1. Quy định về thời gian nghỉ dưỡng sức sau phẫu thuật mổ u tuyến giáp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động có quyền nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

- Điều kiện để được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

+ Đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26  quy định thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động tùy thuộc vào loại hình bệnh tật, tuổi tác và công việc cụ thể.

+ Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi: Sau khi trở lại làm việc trong vòng 30 ngày đầu mà người lao động thấy sức khỏe chưa phục hồi thì có thể yêu cầu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

-  Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm:

+ Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

+ Nếu thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe kéo dài từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó sẽ được tính cho năm trước.

-  Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

+ Số ngày nghỉ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định: Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

+ Các mức thời gian cụ thể như sau:

  • Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày.
  • Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật.
  • Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

=> Người lao động sau khi phẫu thuật mổ u tuyến giáp có quyền nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa là 07 ngày nếu đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau và sức khỏe chưa phục hồi trong vòng 30 ngày đầu trở lại làm việc. Quy định này nhằm đảm bảo người lao động có đủ thời gian để hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật và có thể trở lại làm việc hiệu quả. 

 

2. Điều kiện được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức

Theo Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động được tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần. Cụ thể như sau:

-  Đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường:

+ Đã đóng BHXH dưới 15 năm: Được nghỉ tối đa 30 ngày.

+ Đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm: Được nghỉ tối đa 40 ngày.

+ Đã đóng từ đủ 30 năm trở lên: Được nghỉ tối đa 60 ngày.

- Đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên:

+ Đã đóng BHXH dưới 15 năm: Được nghỉ tối đa 40 ngày.

+ Đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm: Được nghỉ tối đa 50 ngày.

+ Đã đóng từ đủ 30 năm trở lên: Được nghỉ tối đa 70 ngày.

- Đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành:

+ Được nghỉ tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

+ Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.

- Đối với người lao động nghỉ việc do điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền:

 Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau căn cứ vào thời gian điều trị thực tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 Luật BHXH 2014, nếu trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi, sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lưu ý về thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

- Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

- Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Lưu ý về hồ sơ và thủ tục

- Mức phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Mỗi lần cấp Phiếu lý lịch tư pháp có mức phí là 20.000 đồng.

- Ủy quyền nộp hồ sơ:

+ Người được ủy quyền nộp hồ sơ thay cho người yêu cầu làm lý lịch tư pháp phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

+ Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người yêu cầu và người được ủy quyền, được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc qua mạng:

+ Nếu người yêu cầu không thể đến trực tiếp Sở Tư pháp, có thể gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc qua mạng.

+ Hồ sơ cần đầy đủ các giấy tờ như khi nộp trực tiếp và kèm theo phí cấp lý lịch tư pháp.

+ Khi nộp qua mạng, người yêu cầu cần điền thông tin vào tờ khai điện tử, tải lên bản scan giấy tờ cần thiết và thực hiện thanh toán trực tuyến.

 

3. Thủ tục hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức

Để được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động cần nộp hồ sơ xin hưởng chế độ này cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình tham gia bảo hiểm y tế. Dưới đây là chi tiết về thủ tục và các giấy tờ cần thiết:

- Chuẩn bị hồ sơ

Người lao động cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

+ Đơn xin nghỉ dưỡng sức: Người lao động cần viết đơn xin nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Đơn này phải nêu rõ lý do xin nghỉ, thời gian nghỉ cụ thể và được người sử dụng lao động xác nhận.

+ Giấy ra viện: Giấy ra viện được cấp bởi bệnh viện hoặc cơ sở y tế nơi người lao động đã điều trị. Giấy này cần thể hiện rõ tình trạng sức khỏe của người lao động và khuyến nghị cần nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật.

+ Giấy khám sức khỏe: Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp, xác nhận tình trạng sức khỏe hiện tại của người lao động sau khi phẫu thuật và khuyến nghị cần nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Nộp hồ sơ

Người lao động cần nộp hồ sơ đã chuẩn bị đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình tham gia bảo hiểm y tế. Cụ thể:

+ Đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội: Người lao động có thể trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi mình tham gia bảo hiểm y tế để nộp hồ sơ.

+ Gửi qua đường bưu điện: Trong trường hợp không thể đến trực tiếp, người lao động có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Quy trình xử lý hồ sơ

+ Tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ.

+ Xét duyệt hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành xem xét và xác minh các thông tin trong hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phê duyệt chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động.

+ Thông báo kết quả: Sau khi xét duyệt, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thông báo kết quả cho người lao động. Nếu được chấp thuận, người lao động sẽ nhận được chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định.

- Nhận chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Nhận trợ cấp: Sau khi hồ sơ được phê duyệt, người lao động sẽ nhận được khoản trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Khoản trợ cấp này thường được chi trả qua tài khoản ngân hàng của người lao động hoặc qua đường bưu điện.

Lưu ý:

- Kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi nộp: Đảm bảo rằng tất cả các giấy tờ trong hồ sơ đều hợp lệ, chính xác và đầy đủ để tránh việc phải bổ sung, chỉnh sửa và kéo dài thời gian xử lý.

- Thời gian giải quyết: Thời gian giải quyết hồ sơ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thường là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội: Trong trường hợp có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, người lao động có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình tham gia bảo hiểm y tế.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh con cần những gì?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.