Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012 

Nội dung tư vấn:

Trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động được quy định trong Bộ luật lao động 2012 như sau:

" Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động."

Theo đó trước khi sử dụng người lao động thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động, hợp đồng lao đồng thì có ba loại như sau: hợp đồng lao động theo thời vụ có thời hạn duwois 3 tháng, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng không xác định về thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Trong đó thì việc giao kết hợp đồng phải được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực; tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. 

Kính chào công ty luật Minh Khuê, Mình đang làm hợp đồng cho một cơ quan nhà nước đến nay đã được 5 năm, mình muốn hỏi công ty một vấn đề liên quan đến hợp đồng của mình. Tháng 11 năm 2011 mình được nhận vào cơ quan và được cơ quan ký hợp đồng 3 tháng một, đến tháng 1 năm 2012 mình được cơ quan ký hợp đồng 1 năm một, tháng 1 năm 2014 mình được cơ quan ký hợp đồng không xác định thời hạn cho đến nay. Hợp đồng của mình do cơ quan ký vậy có đúng với quy định của nhà nước không?

 Theo thông tin bạn cung cấp thì mình có thể hiểu là hiện tại bạn vẫn chưa được làm việc theo biên chế mà vẫn thực hiện theo hợp lao động thì trường hợp này hợp đồng lao động giữa bạn và cơ quan vẫn chịu sự điều chỉnh của Bộ luật lao động 2012, trong đó có Bộ luật lao động có quy định như sau:

" Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

Theo đó công ty chỉ có thể giao kết với bạn tối đa là hai hợp đồng lao động xác định thời hạn, sau đó nếu như công ty vẫn muốn sử dụng bạn thì công ty phải giao kết hợp đồng hợp đồng không xác định thời hạn đối với bạn trong trường hợp này.

Cho em hỏi e đã gửi hồ sơ cho Công ty taxi nhưng chưa ký bất kỳ 1 hợp đồng nào và chưa đi làm việc nhưng em có đóng 10 trệu đồng tiền trách nhiệm giờ em muốn rút hồ sơ ko đi lam nữa có được không ạ

 Trường hợp này mình chưa chưa rõ tính chất của hợp đồng giao dịch giữa bạn và công ty là như thế nào, tuy nhiên nếu như việc bạn đưa tiền cho phía công ty là nhằm mục đích đặt cọc cho việc giao kết hợp đồng sau này của hai bên thì theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 thì việc đặt cọc phải được lập thành văn bản, do đó giao dịch giữa bạn và phía bên kia là không đúng về mặt hình thức, nên bạn có thể lấy lại tiền từ phía công ty được.

Luật sư cho phép tôi được hỏi một số vấn đề sau: 1. Trong Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nêu Hợp đồng cá nhân, vậy hợp đồng cá nhân có phải là hợp đồng lao động không? 2. Hợp đồng cá nhân và hợp đồng lao động có điểm tương đồng hay khác biệt gì nhau? Cảm ơn luật sư.\

 Khoản 4,5 Điều 3 Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có quy định về hợp động cá nhân và hợp đồng lao động như sau:

" 4. Hợp đồng cá nhân là sự thỏa thuận trực tiếp bằng văn bản giữa người lao động với bên nước ngoài về việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

5. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa người lao động và người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động."

Theo đó điểm khác nhau cơ bản giữa hai hợp đồng này là hợp đồng cá nhân là dành cho trường hợp mà bạn tự đi làm việc ở nước ngoài, còn hợp đồng lao động là trường hợp bạn đi làm việc ở nước ngoài thông qua qua công ty dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Xin chào luật sư! Tôi xin trình bày! Công ty đang làm ăn có lãi, nhưng muốn thay đổi cơ cấu giải thể phòng ban chúng tôi (khoảng gần 20 người) đang làm và chấm dứt hợp đồng lao động với chúng tôi (phần đông chúng tôi đã ký hợp đồng vô thời hạn) và chỉ thông báo cho chúng tôi biết trước 7 ngày trong 1 cuộc họp (không có đại diện công đoàn cơ sở).Đồng thời công ty giới thiệu 1 công ty thành viên trong tập đoàn nhận hết chúng tôi sang đó làm việc. Chúng tôi xin được hỏi: trong trường hợp này công ty chấm dứt hợp đồng với chúng tôi có đúng pháp luật. và khi bị chấm dứt hợp đồng như thế chúng tôi có được trợ cấp gì không (vì công ty thông báo là không có trợ cấp gì), chúng tôi phải làm gì để bảo vệ được quyền lợi cho mình. Xin cảm ơn luật sư!

 Theo quy định của bộ luật lao động năm 2012 thì trong trường hợp này khi công ty thay đổi cơ cấu công nghệ thì phải có trách nhiệm lập phương án sử dụng lao động được quy định tại điều 46, sau đó phương án sử dụng lao động này phải được thông báo với sở lao động thương binh và xã hội và phải được cơ quan này thông qua. Do đó việc công ty tự ý cho bạn nghỉ việc là không đúng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Người lao động ?