1. Nguyên liệu sữa đầu vào nhập khẩu dùng cho sản xuất có chịu thuế GTGT?

Trong quá trình sản xuất và kinh doanh, việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một phần quan trọng để quản lý thu thuế và tài chính của một quốc gia. Đối với Việt Nam, vấn đề liên quan đến việc áp dụng GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất đã trở thành một vấn đề được quan tâm và thảo luận nhiều. Theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC, một số điều kiện cụ thể được đưa ra để xác định đối tượng chịu thuế GTGT. Theo đó, các hàng hóa và dịch vụ sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong lãnh thổ Việt Nam đều phải chịu thuế GTGT, bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ được mua từ tổ chức và cá nhân ở nước ngoài. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp được miễn thuế GTGT theo quy định cụ thể tại Điều 4 của Thông tư này.

Trong trường hợp của nguyên liệu sữa đầu vào nhập khẩu để sử dụng cho quá trình sản xuất, câu hỏi về việc liệu chúng có phải chịu thuế GTGT hay không đã trở nên phức tạp. Tuy nhiên, dựa trên quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC, đây là một trường hợp mà thuế GTGT vẫn được áp dụng. Điều này có nghĩa là nguyên liệu sữa nhập khẩu sẽ phải chịu mức thuế GTGT được quy định theo luật lệ hiện hành. Điều này cũng được minh chứng trong Luật Thuế GTGT năm 2008, cụ thể là trong khoản 20 Điều 5. Theo đó, các nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và gia công hàng hóa xuất khẩu theo các hợp đồng sản xuất cũng được xem xét như các đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, nguyên liệu sữa đầu vào nhập khẩu sẽ không được miễn thuế GTGT dù được sử dụng cho mục đích sản xuất.

Mặc dù việc này có thể tạo ra một số áp lực tài chính đối với các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu sữa nhập khẩu, nhưng điều này là hợp lý và phản ánh tinh thần của pháp luật thuế hiện hành. Việc thu thuế GTGT từ các nguyên liệu nhập khẩu không chỉ là một nguồn thu thuế quan trọng mà còn giúp cân đối nguồn thu ngân sách nhà nước và đảm bảo sự công bằng trong cộng đồng kinh doanh.

Ngoài ra, việc áp dụng thuế GTGT cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định và thủ tục về kê khai, nộp thuế một cách đúng đắn và kịp thời. Điều này không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cơ hội để cải thiện quản lý tài chính và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tóm lại, việc nguyên liệu sữa đầu vào nhập khẩu dùng cho sản xuất phải chịu thuế GTGT là một điều không thể tránh khỏi dựa trên quy định của pháp luật thuế hiện hành của Việt Nam. Điều này đặt ra một thách thức nhất định cho các doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính và tuân thủ pháp luật, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để củng cố hệ thống thu thuế và tài chính của quốc gia.

 

2. Theo quy định thì doanh nghiệp có được hoàn thuế GTGT nhập khẩu đã nộp đối với nguyên liệu sữa bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng không?

Trong việc xác định việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho nguyên liệu sữa nhập khẩu mà doanh nghiệp đã nộp trước đó, cần phải xem xét các quy định được nêu trong Công văn 8127/TCHQ-TXNK năm 2017 của Tổng cục Hải quan.

Theo điều 2 của Công văn này, quy định về thuế GTGT được căn cứ vào Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và các quy định điều chỉnh liên quan. Điều 3 của Luật thuế GTGT xác định rõ ràng rằng hàng hóa và dịch vụ được sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ trường hợp được quy định khác tại điều 5 của Luật này.

Trong trường hợp của doanh nghiệp, nếu nguyên liệu sữa nhập khẩu đã được sử dụng trong quá trình sản xuất và kinh doanh nhưng sau đó phải bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng, thì theo quy định, không phải nộp thuế GTGT. Tuy nhiên, điều quan trọng cần xem xét là liệu nguyên liệu này còn giá trị sử dụng và có tiêu dùng tại Việt Nam hay không.

Nếu nguyên liệu sữa bị tiêu hủy nhưng vẫn còn giá trị sử dụng và được tiêu dùng tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật về GTGT, doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế GTGT cho phần giá trị đó. Điều này làm nổi bật sự cần thiết của việc phân biệt rõ ràng giữa các trường hợp, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc áp dụng các quy định thuế.

Vấn đề tiếp theo đặt ra là liệu doanh nghiệp đã đóng thuế GTGT cho nguyên liệu sữa này trước đó hay không. Trong trường hợp này, nếu đã đóng thuế GTGT và sau đó phải tiêu hủy sản phẩm, doanh nghiệp có thể được hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật. Điều này làm tăng tính linh hoạt và công bằng cho doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính và thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, việc hoàn thuế GTGT cũng cần phải tuân thủ các quy định cụ thể và thủ tục quy định bởi cơ quan thuế. Do đó, để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro pháp lý, doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định thuế liên quan và thực hiện đúng quy trình khi yêu cầu hoàn thuế.

Trong bối cảnh không chỉ làm phát triển kinh tế mà còn tăng cường tính minh bạch và tính công bằng trong việc thực hiện các quy định thuế, việc áp dụng và hiểu biết đúng về các quy định liên quan đến hoàn thuế GTGT là vô cùng quan trọng. Điều này giúp tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước

 

3. Theo quy định thì thiệt hại khi nguyên liệu bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Thiệt hại phát sinh khi nguyên liệu bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Khi mà các nguyên liệu này không còn có giá trị sử dụng do đã vượt quá thời hạn sử dụng, việc tính toán các khoản chi phát sinh từ sự mất mát này có ảnh hưởng đến việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, liệu các khoản chi này có được xem xét và trừ khi tính thuế hay không, là một vấn đề cần phải được làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC, đã được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, các khoản chi phát sinh không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định rõ ràng. Trong đó, một trong những điều khoản được nêu rõ là khoản chi liên quan đến hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên hoặc do hết hạn sử dụng, nếu không được bồi thường, sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Để được công nhận và đưa vào chi phí được trừ, các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và chính xác. Theo quy định, hồ sơ này bao gồm các tài liệu như biên bản kiểm kê giá trị của hàng hóa bị hư hỏng doanh nghiệp lập. Trong biên bản này, thông tin về giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, cũng như thông tin về số lượng, loại hàng hóa có thể thu hồi được nếu có, cần được ghi rõ. Đồng thời, biên bản này cần được kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng, có sự xác nhận của đại diện hợp pháp của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài ra, nếu có hồ sơ bồi thường từ cơ quan bảo hiểm hoặc hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường, cũng cần phải được bổ sung vào hồ sơ để minh chứng cho việc thiệt hại này đã được xác nhận và không được bồi thường. Các hồ sơ này cần được lưu trữ tại doanh nghiệp và sẵn sàng xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra.

Tóm lại, dựa trên quy định của pháp luật, khi nguyên liệu bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng và không được bồi thường, thiệt hại này có thể được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, để làm điều này, các doanh nghiệp cần chuẩn bị và bảo quản hồ sơ một cách cẩn thận, đảm bảo tính chính xác và minh bạch để tránh các vấn đề liên quan đến việc xác định thuế.

Xem thêm >>> Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là gì? Thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật