Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư 111/2013/TT- BTC về thuế TNCN

2. Nội dung tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại tiết b.2 điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT_BTC về người nộp thuế:

"b.2) Trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền bất động sản."

và điểm e khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT_BTC về thu nhập chịu thuế:

"e) Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật."

Theo đó, đối với việc ủy quyền bán nhà, ông A sẽ là người nộp thuế TNCN dựa trên căn cứ là số tiền bán nhà tại thời điểm bạn bán hiện nay nếu việc ủy quyền là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, theo thông tin mà bạn cung cấp, bản chất của hợp đồng ủy quyền giữa ông A và bạn là một giao dịch mua bán.  
Căn cứ Công văn 1133/TCT-TNCN ngày 05 tháng 04 năm 2011:  
"Căn cứ vào các quy định trên đây, ủy quyền giao dịch bất động sản là một hoạt động giao dịch dân sự được luật pháp cho phép. Tuy nhiên, việc cá nhân có đầy đủ năng lực dân sự mà ủy quyền cho cá nhân khác không thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 4 Luật Thuế TNCN, được toàn quyền thực hiện việc chiếm hữu, quản lý, sử dụng và định đoạt bất động sản của mình bao gồm cả việc cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, đổi, cho tặng, thế chấp và không phải hoàn trả lại bất động sản cho Bên ủy quyền và các lợi ích có được từ hoạt động ủy quyền; đồng thời Bên được ủy quyền không nhận thù lao thì thực chất đây là hoạt động mua, bán bất động sản. Do đó người ủy quyền phải có nghĩa vụ phải kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định của Luật thuế TNCN."

 Công văn 3373/TCT_TNCN ngày 20 tháng 09 năm 2011:

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020

"1. Đối với các trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán quyền sở hữu nhà ở mà thực hiện thông qua hợp đồng ủy quyền (được công chứng) xác định nội dung ủy quyền phù hợp với quy định của Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật thuế TNCN thì cá nhân là người ủy quyền nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 4 Luật thuế TNCN. Trường hợp người ủy quyền ủy quyền cho người nhận ủy quyền nộp thuế TNCN thay thì người nhận ủy quyền phải nộp thuế TNCN thay người ủy quyền. Cá nhân là người nhận ủy quyền có thù lao khi thực hiện hợp đồng ủy quyền kể cả thu nhập nhận được từ việc được ủy quyền sử dụng tài sản thì người nhận ủy quyền phải nộp thuế TNCN.

2. Đối với các trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán quyền sở hữu nhà ở dưới hình thức hợp đồng ủy quyền mà nội dung của hợp đồng ủy quyền có quy định cho người nhận ủy quyền được các quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo các quy định tại Điều 164, 171, 182, 192, 195 Bộ Luật Dân sự, cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để tiến hành kiểm tra, điều tra xác minh làm rõ nội dung của hợp đồng ủy quyền để xác định nghĩa vụ thuế TNCN của các đối tượng ủy quyền và đối tượng nhận ủy quyền trước khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà."

Căn cứ vào các quy định trên, bản chất hợp đồng ủy quyền giữa ban và anh A là hợp đồng mua bán nhà ở. Do đó, cơ quan thuế hoàn toàn có thể yêu cầu anh A và bạn phải kê khai và nộp thuế TNCN đối với từng giao dịch.

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Minh Khuê về vấn đề:  Người được ủy quyền bán nhà có phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không ? Nếu có vấn đề thắc mắc, góp ý, phản ánh, quý khách hàng vui lòng liển hệ tổng đài tư vấn pháp luật thuế: 1900.6162  để được hỗ trợ.

Bộ Phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?