

Căn cứ Điều này được hướng dẫn bởi Điều 8 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định:
6. Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục Thuế nơi đặt trụ sở chính.
D. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế:

Điều 26. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

1. Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ.
Trường hợp bị mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

 

Như vậy, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì Cô bạn phải đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế .Và Phải nộp hồ sơ đăng ký thuế cho Chi cục thuế cũng nơi đặt cửa hàng của Cô bạn. Trong thời hạn 10 ngày , nếu hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ thì Chi cục thuế sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Cô của bạn.

Sau đó Cô bạn sẽ phải làm hồ sơ khai thuế:

Điều 31. Hồ sơ khai thuế
1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng bao gồm:
a) Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là Tờ khai thuế tháng;
b) Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra;
c) Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào;
d) Các tài liệu khác có liên quan đến số thuế phải nộp.
2. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:
a) Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp;
b) Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý gồm tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính;
c) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

Như vậy Cô bạn sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế thì phải lập hồ sơ khai thuế với những nội dung tại điều 31 của luật quản lý thuế 2006 nêu trên quy định.Tùy theo loại thuế phải nộp theo năm hay theo tháng để lập hồ sơ tương ứng.Bạn nên lập hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm.

Thưa ba là các khoản thuế phải nộp:

>> Xem thêm:  Xác định mức của thuế tháng, thuế môn bài thế nào?

Đối với hộ kinh doanh như  Cô của bạn thì phải nộp 3 loại thuế đó là :
-    Thuế giá trị gia tăng- Kỳ tính thuế tính theo năm
-    Thuế Thu nhập cá nhân – Kỳ tính thuế theo năm
-    Lệ phí môn bài.- Kỳ tính thuế theo năm.

Tuy nhiên, việc có phải nộp 3 loại thuế trên hay không thì phải căn cứ vào mức doanh thu trong từng năm để xác định:
Căn cứ
Thông tư Số: 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh quy định:

Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
1. Nguyên tắc áp dụng
b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

Căn cứ khoản 1, điều 3 Nghị định Số: 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài quy định:

Điều 3. Miễn lệ phí môn bài
Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:
1.    Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Doanh thu là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Ngược lại nếu doanh thu mà trên 100 tr/ năm thì phải nộp các loại thuế trên thuế theo tỷ lệ mà pháp luật quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số:  1900.6162  hoặc gửi qua email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thành lập hộ kinh doanh cá thể và những điểm cần lưu ý?