Vậy luật sư cho tôi hỏi ngoài bảo hiểm chi trả tôi có hưởng được chế độ khác không?như phụ cấp khu vực phu cấp công vụ và phụ cấp chức vụ?mong luật sư cho tôi biết,xin chân thành cám ơn luật sư!

Người gửi: Lan

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê

Nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào chị! Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê, về vấn đề của chị Công ty xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

-Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ

-Thông tư 02/2005/TT- BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ,công chức, viên chức

-Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực                         

Nội dung phân tích:

Theo thông tin chị cung cấp thì chị hiện đang là cán bộ xã đang giữ chức vụ làm chủ tịch UBMTTQVN và đang trong thời gian nghỉ thai sản. Như vậy, trong thời gian này chị sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chế độ phụ cấp công vụ, phụ cấp khu vực và phụ cấp chức vụ được quy định như sau:

Thứ nhất, về phụ cấp công vụ:

Về đối tượng hưởng:

Căn cứ quy định tại Điều 4 Luật cán bộ công chức, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP thì chị thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ

Tuy nhiên, Thời gian này chị đang nghỉ hưởng chế độ thai sản vì vậy, theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 4 Nghị định 34/2012/NĐ-CP thì chị không được hưởng phhụ cấp công vụ. Cụ thể:

“ Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm:

c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;”

Như vậy, chị không được hưởng phụ cấp công vụ trong thời gian nghỉ thai sản

Thứ hai, về phụ cấp khu vực:

Theo quy định tại khoản 2 Mục I thì chị thuộc đối tượng hưởng phụ cấp khu vực. Cụ thể,

Theo khoản 3 phần II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT thì:

“ - Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc đối với những người đang làm việc; được xác định, tính toán, chi trả theo nơi đăng ký thường trú.

- Phụ cấp khu vực được trả cùng kỳ lương, phụ cấp, trợ cấp hằng tháng.”

Như vậy, phụ cấp khu vực đã nằm trong phần lương hằng tháng là căn cứ tính mức hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của chị.

Thứ ba, về phụ cấp chức vụ:

Căn cứ quy định tại phần I thông tư số 02/2005/TT-BTC thì chị với chức danh là chủ tịch UBMTTQVN xã không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Cụ thể:

“ I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Cán bộ bầu cử trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

2. Cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát) được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức được cử đến giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và các tổ chức phi Chính phủ.”

Như vậy, chị không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Kết luận: Trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản chị được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà không được thêm  phụ cấp khu vực, công vụ và chức vụ lãnh đạo.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động