Người lao động chết cũng thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012:

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

Đối chiếu theo quy định điều 48 của Bộ luật lao động, có thể thấy khoản trợ cấp thôi việc công ty sẽ chi trả cho người lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng thuộc các khoản (1, 2, 3, 5, 6, 7,  9, 10 điều 36) như vậy khi người lao động chết thì cũng thuộc trường hợp được chi trả trợ cấp thôi việc.

Tuy nhiên chấm dứt hợp đồng mới chỉ là điều kiện cần; để được hưởng trợ cấp thôi việc thì bản thân người lao động phải đáp ứng đủ những điều kiện sau:

- Đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên

- Có thời gian làm việc thực tế chưa được công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp, bởi trợ cấp thất nghiệp chỉ hỗ trợ cho người lao động trong khoảng thời gian người lao đông làm việc thực tế mà không đóng bảo hiểm thất nghiệp chứ không hỗ trợ cho những năm có đóng bảo hiểm thất nghiệp; 

Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội; 

Đối chiếu với trường hợp của bạn, chị bạn ký hợp đồng với công ty từ năm 1996 đến hết 2017; đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009; như vậy chị bạn vẫn thuộc đối tượng được trả trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc từ 1996- 2008; số tiền này sẽ được trả cho những người thừa kế.

Mức chi trả được tính như sau: mỗi năm làm việc được hưởng trợ cấp nửa tháng tiền lương ( dựa trên lương bình quân tiền lương theo hợp đồng lao động của 6 tháng trước khi nghỉ việc).

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê