1. Nghỉ thai sản có được hưởng thêm lương của công ty không ?

​Chào luật sư, Em cần hỏi nếu nghỉ thai sản mình được hưởng tiền bên bảo hiểm theo quy định ngoài ra mình có được hưởng thêm tiền công 70% trong công ty của mình làm không vậy ? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này."

Theo đó, pháp luật hiện hành chỉ quy định lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản được hưởng các chế độ theo luật bảo hiểm xã hội mà không quy định người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ thai sản. Như vậy, ngoài khoản tiền bảo hiểm xã hội chi trả, bạn không được nhận thêm một khoản nào khác nữa hay nói cách khác là bạn không được hỗ trợ lương hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản (trừ khi công ty bạn đang làm việc có chính sách hỗ trợ hoặc trả lương cho trường hợp này).

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 ?

Thưa Luật sư! Em đóng bảo hiểm từ tháng 3/2015 đến tháng 12/2015 (được 10 tháng). Em làm hết tháng 12 thì nghỉ để chuẩn bị sinh em bé theo dự kiến (09/01/2016). Cho em hỏi, em đóng BHXH 10 tháng như vậy thì em có được hưởng thai sản không?
Em xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này".

Theo khoản 2 Điều 31 nêu trên, người lao động phải có từ đủ 06 tháng trở lên tham gia BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Về phía bạn, chúng tôi xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015. Trong thời gian 12 tháng này bạn có 10 tháng tham gia BHXH là các tháng: tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 năm 2015. Do đó, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hết hạn hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ thai sản ?

>> Xem thêm:  Chúng ta đã học được những gì trước khi chào đời ?

3. Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Luật sư cho em hỏi:em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 3/2017 đến cuối tháng 8/2017 thì em sinh vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ạ?

Trả lời:

Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp những quy định Luật Bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, mức hưởng chế độ thai sản.. và những vướng mắc khác phát sinh trong lĩnh vực trên:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, tính từ tháng 3/2017 đến tháng cuối 8/2017 bạn đã đóng vừa đủ 06 tháng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh ( với điều kiện là tháng 08/2017 bạn vẫn đóng đủ BHXH), trong trường hợp đó, bạn đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Bị công ty cho nghỉ việc khi có thai có được hưởng chế độ thai sản?

4. Mức hưởng chế độ thai sản ?

Chào luật sư. Hiện nay tôi đang là giáo viên mầm non dạy vùng cao biên giới với mức lương 7.8tr/tháng, nhưng còn 3 tháng nữa tôi nghỉ thai sản rồi. Điều kiện khó khăn nên tôi rất lo lắng khi nghỉ thai sản mức lương sẽ thế nào? mong luật sư tư vấn giúp tôi để vợ chồng tôi chuẩn bị trước ạ. Cám ơn luật sư

Trả lời:

Quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về số tiền được hưởng theo chế độ tài sản như sau:

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này."

Như vậy mức hưởng chế độ thai sản của bạn sẽ là 7.8tr + 2 x 1tr 210

Trong đó 7tr8 là mức lương 06 tháng bình quân trước khi sinh, 1tr210 là mức lương cơ sở tính từ ngày 1/5/2016.

>> Xem thêm:  Có thai 5 tháng thì nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản hay không?

5. Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Thưa luật sư! Cho mình hỏi về trường hợp thai sản ạ, mình tham gia BHXH vào ngày 3/10/2016 dự sinh vào ngày 30/3/2017. vậy mình đủ đk để hưởng chế độ thai sản không ạ. có người nói là chưa đủ 6 tháng .vì thiếu 2 ngày nữa mới đủ 6 tháng. phải qua ngày 1/4/2017. mong tư vấn giúp mình ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

"Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Trong đó 12 tháng trước khi sinh con được xác đinh như sau:
a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Như vậy, nếu bạn đã đóng đủ BHXH từ tháng 10/2016 đến tháng 03/2017 thì bạn vẫn đáp ứng đủ điều kiện đóng BHXH đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Do đó, bạn vẫn được hưởng chế độ thai sẩn theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước khi sinh ?

6. Điều kiện hưởng chế độ thai sản là gì ?

Thưa luật sư, Tôi bắt đầu đóng bhxh từ tháng 9/2007 đến tháng 6/2017. Từ tháng 7/2017 ngưng đóng bảo hiểm. Vậy cho hỏi nếu tôi sinh con vào đầu tháng 2/2018 thì có được hưởng chế độ thai sản không?
Xin luật sư tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn!

"Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Trong đó 12 tháng trước khi sinh con được xác đinh như sau:
a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Như vậy nếu bạn dự sinh vào đầu tháng 02/2018 thì 12 tháng trước khi sinh được tính từ tháng 03/2017. Tuy nhiên từ tháng 07/2017 bạn đã ngưng đóng BHXH. Do đó, bạn mới đóng bảo hiểm 04 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Do đó, bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Công ty tự ý cắt bảo hiểm xã hội của em có đúng không ?

7. Chế độ thai sản cho lao động nữ ?

Thưa luật sư, hiện nay em có một thắc mắc muốn luật sư tư vấn giúp em. Em tham gia bảo hiểm xã hội của công ty từ tháng 5/2016 . Em có thai vào tháng 4/2017 và dự sinh của em là tháng 12/2017. Vậy cho em hỏi nếu theo quy định là phải tham gia đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì có phải em sẽ phải tham gia tới tháng 6/2017 là em đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không và nếu như không phải thì em phải tham gia tới khi nào mới được hưởng chế độ thai sản? Em xin cám ơn !

"Điều 9 Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH thì 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này."

Như vậy 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh này của bạn được tính từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017, thời gian 06 tháng đóng BHXH có thể không liên tục nhưng phải đủ trong phạm vi thời hạn trên. Trong trường hợp bạn đóng bảo hiểm liên tục từ tháng 05/2016 thì đến tháng 06/2017 là bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Mọi vướng mắc vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài , gọi: 1900.6162 để nhận được sự hỗ trợ kịp thời và chất lượng nhất!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Đi làm trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng lương ?

>> Xem thêm:  Về việc sinh con của phụ nữ là giáo viên đã ly hôn ?