1. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu gỗ thuộc danh mục CITES thế nào?

Theo khoản 3 Điều 25 của Nghị định 06/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Nghị định 84/2021/NĐ-CP, quy định về trình tự tiếp nhận hồ sơ cấp phép nhập khẩu CITES như sau:

Đầu tiên, tổ chức và cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép nhập khẩu phải gửi hồ sơ đến Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông qua các phương tiện như gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia. Mỗi hồ sơ gửi tới phải tuân thủ đúng quy định tại khoản 2 Điều này.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam sẽ tiến hành xem xét và cấp giấy phép trong thời hạn tối đa là 8 ngày làm việc. Tuy nhiên, trong trường hợp cần tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam hoặc cơ quan có liên quan của nước xuất khẩu, thì thời hạn cấp có thể được kéo dài nhưng không quá 22 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đáp ứng đầy đủ yêu cầu và không hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam sẽ thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân biết trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Sau khi đã cấp giấy phép, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam sẽ trả giấy phép cho tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu trong vòng 1 ngày làm việc. Đồng thời, kết quả giải quyết cũng sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này. Điều này giúp tăng tính minh bạch và tiện lợi trong quá trình xử lý hồ sơ và thông tin liên quan đến cấp phép CITES nhập khẩu.

Tóm lại, theo quy định tại khoản 3 của Điều 25 trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 18 của Điều 1 trong Nghị định 84/2021/NĐ-CP, quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp phép nhập khẩu CITES được quy định cụ thể như sau:

- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu cần phải gửi hồ sơ đến Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông qua các phương tiện như gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia.

- Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm xử lý hồ sơ và cấp giấy phép trong thời hạn tối đa là 8 ngày làm việc, trừ trường hợp cần tham vấn thêm từ các cơ quan khoa học hoặc cơ quan có liên quan, thì thời hạn cấp có thể được kéo dài nhưng không quá 22 ngày làm việc.

- Hồ sơ không hợp lệ sẽ được trả lại và thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân trong thời hạn 3 ngày làm việc.

- Sau khi cấp giấy phép, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam sẽ trả giấy phép cho tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu trong vòng 1 ngày làm việc và đồng thời công bố kết quả trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Quy trình này giúp đảm bảo tính minh bạch, đồng thời nhanh chóng và hiệu quả trong việc xử lý hồ sơ và cấp phép nhập khẩu CITES, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu nhập khẩu.

 

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu gỗ thuộc danh mục CITES

Quy định về việc nhập khẩu gỗ thuộc danh mục CITES được thực hiện theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Tại khoản 2 Điều 25 của Nghị định 06/2019/NĐ-CP, được điều chỉnh bởi khoản 17 Điều 1 của Nghị định 84/2021/NĐ-CP, quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu gỗ thuộc danh mục CITES bao gồm các điều kiện cụ thể sau:

- Đề nghị cấp giấy phép: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu gỗ phải tuân thủ Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Bản sao giấy phép CITES xuất khẩu: Phải bao gồm bản sao giấy phép CITES xuất khẩu được cấp bởi Cơ quan quản lý CITES của nước xuất khẩu hoặc giấy tờ tái xuất khẩu tương ứng.

- Đối với mẫu vật sống: Trong trường hợp nhập khẩu mẫu vật sống của các loài động vật hoang dã để nuôi, giữ, hồ sơ cần đáp ứng quy định tại điểm a và b khoản này, và cũng phải tuân thủ quy định.

- Mục đích không thương mại: Nếu nhập khẩu không vì mục đích thương mại phục vụ nghiên cứu khoa học, ngoại giao, hoặc tham gia triển lãm, biểu diễn xiếc, hồ sơ cần phải bổ sung một trong các giấy tờ sau: văn bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, văn bản xác nhận quà biếu, tặng ngoại giao, hoặc bản sao giấy mời tham gia triển lãm, biểu diễn xiếc.

- Mẫu vật tiền Công ước và mẫu vật săn bắn: Trong trường hợp nhập khẩu mẫu vật tiền Công ước hoặc mẫu vật săn bắn, hồ sơ cần bổ sung bản sao hồ sơ chứng minh hoặc bản sao giấy phép, chứng chỉ của Cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu cấp. Điều này đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đúng quy định về nhập khẩu gỗ theo các quy định quốc tế và quy định của Việt Nam.

Việc nhập khẩu gỗ thuộc danh mục CITES đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP và sửa đổi bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu gỗ phải bao gồm nhiều yếu tố quan trọng. Điều này bao gồm việc sử dụng Mẫu số 12 được quy định, bản sao giấy phép CITES xuất khẩu từ nước xuất khẩu, và các giấy tờ bổ sung phù hợp tùy thuộc vào mục đích nhập khẩu. Các loại giấy tờ này không chỉ đảm bảo tính chính xác của thông tin mà còn thể hiện sự tuân thủ đúng đắn đối với quy định về nhập khẩu gỗ. Việc thực hiện đúng các quy định này không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn đảm bảo sự bảo vệ cho tài nguyên thiên nhiên và sự cân nhắc đúng đắn trong việc sử dụng các loài động, thực vật hoang dã. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về khám bệnh, chữa bệnh cũng được quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.

 

3. Trách nhiệm cấp giấy phép CITES nhập khẩu gỗ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Nghị định 06/2019/NĐ-CP, việc cấp giấy phép CITES nhập khẩu đặt trách nhiệm vào cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc cơ quan này có nhiệm vụ và trách nhiệm chính trong việc xem xét, đánh giá, và quyết định việc cấp giấy phép CITES nhập khẩu. Trách nhiệm này đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của CITES (Hiệp định về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) và các quy định pháp luật liên quan khác, nhằm bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp và kiểm soát việc nhập khẩu chúng một cách có trật tự và hiệu quả.

Trách nhiệm cấp giấy phép CITES nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ quan trọng thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý CITES Việt Nam. Cơ quan này chịu trách nhiệm cấp giấy phép CITES nhập khẩu cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Việc này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng việc nhập khẩu các loài động vật và thực vật hoang dã được thực hiện theo quy định của CITES một cách hợp pháp và bảo vệ được sự đa dạng sinh học. Trách nhiệm này cũng phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc tham gia và tuân thủ các nghị định và quy định của CITES, góp phần vào việc bảo tồn và quản lý các loài hoang dã trên toàn cầu.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Điều kiện quá cảnh mẫu vật sống động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.