1. Người nhà bỏ đi có được chia thừa kế không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Bố mẹ tôi có 3 người con, anh hai tôi năm 1995 bỏ nhà đi đến nay không biết sống chết. Ông bà, bố mẹ tôi qua đời không để lại di chúc, nay anh em tôi muốn khai nhận di sản thừa kế nhưng do anh hai không rõ tin tức, không có nhà nên không thực hiện được.
Mong Luật sư tư vấn cho tôi phải làm thế nào?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo như bạn trao đổi, bố mẹ bạn qua đời không để lại di chúc nên việc phân chia di sản thừa kế sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự như sau:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Chú ý:

- Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

- Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

(Căn cứ Điều 651 Bộ Luật dân sự năm 2015).

Bố mẹ bạn qua đời không để lại di chúc nên di sản sẽ được chia cho những người thừa kế theo pháp luật ở hàng thừa kế thứ nhất. Trong trường hợp của bạn; những người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất bao gồm bạn và hai người anh. Người anh thứ hai tuy đã bỏ nhà đi hơn 20 năm, không rõ tin tức cũng không biết là còn sống hay đã chết nhưng về mặt pháp lý thì anh ấy vẫn là người thừa kế và có quyền thừa kế phần di sản mà bố mẹ để lại.

Để nhận di sản thừa kế này, những người đồng thừa kế phải tiến hành công chứng văn bản khai nhận di sản tại tổ chức hành nghề công chứng theo khoản 2 Điều 57 Luật công chứng 2014:

Điều 57. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản...

...2. Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.

Việc khai nhận di sản thừa kế được tiến hành khi có mặt của tất cả các đồng thừa kế và các đồng thừa kế phải ký vào văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong trường hợp của bạn, do anh bạn đã bỏ nhà đi hơn 20 năm không rõ còn sống hay đã chết và cũng không có mặt tại địa phương nên việc khai nhận di sản thừa kế là chưa thể thực hiện được.

Tuy nhiên, bạn có thể làm đơn gửi lên Tòa án yêu cầu tuyên bố anh bạn là đã chết theo Điều 71 Bộ luật dân sự năm 2015.

Điều 71. Tuyên bố chết

1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây:

a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này....

Khi Tòa án ra quyết định tuyên bố anh bạn là đã chết thì những người thừa kế còn lại có thể tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

2. Chia thừa kế đất đai khi chung sống không đăng ký kết hôn ?

Kính gửi Công Ty Minh Khuê , em có câu hỏi muốn nhờ các luật sư giải quyết : Bà H chung sống như vợ chồng với ông Đ từ khoảng năm 1940 tạo dựng được 1 ngôi nhà trên đất nhưng đến nay vẫn chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,ông bà có 2 con chung, trong giấy khai sinh của 2 con có xác định rõ ông Đ là cha ruột .

Năm 2003 ông Đ mất , bà H lại chung sống như vợ chồng với ông T trên nhà và đất mà bà H và ông Đ gây dựng và có 1 con chung . Nay bà H và ông T mất , các con sống hòa thuận với nhau và đã thống nhất muốn chia thừa kế do bố mẹ để lại theo pháp luật . Vậy xin luật sư cho biết :

1. Pháp luật có thừa nhận 2 cuộc hôn nhân của bà H không? Biết 2 ông và bà đều koong thuộc diện lính tập kết vào nam , ra bắc .

2. Di sản được xác định như thế nào? Hiện nay đã hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đã hết thì họ phải làm như thế nào để được chia thừa kế theo pháp luật?

Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư!

Người nhà bỏ đi hơn 20 năm không rõ tin tức thì có được chia thừa kế không?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo khoản 4 điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành MỘT số điều của Luật hôn nhân gia đình 2014 . Các trường hợp được thừa nhận là vợ chồng như sau :

....4. “Người đang có vợ hoặc có chồng” quy định quy định tại diểm c khoản 2 điều 5 luật hôn nhân gia đình là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người đã kết hôn với người khác theo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nhưng chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết;

b) Người xác lập quan hệ vợ chồng với người khác trước ngày 03-01-1987 mà chưa đăng ký kết hôn và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết;

c) Người đã kết hôn với người khác vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình nhưng đã được Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết.

Vậy trường hợp giữa ông Đ và bà H được coi là xác lập quan hệ vợ chồng truowvs ngày 03/01/1987 nên được coi là có quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật . Còn việc bà H sống chung như vợ chồng với ông T mà không có đăng ký kết hôn từ năm 2003 thì không được coi là 1 cuộc hôn nhận hợp pháp.

Về chia di sản thừa kế:

Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 :

"Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng...."

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại....

Từ các quy định trên có thể khẳng định :

Căn nhà trên đất được hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa ông Đ và bà H nên được coi là tài sản chung của 2 người , khi ông Đ mất , không để lại di chúc thì căn nhà được chia đôi, bà H một nửa, một nửa căn nhà còn lại được là di sản thừa kế được chia làm 3 phần bằng nhau chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Phần tài sản mà bà H nhận được được coi là tài sản riêng của bà .

Căn nhà không hình thành trong thời gian ông T và bà H chung sống nên không được coi là tài sản chung giữa ông bà .

Khi bà H và ông T mất, phần di sản của bà H được chia đều cho 3 người con .

3. Hỏi đáp quy định pháp luật về chia thừa kế ?

Công ty luật Minh Khuê cho cháu hỏi: gia đình ông bà cháu có 6 người con, giờ đều đã ở riêng cả. Bố cháu có 2 người con là anh em cháu, mà 2 anh em cháu sống với ông bà nội từ lúc sinh ra. Giờ ông nội đã mất và không để lại di chúc. Vậy cho cháu hỏi:

1. Cháu có thể làm sổ hộ khẩu được không?

2. Nếu làm di chúc để lại cho anh em cháu thì có phải chia đất cho ai nữa không?

3.Nếu làm di chúc thì mẫu di chúc nào thì phù hợp với trường hợp của cháu. Xin được sự tư vấn từ công ty. Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả Lời:

1. Trong trường hợp của bạn là ông bà bạn mất không có để lại di chúc theo đó tài sản của ông bà bạn sẽ chia thừa kế theo pháp luật. Theo đó những người con của ông bà bạn sẽ được hưởng thừa kế. Trong trường hợp bố bạn mất trước hoặc cùng thời điểm thì bạn và anh bạn sẽ được hưởng thừa kế thế vị. Theo quy định thì bạn phải có chỗ ở hợp pháp mới có thể làm hộ khẩu, nhưng tài sản của ông bà bạn sẽ chia theo pháp luật do đó rất có thể bạn sẽ không có chỗ ở hợp pháp là nhà ông bà bạn hiện tại. Trừ trường hợp các đồng thừa kế không có yêu cầu chia thừa kế và làm thủ tục tặng cho bạn hoặc bạn có chỗ ở hợp pháp, trường hợp chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho nhờ đồng ý bằng văn bản.

- Theo điểm a khoản 1 điều 650, điểm a khoản 1 điều 651, điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015:

"Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;..."

"Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;..."

"Điều 652. Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống."

- Theo điều 19, khoản 1,2 điều 20, khoản 1 điều 24 Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung 2013 quy định:

"Điều 19. Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh

Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản."

"Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;
c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;
e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;"

"Điều 24. Sổ hộ khẩu

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân."

2. Trong trường hợp nếu có di chúc của ông bà bạn và là di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật thì trừ những người được quy định tại điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015 sẽ được thừa kế theo di chúc mà không có tranh chấp:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.....

Do ông bà bạn mất mà không để lại di chúc thì giờ bạn không thể tiến hành lập di chúc, do di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vì vậy chỉ có thể chia thừa kế theo pháp luật.

4. Chia thừa kế là sổ tiết kiệm, nhà chung cư, số vốn góp trong công ty

Chào luật Minh Khuê, cho tôi hỏi về trường hợp sau: Cách đây 3 năm, cha mẹ của tôi chia tay. Sau đó cha của tôi mua một căn nhà chung cư và đứng tên góp vốn làm ăn chung với bạn. Cách đây 4 tháng, ông đi bước nữa với người phụ nữa đã có con riêng 21 tuổi. Hai người có đăng ký kết hôn. Ông vừa bị tai nạn giao thông và qua đời.

Vậy luật sư cho tôi hỏi :

1.Ông không để lại di chúc thì sỗ tiền góp vốn làm ăn sẽ giải quyết ra sao?

2. Nếu tiếp tục hợp đồng thì ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm?

3. Căn nhà chung cư và tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng của ông được coi là tài sản trước hôn nhân hay không? Vì sao? và di sản sẽ được chia như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư và văn phòng.

>> ​Luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Về số tiền góp vốn làm ăn: Bố bạn góp vốn làm ăn thì toàn bộ số tiền góp vốn và căn nhà chung cư này sẽ được coi là di sản thừa kế (giả sử không có thỏa thuận nhập khối tài sản kinh doanh này vào khối tài sản chung của bố bạn và vợ sau). Khi đó theo điều 676 BLDS thì các đồng thừa kế gồm: Vợ sau và bạn.

Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;...

Trường hợp con vợ sau có quyền thừa kế khi đáp ứng điều kiện của điều 654 Bộ luât dân sự năm 2015:

Điều 654. Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này.

Nếu tiếp tục hợp đồng thì các đồng thừa kế ở trên thỏa thuận người đứng ra chịu trách nhiệm, những người còn lại thanh toán phần giá trị góp vốn cho những người khác hoặc mọi người trở thành người góp vốn trong công ty nếu công ty đồng ý.

Còn với sổ tiết kiệm của bố bạn:

- Nếu sổ tiết kiệm xác định được là có đóng góp của vợ sau vào hoặc được hình thành trong thời kỳ hôn nhân của vợ sau thì số tiền này sẽ được chia đôi (1 nửa thuộc về vợ sau, 1 nửa thuộc về di sản thừa kế của bố bạn),1 nửa số tiền (phần di sản bố bạn) sẽ được chia cho 3 đồng thừa kế ở trên.

- Nếu không thuộc trường hợp trên thì toàn bộ số tiền sẽ chia cho các đồng thừa kế.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Chia thừa kế miếng đất của bố tôi vậy có đúng không ?

5. Có được khởi kiện chia thừa kế khi thời hiệu thừa kế đã hết?

Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau: Ông ngoại tôi có tất cả 10 người con trong đó mẹ tôi là chị cả(thứ 2).Mẹ tôi và người dì kế (thứ 3) là con của một người, 8 người còn lại là chung mẹ khác. Căn nhà ông ngoại tôi đứng tên và cả 2 người vợ (bà ngoại) đều đã mất.Ông ngoại tôi mất sau cùng năm 1995.do có gia đình riêng nên mẹ tôi và người dì thứ 3 ra ngoài sống riêng và không có tên trong hộ khẩu đó.Vì do sợ mất tình cảm nên khi ông ngoại tôi chết mẹ tôi và dì tôi vẫn không nói gì đến việc chia chác căn nhà của ông ngoại tôi do các cậu và dì đang ở.
Nay các cậu và dì đang có ý định bán căn nhà đó xin hỏi , nếu những người đó không chia phần cho mẹ và dì tôi thì có thể khởi kiện được không? (nghe nói họ đã cử ra một người đại diện đứng tên đồng thừa kế nhưng không báo gì cho mẹ và dì tôi biết). Thủ tục khởi kiện như thế nào? bắt đầu từ đâu vá có thể ủy quyền hoàn toàn cho luật sư khởi kiện đưọc không?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế như sau:

Điều 623. Thời hiệu thừa kế

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Điểm 2.4 Nghị quyết 02/2004/NQ - HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình quy định:

2.4. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế

a) Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.

a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.

a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

b) Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền... thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản.

1. Từ những căn cứ trên để xác định xem mẹ bạn và dì bạn có được kiện hay không thì phải căn cứ vào những yếu tố sau:

Thứ nhất: mẹ bạn và dì bạn phải chứng minh được mình là con của ông ngoại bạn (vì theo thông tin bạn cung cấp hiện nay mẹ bạn và dì bạn không có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình). Khi chứng minh được điều này thì mẹ bạn và dì bạn mới có quyền được hưởng tài sản chung do ông ngoại để lại.

Thứ hai: phải có văn bản thừa nhận tài sản do ông ngoại bạn để lại là tài sản chúng và chưa chia di sản thừa kế.

Nếu mẹ bạn và dì bạn có được những căn cứ trên thì có thể khởi kiện để yêu cầu chia tài sản chung của các thừa kế.

2. Về thủ tục khởi kiện chia tài sản chung:

- Trước hết dì bạn và mẹ bạn phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

+ Đơn khởi kiện (theo mẫu)

+ Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại di sản: Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, con nuôi để xác định diện và hàng thừa kế;

+ Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;

+ Bản kê khai các di sản;

+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh sở hữu của người để lại di sản và nguồn gốc di sản của người để lại di sản;

- Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho đương sự biết để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí.Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nộp tiền tạm ứng án phí, đương sự nộp lại biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. Tòa án thụ lý việc dân sự hoặc vụ án dân sự kể từ khi nhận được biên lai này.

- Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

3.Trong trường hợp mẹ và dì của bạn muốn ủy quyền cho luật sư thì có thể ủy quyền cho luật sư làm các thủ tục trên nhưng phải lập hợp đồng ủy quyền giữa hai bên.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:L[email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật thừa kế - Luật Minh Khuê