1. Quy định người giám định trong vụ án hình sự là những ai?

Theo quy định của khoản 1 Điều 68 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, người giám định được định nghĩa như một cá nhân có kiến thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực cụ thể cần được giám định. Điều này đặt ra yêu cầu cao về trình độ chuyên môn và kỹ năng của họ. Để được công nhận là một người giám định, họ cần có kiến thức không chỉ rộng về lĩnh vực đó mà còn phải có khả năng áp dụng kiến thức đó vào việc phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan.
Không chỉ vậy, quy định cũng nêu rõ rằng người giám định phải được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu. Điều này nhấn mạnh vai trò của các cơ quan chức năng trong việc xác định và công nhận những cá nhân có đủ năng lực và uy tín để thực hiện vai trò của một người giám định trong các vụ án.
Thêm vào đó, quy định cũng nêu rõ rằng người tham gia tố tụng có quyền yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật. Điều này bảo đảm quyền lợi của các bên trong vụ án, đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết một cách công bằng và minh bạch. Bằng cách này, người giám định không chỉ là một phần trong quá trình tố tụng mà còn là một yếu tố quan trọng giúp tìm ra sự thật và công bằng trong pháp luật.
Tóm lại, việc quy định về người giám định trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 không chỉ là một phần quan trọng trong việc thực hiện công lý mà còn là một bảo đảm cho sự công bằng và minh bạch trong tố tụng hình sự. Điều này đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác trong việc lựa chọn và công nhận những người giám định có đủ khả năng và uy tín để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và đáng tin cậy.
 

2. Người giám định có được tham gia làm người bào chữa trong vụ án hình sự hay không?

Theo Khoản 4 Điều 72 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, quy định rõ những trường hợp không được bào chữa trong quá trình tố tụng. Điều này là một phần quan trọng trong việc đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình tố tụng hình sự.
Trước hết, điểm a) quy định rằng người đã tiến hành tố tụng vụ án cũng như người thân thích của họ sẽ không được bào chữa. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tránh xung đột lợi ích và đảm bảo tính công bằng của quy trình pháp lý. Việc bào chữa cho những người này có thể dẫn đến sự thiên vị và mất độc lập trong quá trình tố tụng.
Tiếp theo, điểm b) nêu rõ những người tham gia vào vụ án với tư cách là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật cũng không được bào chữa. Việc này nhằm đảm bảo tính khách quan và độc lập của các nhân chứng và những người tham gia khác trong quá trình tố tụng. Nếu họ được bào chữa, có thể gây ra sự lệ thuộc và ảnh hưởng đến tính minh bạch của lời khai và bằng chứng.
Cuối cùng, điểm c) quy định rằng những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc cũng không được bào chữa. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xử lý các vụ án hình sự, tránh việc các bên bị ảnh hưởng bởi quá khứ hình sự hoặc tình trạng pháp lý hiện tại của họ.
Tóm lại, việc quy định những trường hợp không được bào chữa trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 là một phần không thể thiếu trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình tố tụng hình sự, cũng như bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong quá trình pháp luật.
Theo quy định được nêu trong văn bản trên, có thể nhận thấy rằng có một sự ràng buộc rõ ràng đối với những người đã tham gia vào quá trình tố tụng hình sự dưới một vai trò cụ thể. Điều này làm nảy sinh ra một câu hỏi quan trọng về tính công bằng và minh bạch trong quá trình pháp luật: liệu người đã từng tham gia vụ án với tư cách là người giám định có thể tham gia vào cùng vụ án với tư cách là người bào chữa hay không?
Trong nền tảng của quy định này, việc cấm người giám định trở thành người bào chữa trong cùng một vụ án hình sự có thể được hiểu như một biện pháp để đảm bảo tính khách quan và độc lập của quá trình pháp luật. Người giám định đã từng tham gia vào việc thu thập và phân tích bằng chứng, và do đó có thể đã có những ấn tượng hoặc quan điểm về vụ án đó. Việc họ sau đó tham gia lại như một người bào chữa có thể dẫn đến mất tính khách quan và công bằng trong quá trình đó. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của tòa án và quyền lợi của các bên liên quan.
Tuy nhiên, cũng cần xem xét đến khía cạnh của quyền lợi và tự do cá nhân của người giám định. Việc cấm họ tham gia vào vụ án với tư cách là người bào chữa có thể được xem như một sự hạn chế đối với quyền lợi này. Trong một số trường hợp, họ có thể mang đến cái nhìn sâu sắc và hiểu biết đặc biệt về vụ án, từ góc độ của một chuyên gia. Việc không cho họ tham gia lại vụ án có thể làm mất đi một nguồn lực quan trọng và đáng tin cậy trong quá trình tố tụng.
Do đó, việc áp dụng quy định này cần phải được xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc các yếu tố về tính công bằng, minh bạch và quyền lợi cá nhân. Cần có sự cân nhắc cẩn thận để đảm bảo rằng quy định này không gây ra sự thiếu sót trong quá trình tố tụng và đồng thời không vi phạm các quyền lợi cơ bản của cá nhân trong hệ thống pháp luật.
 

3. Quy định pháp luật về quyền của người bào chữa như thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 73 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, người bào chữa được cấp cho một loạt các quyền lợi và trách nhiệm quan trọng trong quá trình tố tụng hình sự. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của người bào chữa trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch của quá trình pháp luật.
Trước hết, theo điểm a), người bào chữa có quyền gặp và hỏi người bị buộc tội. Điều này đảm bảo rằng người bị buộc tội được có cơ hội để tương tác trực tiếp với người bào chữa của mình, để trình bày quan điểm và chứng minh sự vô tội của mình.
Tiếp theo, điểm b) quy định rằng người bào chữa cần có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ và khi hỏi cung bị can. Điều này đảm bảo rằng quyền lợi của người bị can được bảo vệ và không bị lạm dụng trong quá trình thu thập chứng cứ.
Điểm c) và d) đề cập đến quyền của người bào chữa được tham gia vào các hoạt động điều tra và tố tụng khác, đồng thời được thông báo trước về thời gian và địa điểm của các hoạt động này. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng của quá trình pháp luật, đồng thời cung cấp cho họ đủ thời gian để chuẩn bị cho các hoạt động liên quan.
Ngoài ra, các điều khoản từ điểm đ) đến m) cung cấp cho người bào chữa các quyền lợi như: tham gia vào việc đưa ra và đánh giá chứng cứ, tham gia vào phiên tòa, khiếu nại quyết định của cơ quan, và kháng cáo bản án nếu có. Tất cả những điều này đều nhằm đảm bảo rằng người bào chữa có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người bị can trong quá trình tố tụng.
Tóm lại, quy định trong Khoản 1 Điều 73 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã thiết lập một cơ chế hoàn chỉnh để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người bị can trong quá trình tố tụng, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch của quá trình pháp luật.
 

Xem thêm bài viết: Quy định về thay đổi hoặc từ chối người bào chữa trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Khi quý khách hàng có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn nhanh chóng và kịp thời