Người gửi: P. M. D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệpcủa công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn doanh nghiệp gọi:1900.6162

Trả lời: 

Chào ban! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty Luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

Nội dung trả lời:

Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh như sau:

>> Xem thêm:  Địa chỉ là gì ? Khái niệm về địa chỉ theo quy định của pháp luật

"1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

3. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp."

Đồng thời, Điều 54 quy định về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

"Điều 54. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh."

Như vậy, hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm nhất định và thực hiện hoạt động kinh doanh tại địa điểm đó, ngoại trừ hộ kinh doanh buôn chuyến, lưu động. Vì bạn không nói rõ là hộ kinh doanh buôn chuyến, lưu động hay không nên sẽ có hai trường hợp: một là, hộ kinh doanh của bạn là hộ kinh doanh buôn chuyến, lưu động thì bạn không cần phải đăng ký thay đổi lại địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, bạn phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hai là không phải hộ kinh doanh buôn chuyến, lưu động thì bạn bắt buộc phải đăng ký thay đổi lại địa điểm kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định 43/2010/NĐ-CP: "1. Khi thay đổi nội dung kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký."

Trường hợp không thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh thì bạn có thể làm hợp đồng thuê nhà đối với nơi bạn đang thuê hiện tại. Về các loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp là thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Địa điểm nộp thuế là cơ quan thuế cấp huyện, nơi bạn đăng ký kinh doanh. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của ban. Cảm ơn bạn đã lựa chọn công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần những gì ?

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ. 

>> Xem thêm:  Thủ tục lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty mới nhất năm 2021