Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cong Ty Con"

Cong Ty Con | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cong Ty Con.

Công ty Mẹ Con

Công <strong>ty</strong> Mẹ <strong>Con</strong>
Công ty mẹ con là từ ngữ của chúng ta để chỉ mối quan hệ giữa những công ty nắm vốn của nhau, thí

công ty mẹ - công ty con

công <strong>ty</strong> mẹ - công <strong>ty</strong> <strong>con</strong>
100% vốn của b. Vậy quan hệ c và a là quan hệcông ty mẹ - công ty con hay gì khác. Nếu có thể, xin

Mất con dấu công ty

Mất <strong>con</strong> dấu công <strong>ty</strong>
Công ty tôi bị thất lạc con dấu và các giấy tờ liên quan đến con dấu. Tôi muốn hỏi trong trường hợp

Mô hình công ty mẹ, công ty con

Mô hình công <strong>ty</strong> mẹ, công <strong>ty</strong> <strong>con</strong>
Nghị quyết Hội nghị TƯ 3 (Khóa IX) đã viết: “DNNN… giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô, làm lực lượng nòng cốt, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”.