Luật sư trả lời

Căn cứ pháp lý

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định về việc người nước di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp...

Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

"Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng."

Và Điều 2 Thông tư 35/2016/TT-BCT:

"Điều 2. Hiện diện thương mại 
Hiện diện thương mại quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) bao gồm các hình thức: 
a) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

b) Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; 
c) Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh."

Căn cứ theo quy định trên, chuyên gia từ công ty mẹ bên nước ngoài cử sang công ty con tại Việt Nam được xác định là người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp nếu đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, khoản 1 Điều 3 Thông tư 35/2016/TT-BCT thì chuyên gia này có thể không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Làm việc trực tiếp tại công ty con tại Việt Nam

- Công ty con tại Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục I Thông tư 35/2016/TT-BCT

- Chuyên gia này đã tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc.

Hồ sơ xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

- Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

- Giấy tờ chứng minh người lao động không thuộc diện không phải cấp giấy phép lao động;

- Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bên bạn nộp hồ sơ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý đơn vị mình trước ít nhất 07 ngày trước khi họ bắt đầu làm việc. Sau 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở LĐTBXH cấp giấy xác nhận.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn pháp luật Ngô Trang - Công ty luật Minh Khuê