1. Quy định về mục đích xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Viên chức 2010 quy định về chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức như sau:

- Nhà nước tập trung xây dựng hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập để cung cấp những dịch vụ công mà Nhà nước phải chịu trách nhiệm chủ yếu bảo đảm nhằm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác mà khu vực ngoài công lập chưa có khả năng đáp ứng; 

Bảo đảm cung cấp các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục tại miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Chính phủ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo việc lập quy hoạch, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng xác định lĩnh vực hạn chế và lĩnh vực cần tập trung ưu tiên phát triển, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp. Không tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện dịch vụ kinh doanh, thu lợi nhuận.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nhà nước có chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khu vực cung ứng dịch vụ công; 

Phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

2. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc của đơn vị sự nghiệp công lập?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc như sau:

-  Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc:

+ Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên: Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị, kể cả thời gian trước đó viên chức đã làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị.

+ Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Nguồn kinh phí chi trả được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, kể cả thời gian trước đó viên chức đã làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị. Trường hợp nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng đủ phần kinh phí chi trả cho thời gian viên chức trước đó đã làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị thì ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Như vậy, theo quy định nêu trên, tùy thuộc vào đơn vị sự nghiệp đó tự chủ tài chính hay tự chủ một phần tài chính thì nguồn kinh phí để trả trợ cấp thôi việc sẽ khác nhau nhưng vẫn đảm bảo phải nguồn kinh phí theo như quy định tại khoản 3 Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

3. Quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức?

Theo quy định tại Điều 45 của Luật Viên chức 2010 đã được sửa đổi bởi khoản 6 của Điều 2 của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, viên chức sẽ được hưởng các khoản trợ cấp sau khi chấm dứt hợp đồng làm việc, bao gồm:

- Trợ cấp thôi việc: được trả khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức một cách đơn phương.

- Trợ cấp mất việc: được cung cấp khi hợp đồng lao động của viên chức kết thúc nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng mới.

- Chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Được áp dụng theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm, trong trường hợp:

+ Viên chức tự ý chấm dứt hợp đồng do bệnh tật hoặc tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 của Luật Viên chức 2010.

+ Viên chức chấm dứt hợp đồng làm việc một cách đơn phương theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật Viên chức 2010.

Lưu ý rằng viên chức sẽ không được hưởng các khoản trợ cấp thôi việc nếu họ thuộc vào một trong các trường hợp sau đây:

- Bị buộc thôi việc.

- Vi phạm quy định khi chấm dứt hợp đồng làm việc.

- Chấm dứt hợp đồng làm việc do viên chức tự quyết định nghỉ hưu.

Trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc là một khoản tiền mà viên chức được hưởng khi chấm dứt hợp đồng làm việc. Mức hưởng trợ cấp này được quy định như sau:

- Đối với thời gian công tác trước ngày 31/12/2008:

Mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng. Bao gồm:

+ Mức lương theo chức danh nghề nghiệp.

+ Phụ cấp chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề.

+ Hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

- Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng

+ Đối với viên chức tuyển dụng trước ngày 01/07/2003, thời gian làm việc được tính từ ngày được tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

+ Đối với viên chức tuyển dụng từ ngày 01/07/2003 trở đi, thời gian làm việc tính từ ngày được tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

- Đối với thời gian công tác từ ngày 01/01/2009 đến nay:

+ Thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

Trợ cấp thôi việc được tính bằng 1/2 x Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc x Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp là một chế độ bảo hiểm mà viên chức có thể được hưởng khi họ không còn làm việc và đáp ứng các điều kiện sau đây theo quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm 2013:

- Viên chức đã đóng đủ số tháng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Cụ thể, mỗi 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 đến 36 tháng sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 3 tháng. Sau đó, mỗi 12 tháng đóng thêm sẽ được hưởng thêm 1 tháng nữa, tối đa không quá 12 tháng.

- Viên chức phải tìm kiếm việc làm sau khi thôi việc. Nếu không tìm được việc làm, viên chức sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của viên chức vẫn được bảo lưu để hưởng sau này khi viên chức hoàn thiện hồ sơ và tiếp tục tìm kiếm việc làm hoặc để đóng tiếp khi viên chức tiếp tục làm việc ở nơi mới.

Bảo hiểm xã hội 1 lần

Ngoài ra, viên chức cũng có thể được hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định tại Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 trong các trường hợp sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH.

- Ra nước ngoài.

- Mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Mức hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH và thực hiện theo quy định cụ thể của pháp luật.

Xem thêm: Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho viên chức là từ đâu?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc của đơn vị sự nghiệp công lập? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!