1. Được tính hưởng trợ cấp thôi việc với thời gian chưa hưởng của viên chức?

Trong việc hiểu rõ và áp dụng quy định của pháp luật về trợ cấp thôi việc đối với viên chức, cũng như quy định về giải quyết thôi việc đối với viên chức, Nghị định 115/2020/NĐ-CP đã cung cấp các hướng dẫn chi tiết và cụ thể. Điều này nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả nhà nước và người lao động, đồng thời tạo điều kiện cho việc quản lý, điều tiết lao động hiệu quả.

Theo quy định tại Điều 57 của Nghị định trên, việc giải quyết thôi việc đối với viên chức xảy ra trong các trường hợp cụ thể, bao gồm khi viên chức tự đề xuất chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức do một số lý do nhất định. Điều này đòi hỏi việc xác định rõ nguyên nhân và cơ sở pháp lý của quyết định thôi việc, đảm bảo tính công bằng và minh bạch đối với cả hai bên.

Trong trường hợp viên chức được chuyển công tác từ một đơn vị sang đơn vị khác trong hệ thống chính trị, quy định tại Điều 58 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP sẽ áp dụng. Theo đó, trợ cấp thôi việc sẽ được chi trả từ nguồn kinh phí của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm quyền lợi cho người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng làm việc. Quy định này cũng yêu cầu các đơn vị phải có sự chuẩn bị tài chính để đảm bảo khả năng chi trả trợ cấp thôi việc cho nhân viên.

Cụ thể, đối với trường hợp người lao động công tác tại Bệnh viện X và sau đó được chuyển công tác đến Bệnh viện Y, nếu việc chấm dứt hợp đồng làm việc được xem xét và quyết định theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP, thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc cho toàn bộ thời gian làm việc tại cả hai đơn vị. Điều này có nghĩa là từ thời điểm bắt đầu công tác tại Bệnh viện X cho đến khi kết thúc công tác tại Bệnh viện Y, mỗi khoảng thời gian này đều sẽ được tính vào quyền lợi đối với trợ cấp thôi việc.

Điều quan trọng là việc thực hiện các quy định này phải tuân thủ đúng theo quy trình và pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Các cơ quan quản lý cũng như đơn vị sự nghiệp công lập cần thực hiện việc thông tin và hướng dẫn cho nhân viên một cách rõ ràng, giúp họ hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình làm việc và khi chấm dứt hợp đồng. Điều này sẽ góp phần vào việc xây dựng một môi trường lao động tích cực và lành mạnh.

 

2. Tính chi trả trợ cấp thôi việc với viên chức công tác từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước?

Để giải quyết vấn đề liên quan đến việc chi trả trợ cấp thôi việc cho các viên chức có thời gian làm việc từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước, các quy định cụ thể đã được nêu rõ trong Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Điều này quy định cách tính thời gian làm việc và mức trợ cấp tương ứng như sau: Trước hết, thời gian làm việc của viên chức được tính dựa trên nguyên tắc mỗi năm làm việc sẽ được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng. Thời gian này bao gồm mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Điều này giúp xác định mức trợ cấp thôi việc cụ thể cho từng viên chức.

Mức trợ cấp thấp nhất được quy định là bằng 01 tháng lương hiện hưởng, đảm bảo rằng người lao động không sẽ bị mất thu nhập đột ngột sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Đối với những viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc sẽ được tính trợ cấp thôi việc dựa trên tổng thời gian làm việc, tính từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008. Điều này áp dụng cho những người đã gắn bó với tổ chức trong một thời gian dài và có thể đóng góp nhiều cho sự phát triển của tổ chức.

Còn đối với những viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở đi, thời gian làm việc sẽ được tính trợ cấp thôi việc dựa trên tổng thời gian làm việc theo hợp đồng lao động, tính từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008. Điều này giúp đảm bảo rằng các viên chức mới cũng nhận được sự công bằng trong việc nhận trợ cấp khi chấm dứt quan hệ lao động với tổ chức.

Tổng kết lại, việc chi trả trợ cấp thôi việc cho các viên chức có thời gian làm việc từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được thực hiện theo các quy định cụ thể trong Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quản lý nguồn nhân lực của tổ chức.

 

3. Quy định về quản lý viên chức sẽ gồm những nội dung nào?

Quản lý viên chức là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự hiểu biết rõ ràng về các quy định và quy trình. Điều này bao gồm một loạt các nhiệm vụ và trách nhiệm mà người quản lý viên chức cần thực hiện theo quy định tại Điều 61 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Dưới đây là một số nội dung chính của quản lý viên chức:

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch viên chức: Điều này bao gồm việc lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cho việc tuyển dụng, đào tạo, và phát triển các viên chức trong tổ chức. Quy hoạch viên chức cũng bao gồm việc dự đoán nhu cầu nhân sự và phân bổ tài nguyên nhân lực hiệu quả. Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí làm việc: Điều này đảm bảo rằng các chức danh và vị trí công việc được xác định rõ ràng, cũng như quy định tiêu chuẩn cho mỗi chức danh và vị trí.

Tổ chức tuyển dụng và quản lý nhân sự: Bao gồm việc tiến hành các quá trình tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, phân công nhiệm vụ, và kiểm tra đánh giá hiệu suất làm việc của viên chức. Quản lý chế độ đào tạo và bồi dưỡng: Bao gồm việc tổ chức các hoạt động đào tạo để nâng cao kỹ năng và năng lực của viên chức, cũng như đảm bảo rằng các chính sách và quy trình đào tạo là hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

Quản lý chế độ tiền lương và đãi ngộ: Điều này bao gồm việc thiết lập và thực hiện chính sách về lương thưởng, cũng như các chế độ đãi ngộ và phúc lợi cho viên chức. Quản lý khen thưởng và kỷ luật: Bao gồm việc xác định và thực hiện các biện pháp khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức để khuyến khích hành vi tích cực và đảm bảo tuân thủ các quy định của tổ chức.

Giải quyết thôi việc và nghỉ hưu: Bao gồm việc quản lý quy trình và thực hiện các biện pháp liên quan đến việc thôi việc và nghỉ hưu của viên chức. Quản lý hồ sơ và báo cáo: Bao gồm việc duy trì và quản lý hồ sơ cá nhân của viên chức, cũng như việc tổ chức và thực hiện các báo cáo liên quan đến nhân sự. Thanh tra và kiểm tra: Bao gồm việc thực hiện thanh tra và kiểm tra để đảm bảo rằng các quy định và quy trình về viên chức được thực hiện đúng đắn và hiệu quả.

Giải quyết khiếu nại và tố cáo: Bao gồm việc xử lý các khiếu nại và tố cáo từ phía viên chức hoặc từ phía khác liên quan đến hoạt động của viên chức trong tổ chức. Tóm lại, quản lý viên chức không chỉ là việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý hàng ngày mà còn bao gồm việc phát triển và duy trì một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả cho viên chức.

Xem thêm >>> Thủ tục để hưởng trợ cấp thôi việc cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Chúng tôi hiểu rằng quý khách có thể gặp phải một số vấn đề hay thắc mắc liên quan đến các thông tin hoặc quy định được đề cập trong bài viết. Để đảm bảo rằng quý khách được tư vấn và giải đáp một cách chính xác và đầy đủ, chúng tôi đặt ra Tổng đài 1900.6162 và địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn làm kênh liên lạc chính thức để quý khách có thể trao đổi thông tin và nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.