Luật sư tư vấn về chủ đề "người bào chữa"

người bào chữa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người bào chữa.

Ý nghĩa của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự

Ý nghĩa của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
Hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự là các cơ chế, chế định nhằm mục đích bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội và các đương sự trong vụ án hình sự. Và nó cũng được ghi nhận như một nguyên tắc trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Sáng kiến xây dựng một chương riêng quy định bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong BLTTHS 2015

Sáng kiến xây dựng một chương riêng quy định bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong BLTTHS 2015
Các quy định về bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong BLTTHS 2003 nằm rải rác. Vậy, sáng kiến xây dựng một chương riêng quy định bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong BLTTHS 2015 như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu

Việc bảo đảm quyền tiếp cận sự hỗ trợ sớm nhất của người bào chữa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo

Việc bảo đảm quyền tiếp cận sự hỗ trợ sớm nhất của người bào chữa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo
Người bào chữa trong tố tụng hình sự giữ vai trò quan trọng. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu việc bảo đảm quyền tiếp cận sự hỗ trợ sớm nhất của người bào chữa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo

Việc bãi bỏ các rào cản mang tính thủ tục hành chính, chuyển sang chế độ đăng ký thủ tục người bào chữa trong BLTTHS 2015

Việc bãi bỏ các rào cản mang tính thủ tục hành chính, chuyển sang chế độ đăng ký thủ tục người bào chữa trong BLTTHS 2015
Một trong những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 là thay thủ tục cấp Giấy chứng nhận bào chữa bằng thủ tục đăng ký bào chữa. Hãy cùng Luật Minh khuê tìm hiểu việc bãi bỏ các rào cản mang tính thủ tục hành chính, chuyển sang chế độ đăng ký thủ tục người bào chữa

BLTTHS 2015 thay đổi quy định về lựa chọn người bào chữa nhằm khắc phục việc từ chối người bào chữa do người thân thích mời

BLTTHS 2015 thay đổi quy định về lựa chọn người bào chữa nhằm khắc phục việc từ chối người bào chữa do người thân thích mời
BLTTHS 2015 có nhiều điểm mới so với BLTTHS 2003. BLTTHS 2015 thay đổi quy định về lựa chọn người bào chữa nhằm khắc phục việc từ chối người bào chữa do người thân thích mời và tạo cơ hội cho luật sư tham gia bào chữa bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tố tụng

Phân biệt hai trình tự người bào chữa gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

Phân biệt hai trình tự người bào chữa gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo
Bộ luật TTHS 2003 chỉ quy định một trình tự gặp duy nhất trong giai đoạn điều tra, còn Bộ luật TTHS 2015 đã phân biệt rõ hai trình tự cuộc gặp. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu hai trình tự người bào chữa gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo để thấy rõ sự khác biệt giữa chúng

Quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ của người bào chữa

Quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ của người bào chữa
Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa được quy định cụ thể trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ của người bào chữa

Quyền đề nghị tiến hành một số hoạt động tố tụng, đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác của người bào chữa

Quyền đề nghị tiến hành một số hoạt động tố tụng, đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác của người bào chữa
Người bào chữa có nhiều quyền khác nhau được quy định chi tiết trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quyền đề nghị tiến hành một số hoạt động tố tụng, đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác của người bào chữa
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook