1. Nghỉ dưỡng sức sau thai sản có cần công đoàn xác nhận?

Chào luật sư. Luật sư cho em hỏi ạ. Em vừa nghỉ chế độ thai sản 6 tháng. Em muốn hỏi thủ tục làm chế độ nghỉ phục hổi sức khỏe sau sinh (em sinh mổ). Hiện tại cơ quan em không có công đoàn nhưng em đọc thấy thủ tục cần phải có công đoàn xác nhận thời gian nghỉ dưỡng sức. Vậy em có thể lấy xác nhận của giám đốc cơ quan được không? Trường hợp em nghỉ tại cơ sở y tế thì cơ sở đó có cần phải là nơi mà em tham gia bảo hiểm hay chỉ cần là nơi cơ sở y tế khác là được.
Em xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Hiện tại, Theo điều 41 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 1/1/2016) quy định:

"Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở."

Như vậy, căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành thì bạn có thể xin xác nhận của người sử dụng lao động khi không có công đoàn.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản ?

2. Cơ quan bảo hiểm có thanh toán tiền dưỡng sức phục hồi sau thai sản khi công ty còn nợ bảo hiểm không ?

Kính gửi luật sư Minh Khuê! Tôi mới làm nhân sự cho một công ty. Có một vấn đề muốn hỏi Quý Luật sư như sau: Tôi sinh con vào ngày 02/10/2015 đến 02/04/2016 tôi đi làm lại. Trong khoảng 60 ngày kể từ ngày tôi đi làm lại sẽ được nghỉ dưỡng sức phục hồi sau sinh.
Công ty tôi đã đóng hết tiền nợ BHXH năm 2015 cho Cơ quan Bảo Hiểm và tôi được nhận tiền hưởng chế độ thai sản vào tháng 01 năm 2016. Còn dưỡng sức phục hồi sau sinh từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2016 Công ty lại chậm đóng tiền BHXH cho Cơ quan BHXH. Nếu trong khoảng thời gian 60 ngày kể từ khi tôi đi làm lại tôi làm hồ sơ đề nghị hưởng dưỡng sức phục hồi sau thai sản cho tôi và một số Lao động khác thì có được cơ quan BHXH xét duyệt và thanh toán chế độ hay không? Vì Công ty tôi hay Chậm đóng tiền. Đóng đến đâu thì giải quyết đến đấy?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cơ quan bảo hiểm có thanh toán tiền dưỡng sức phục hồi sau thai sản khi công ty còn nợ bảo hiểm không ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

Trả lời:

-Theo như bạn trình bày, bạn nghỉ sinh con vào ngày 02/10/2015 đến 02/04/2016 thì trong khoảng thời gian này công ty không phải đóng Bảo Hiểm cho bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ được hưởng chế độ thai sản cũng như chế độ dưỡng sức sau sinh như bình thường. công ty bạn chậm đóng bảo hiểm từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2016 thì không ảnh hưởng gì đến chế độ được hưởng của bạn. Theo quy định tại khoản 2 điều 39 luật bảo hiểm xã hội như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

+Theo quy định tại điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13 như sau:

"Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở".

=>Như vậy, bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sau sinh, bạn và một số lao động khác khi làm đơn hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sau sinh sẽ được cơ quan BHXH phê duyệt và thanh toán.

3. Được hưởng bao nhiêu tiền thai sản và tiền dưỡng sức?

Chào luật sư! Tôi là giáo viên hiện nay đang hưởng mức lương 2,34 tôi vừa sinh con đầu nay đã hết 6 tháng nghỉ thai sản và 1 tuần nghỉ dưỡng sức. Vậy xin hỏi luật sư tôi được hưởng bao nhiêu tiền thai sản và bao nhiêu tiền dưỡng sức ?
Cảm ơn luật sư!
Người gửi: Liên

Trả lời:

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trường hợp trợ cấp 1 lần khi sinh con, cụ thể như sau:

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con".

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này".

"Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở".

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 157 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

"Điều 157. Nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng".

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo quy định trên bạn sẽ được hưởng trợ cấp thai sản là hai tháng lương tối thiểu chung; 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc và 25% mức lương tối thiểu chung nếu bạn nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình.

Về thời gian hưởng bảo hiểm xã hội tại Thời gian hưởng bảo hiểm thai sản ?

4. Tư vấn về chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi nghỉ thai sản ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi sinh cháu ngày 9/12/2013 (sinh mổ). Tôi nghỉ chế độ thai sản bắt đầu từ ngày 18/11/2013 đến hết ngày 17/5/2014.

Tôi chuẩn bị đi làm, do sức khoẻ còn yếu nên đến cơ quan làm đơn xin nghỉ chế độ dưỡng sức 7 ngày. Kế toán cơ quan nói tôi viết thời gian xin nghỉ là từ ngày 18/5/2014 đến hết ngày 24/5/2014. Tôi có một người bạn làm kế toán ở công ty khác lại nói là tôi viết thời gian nghỉ dưỡng sức như vậy thì bảo biểm sẽ không thanh toàn tiền cho tôi mà phải viết thời gian nghỉ dưỡng sức là từ ngày 10/6/2014 đến hết ngày 17/6/2014 thì bảo hiểm mới thành toán.

Tôi đang băn khoăn không biết nên viết thời gian nghỉ dưỡng sức như thế nào cho đúng để được bảo hiểm xã hội thanh toán.

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn luật Minh khuê.

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư !

Người gửi: PT Nguyệt

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Tư vấn chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh ?

Tư vấn chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được giải đáp như sau:

Bạn sinh cháu ngày 9/12/2013 (sinh mổ) và nghỉ chế độ thai sản bắt đầu từ ngày 18/11/2013 đến hết ngày 17/5/2014. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội 2006, bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con.

Điều 37. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định 152/2006/NĐ-CP, bạn được nghỉ tối đa 7 ngày vì bạn sinh con phải phẫu thuật. Thời gian này bao gồm ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Theo điểm 10 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH :

"trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ khi sinh con mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ."

Điều này có nghĩa là. ngày 18/5/2014 là thời điểm bạn trở lại làm việc. Thời gian để bạn được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh con trong khoảng 18/05/2014 - 16/07/2014, tương đương với 60 ngày. Hết thời gian này bạn sẽ không được hưởng nữa. Do vậy, bạn muốn làm đơn xin nghỉ vào ngày nào trong hai trường hợp mà bạn hỏi đều được. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sức khỏe của bạn miễn là ngày mà bạn xin nghỉ nằm trong khoảng mà chúng tôi đã đưa ra cho bạn.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý: Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

5. Hưởng chế độ thai sản và dưỡng sức sau sinh khi sinh con thế nào ?

Luật Minh Khuê tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản và dưỡng sức sau sinh khi sinh con :

Trả lời:

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định

"2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

Luật sư cho em hỏi là: em có đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2015 . Vậy bây giờ em đóng tiếp từ tháng 9/2016 thì đến tháng 11/2016 em sinh con em có được hưởng chế độ thai sản không ?Và trường hợp của chồng em cũng đóng BHXH với thời gian như trên thì chồng em có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không ? Mong luật sư trả lời giúp em. Em xin cám ơn ạ.

->Hiện nay nếu đủ điều kiện trên thì vợ và chồng sẽ được hưởng chế độ thai sản. Đối với chồng có tham gia đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

2. Chế độ dưỡng sức sau sinh

Luật BHXH năm 2014

"Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở."

Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề như sau: Ngày 15/11/2014 tôi xin nghỉ trước sinh. Ngày 02/12/2014 tôi sinh em bé.Đến ngày 15/05/2015 tôi đi làm lại vì tính từ khi tôi nghỉ trước sinh đến ngày này thì đủ 6 tháng.Sau đó tôi làm chế độ nghỉ dưỡng sức 7 ngày kế tiếp. Bảo hiểm lưu hồ sơ của tôi đến hôm nay mới trả và không thanh toán đượn với lý do tôi làm chế độ nghỉ dưỡng sức vẫn đang trong thời gian tôi nghỉ thai sản, vì bên bảo hiểm tính thai sản 6 tháng của tôi ngày tôi sinh 02/12/2014. Luật sư tư vấn giúp tôi như vậy có đúng không ạ ?Cảm ơn luật sư nhiều.

-> Trong khoảng thời gian 30 ngày, tính từ thời điểm ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Bạn xem xét lại về việc công ty có báo giảm BHXH cho bạn vào 15/11/2014 hay không, việc bạn xin nghỉ sớm chưa được BHXH xác nhận, có thể chỉ do bạn và công ty thỏa thuận miệng. Do đó bạn chưa được coi là hết 6 tháng nghỉ thai sản để hưởng dưỡng sức sau sinh.

3. Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh

Tại quyết định 636/QĐ/BHXH Về hồ sơ quy trình giải quyết chế độ BHXH

"Điều 10. Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Dsách theo mẫu C70a-HD do người sử dụng lao động lập (bản chính)."

Kính gửi Công ty Luật Minh Khuê.Tôi làm chế độ dưỡng sức sau sinh cho một số lao động, nhưng có trường hợp lại bị mất giấy ra viện, giờ đến bệnh viện xin cấp lại có được không ạ ? Hồ sơ làm chế độ dưỡng sức có cần giấy ra viện không, ngoài quyết định của đơn vị, mẫu c70a-hd ? Mong được hồi âm sớm nhất. Trân trọng cảm ơn!

-> Vậy hiện nay không nhất thiết hồ sơ hưởng cần mẫu giấy ra viện.

Dạ chào anh (chị) Em làm kế toán ngân sách xã . Em muốn hỏi cán bộ xã nếu làm chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh, em có bị trừ lương 5 ngày (đối với sinh thường) và 7 ngày ( đối với sinh mổ ). Và em trừ lương thì tính lương 1 tháng /24 ngày như vậy có đúng không ? Mong câu trả lời sớm của anh (chị). Em cảm ơn

-> Hiện nay đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức thì bạn làm Hồ sơ BHXH chi trả. Về việc bị trừ lương ở cơ quan/doanh nghiệp trong 5 ngày này thì không có văn bản nào quy định rõ. Tuy nhiên, trong thời gian bạn nghỉ dưỡng sức, bạn không có lao động thực tế, bạn không đi làm cho nên doanh nghiệp của bạn không chi trả lương cho bạn trong 5 ngày này là phù hợp quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chưa rõ vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn pháp luật. Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

6. Mẫu Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu 02-HSB)

Luật Minh Khuê xin giới thiệuMẫu Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP....
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN VÀ TRỢ CẤP DƯỠNG SỨC PHSK

Tháng .... năm ....

(Đơn vị tính: ngày, 1.000 đồng)

Số TT

Tên đơn vị

Trợ cấp ốm đau

Số tiền

Trợ cấp thai sản

Số tiền

Trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khoẻ

Ghi chú

Số lượt người

Số ngày

Số lượt người

Số ngày

Sau ốm đau, thai sản

Số tiền

Sau TNLĐ-BNN

Số lượt người

Số ngày

Số lượt người

Số ngày

Số tiền

Tập trung

Tại gia đình

Tập trung

Tại gia đình

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

C

1

Huyện A

2

Huyện B

3

Huyện C

......

BHXH tỉnh, tp. quản lý

Tổng cộng:


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ...... tháng ..... năm ..........
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- Lập theo tháng;

- Thống nhất lập trên khổ giấy A3.

- Cột C (ghi chú) tổng hợp số lượt người hưởng trợ cấp do đơn vị giải quyết sai về điều kiện, mức hưởng hoặc lạm dụng quỹ.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng!