1. Người vay nợ xé giấy vay tiền thì có đòi được không?

Việc xé giấy nợ có thể không ảnh hưởng đến quyền của bên cho vay trong việc đòi nợ, miễn là bên cho vay có các tài liệu và chứng cứ khác ngoài giấy nợ để chứng minh rằng bên vay vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ. Theo Bộ luật dân sự 2015, giao dịch dân sự có thể được thiết lập bằng nhiều hình thức như lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Do đó, nếu bên vay có các bằng chứng khác như ghi âm hoặc ảnh chụp liên quan đến khoản nợ, thì giao dịch dân sự vay tiền vẫn có hiệu lực.

Dạng cụ thể của giao dịch dân sự cho vay tiền giữa hai bên có thể được xác lập bằng cách nói chuyện, viết văn bản hoặc thông qua hành vi cụ thể. Trong trường hợp giao dịch được thiết lập bằng văn bản và giấy nợ bị xé, bên cho vay vẫn có thể sử dụng các bằng chứng khác như ghi âm để chứng minh rằng khoản nợ vẫn tồn tại. Do đó, bên vay vẫn còn nghĩa vụ pháp lý để hoàn thành việc trả nợ cho bên cho vay.

Tóm lại, việc con nợ xé giấy nợ không hẳn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quyền của bên cho vay đòi nợ, miễn là có các tài liệu và chứng cứ khác để chứng minh sự tồn tại của khoản nợ. Bằng cách này, bên cho vay vẫn có cơ hội yêu cầu bên vay trả nợ theo quy định pháp luật.

2. Giấy vay tiền viết tay có cần phải công chứng, chứng thực

Hiện nay, trong việc tạo hợp đồng vay tài sản, không có quy định bắt buộc về việc công chứng hoặc chứng thực. Vì vậy, các bên tham gia có sự linh hoạt để lựa chọn liệu họ muốn công chứng hợp đồng hay không:

Khi các bên quyết định công chứng hợp đồng vay tài sản, tổ chức hành nghề công chứng đóng vai trò như một bên làm chứng cho hợp đồng. Hợp đồng được coi là hiệu lực khi tất cả các bên đồng ý với các điều khoản và tổ chức hành nghề công chứng thực hiện quy trình công chứng. Theo đó thì khi các bên quyết định công chứng hợp đồng vay tài sản, tổ chức hành nghề công chứng có vai trò như một bên làm chứng cho hợp đồng. Quy trình công chứng bao gồm việc xác minh và chứng thực các thông tin trong hợp đồng để đảm bảo tính rõ ràng và tính ràng buộc pháp lý của các điều khoản trong hợp đồng. Hợp đồng vay tài sản được coi là hiệu lực khi tất cả các bên đồng ý với các điều khoản đã được công chứng và tổ chức hành nghề công chứng đã hoàn thành quy trình công chứng. Việc này giúp đảm bảo tính rõ ràng của hợp đồng và đồng thời tạo ra một bằng chứng pháp lý về việc các bên đã đồng tình với nội dung của hợp đồng tại thời điểm công chứng.

Trong trường hợp các bên lựa chọn không công chứng hợp đồng vay tài sản, nhưng vẫn đạt được thỏa thuận và ký kết hợp đồng, thì hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý và được xem xét là hợp pháp. Trong trường hợp các bên lựa chọn không công chứng hợp đồng vay tài sản, nhưng vẫn đạt được thỏa thuận và ký kết hợp đồng, hợp đồng đó vẫn có giá trị pháp lý và được xem xét là hợp pháp. Điều này có nghĩa là hợp đồng đó có hiệu lực và được tuân theo theo quy định pháp luật. Bất kỳ tranh chấp hoặc việc thực thi hợp đồng cũng sẽ dựa trên nội dung của hợp đồng này, và nó có thể được thực hiện trong tình huống pháp lý.

Dù trong cả hai trường hợp, hợp đồng vay tài sản đều có giá trị pháp lý, tuy nhiên, khi có sự tranh chấp, hợp đồng được công chứng thường giúp việc chứng minh khoản vay dễ dàng hơn. Điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên bị thiệt hại trong tình huống tranh chấp sẽ được bảo vệ tốt hơn so với hợp đồng vay không được công chứng.

3. Tại sao nên công chứng hợp đồng vay tiền?

Công chứng hợp đồng vay tiền mang nhiều lợi ích và giá trị quan trọng, sau đây là một số lý do tại sao nên công chứng hợp đồng vay tiền:

Tăng tính rõ ràng và ràng buộc pháp lý: Hợp đồng được công chứng giúp làm rõ ràng và ràng buộc pháp lý các điều khoản và thỏa thuận giữa các bên. Nó tạo ra một bản sao chính thức và được lưu trữ tại một tổ chức chứng thực, giúp bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên trong giao dịch. Hợp đồng được công chứng thường có các điều khoản và thỏa thuận được sắp xếp và ghi chép một cách rõ ràng và chi tiết. Điều này giúp mọi bên hiểu rõ những cam kết và trách nhiệm của họ. Hợp đồng công chứng trở thành một bản ghi chính thức về nội dung của hợp đồng. Nó được chứng thực bởi một tổ chức chứng thực có thẩm quyền và có giá trị pháp lý cao.

Chứng minh khoản vay: Công chứng cung cấp một bằng chứng mạnh mẽ về việc khoản vay đã diễn ra. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi cần chứng minh rằng bên vay có nghĩa vụ pháp lý trả nợ. Hợp đồng được công chứng là một bằng chứng mạnh mẽ cho việc khoản vay đã diễn ra. Nó chứng minh rằng các bên đã đồng ý về số tiền được vay, điều khoản trả nợ, và các yêu cầu khác liên quan đến khoản vay.  Trong trường hợp tranh chấp hoặc khi cần đưa hợp đồng ra tòa án, hợp đồng đã được công chứng là một phần quan trọng của bằng chứng mà bên cho vay có thể sử dụng để chứng minh trước pháp luật rằng khoản vay tồn tại và bên vay có nghĩa vụ pháp lý trả nợ.

Bảo vệ quyền và lợi ích: Công chứng giúp đảm bảo rằng tất cả các bên trong hợp đồng hiểu rõ nội dung và các cam kết của họ. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của từng bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi hợp đồng: Trong trường hợp cần đưa hợp đồng ra tòa án hoặc thực hiện các biện pháp thực thi khác, việc hợp đồng được công chứng cung cấp một tài liệu pháp lý mạnh mẽ giúp thuận tiện trong việc chứng minh và thực hiện quyền của bên yêu cầu.

Xây dựng niềm tin: Công chứng tạo sự tin tưởng và uy tín đối với các bên trong giao dịch. Nó cho biết các bên sẵn sàng tuân theo quy định pháp luật và tuân thủ các cam kết đã đưa ra trong hợp đồng. Theo đó thì xây dựng niềm tin là một trong những lợi ích quan trọng của việc công chứng hợp đồng. Quá trình công chứng cung cấp một cơ chế chính thống và đáng tin cậy để đảm bảo tính rõ ràng và tính ràng buộc pháp lý của các thỏa thuận trong hợp đồng. Công chứng tạo sự tin tưởng và uy tín trong quá trình giao dịch. Khi các bên biết rằng hợp đồng của họ đã được công chứng, họ cảm thấy yên tâm về sự minh bạch và tính chính xác của nội dung. Bằng việc công chứng, các bên cam kết tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng vì họ hiểu rằng việc vi phạm cam kết có thể dẫn đến hậu quả pháp lý. Điều này tạo ra một tình hình trong đó các bên cố gắng duy trì quyền lợi của họ và đáp ứng các cam kết.

Tránh sự hiểu lầm và tranh chấp: Công chứng giúp tránh sự hiểu lầm và tranh chấp sau này về nội dung của hợp đồng, vì mọi thỏa thuận và cam kết đều được ghi chép và chứng thực.  Công chứng đảm bảo rằng nội dung của hợp đồng được ghi chép một cách rõ ràng và chi tiết. Điều này giúp mọi bên hiểu rõ đầy đủ về các cam kết, điều khoản và trách nhiệm của họ. Bản ghi chính thức của hợp đồng giúp giảm nguy cơ xảy ra xung đột hoặc tranh chấp sau này. Mọi bên đều có bằng chứng về nội dung của hợp đồng mà họ đã đồng ý. Khi hợp đồng đã được công chứng, quá trình giải quyết tranh chấp thường dễ dàng hơn và tốn ít thời gian hơn. Mọi bên có dữ liệu cơ sở để thỏa thuận hoặc xử lý tranh chấp một cách hiệu quả.

Tóm lại, công chứng hợp đồng vay tiền không chỉ tăng tính rõ ràng và ràng buộc pháp lý của hợp đồng mà còn giúp bảo vệ quyền và lợi ích của các bên trong giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi hợp đồng.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Vay tiền không trả phạm tội gì? Xử lý hành vi không chịu trả nợ?