1. Xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại là xe đã qua sử dụng hay chưa?

Điều kiện áp dụng cho các loại xe gắn máy nhập khẩu và tạm nhập khẩu không với mục đích thương mại được quy định theo khoản 2 của Điều 3 trong Thông tư 143/2015/TT-BTC, đã được sửa đổi bởi khoản 1 của Điều 1 trong Thông tư 45/2022/TT-BTC, được phân loại như sau:

Đối với xe gắn máy:

- Xe gắn máy nhập khẩu hoặc tạm nhập khẩu phải là các loại xe chưa từng được sử dụng trước đó.

- Các loại xe gắn máy phải tuân thủ đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn quốc gia cũng như các quy định về bảo vệ môi trường đối với xe mô tô và xe gắn máy, như được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam số QCVN 14:2015/BGTVT.

- Xe gắn máy phải thuộc vào các loại được phép đăng ký và lưu hành tại Việt Nam, trừ trường hợp đặc biệt như nhập khẩu hoặc tạm nhập khẩu với mục đích không đăng ký và lưu hành, mà chỉ sử dụng cho các mục đích như làm mẫu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tham gia triển lãm, nghiên cứu, hoặc thử nghiệm.

Chính sách quản lý đối với xe ô tô và xe gắn máy nhập khẩu và tạm nhập khẩu dưới dạng quà biếu, quà tặng, mẫu hàng, hoặc tài sản di chuyển được thực hiện theo các quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định này, xe gắn máy nhập khẩu và tạm nhập khẩu không phục vụ mục đích thương mại phải là các phương tiện chưa từng được sử dụng trước đó. Đồng thời, chúng cũng phải tuân thủ đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô và xe gắn máy, như được quy định trong QCVN 14:2015/BGTVT. Điều này còn kèm theo yêu cầu rằng xe gắn máy này phải thuộc loại được phép đăng ký và lưu hành tại Việt Nam, trừ trường hợp đặc biệt như nhập khẩu hoặc tạm nhập khẩu nhằm mục đích không đăng ký và lưu hành, chỉ để sử dụng làm mẫu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tham gia triển lãm, nghiên cứu hoặc thử nghiệm.

 

2. Quy định điều kiện xe gắn máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Dựa trên quy định của Điều 3 trong Thông tư 143/2015/TT-BTC, được sửa đổi bởi Điều 1 trong Thông tư 45/2022/TT-BTC về điều kiện nhập khẩu ô tô và xe gắn máy, có các điều sau đây:

* Đối với ô tô:

    - Áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành đối với ô tô đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng.

* Đối với xe gắn máy:

    - Xe gắn máy nhập khẩu và tạm nhập khẩu được coi là chưa qua sử dụng.

    - Xe gắn máy cần tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, chất lượng kỹ thuật, và bảo vệ môi trường, như quy chuẩn QCVN 14:2015/BGTVT cho xe mô tô và xe gắn máy.

    - Xe gắn máy phải thuộc loại được phép đăng ký và lưu hành tại Việt Nam, trừ trường hợp nhập khẩu và tạm nhập khẩu không phải đăng ký và lưu hành để sử dụng cho mục đích làm mẫu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm, nghiên cứu, hoặc thử nghiệm.

Bên cạnh đó, các chính sách quản lý nhập khẩu ô tô và xe gắn máy thông qua các hình thức như quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, và tài sản di chuyển sẽ tuân theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

 

3. Trình tự thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại

Quy trình nhập khẩu và tạm nhập khẩu xe gắn máy không với mục đích thương mại được quy định như sau theo Thông tư 143/2015/TT-BTC, đã được sửa đổi bởi Thông tư 45/2022/TT-BTC:

- Thực hiện thủ tục tại Chi cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

- Người khai hải quan phải điền đầy đủ thông tin vào tờ khai hải quan và gửi các chứng từ theo hồ sơ hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục Hải quan (đối với thủ tục hải quan giấy), và phải chịu trách nhiệm bảo quản xe tại địa điểm được phép trong thời gian chờ kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

- Chi cục Hải quan tiến hành thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe theo quy định.

Trong vòng 8 giờ làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, nếu có cơ sở xác định rằng giá trị do người khai hải quan khai báo không phù hợp với thực tế, cơ quan hải quan phải xác định lại giá trị hải quan theo đúng quy định và ban hành thông báo về giá trị hải quan.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo về giá trị hải quan, nếu người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung theo thông báo, cơ quan hải quan sẽ ban hành quyết định ấn định thuế và xử lý vi phạm (nếu có).

Nếu người khai hải quan đủ điều kiện để mang hàng về bảo quản, trong vòng 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ phân công công chức theo dõi và tra cứu kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Nếu có kết quả kiểm tra, người khai hải quan phải thực hiện khai bổ sung và thông quan hàng hóa theo quy định.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ khi đưa hàng về bảo quản, nếu người khai hải quan không tiến hành tiếp thủ tục hoặc cơ quan hải quan có thông tin về việc người khai hải quan không tuân thủ quy định về bảo quản hàng hóa, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chi cục Hải quan chỉ thực hiện thông quan khi có giấy kiểm tra chất lượng xe gắn máy nhập khẩu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

Khi nhận được Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ cơ quan kiểm tra chuyên ngành, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu sẽ kiểm tra đối chiếu kết quả với thông tin khai trên tờ khai hải quan và kết quả kiểm tra thực tế. Nếu có sự khác biệt, cơ quan hải quan sẽ xác định lại giá trị hải quan và ban hành thông báo.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi ban hành thông báo về giá trị hải quan, nếu người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung theo thông báo, cơ quan hải quan sẽ ban hành quyết định ấn định thuế và xử lý vi phạm (nếu có).

Trường hợp người khai hải quan không nộp đúng thời hạn giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cơ quan hải quan sẽ lập biên bản vi phạm, trừ trường hợp có lý do khách quan được xác nhận bởi cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Sau khi người khai hải quan chấp hành quyết định xử lý của cơ quan hải quan, họ sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

- Đối với các trường hợp thực hiện thủ tục hải quan trên giấy:

Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan tại nơi làm thủ tục nhập khẩu hoặc tạm nhập khẩu sẽ xác nhận thông quan trên 03 tờ khai hải quan và đồng thời đóng dấu "dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu thụ xe ô tô, xe gắn máy theo quy định của pháp luật" lên 01 tờ khai hải quan;

Sau đó, cơ quan này sẽ trả lại cho người khai hải quan 01 tờ khai hải quan đã được xác nhận thông quan và 01 tờ khai hải quan có dấu "dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy theo quy định của pháp luật", đồng thời lưu giữ 01 tờ khai hải quan.

Trong các trường hợp nhập khẩu nộp thuế, Chi cục Hải quan tại nơi làm thủ tục nhập khẩu sẽ xác nhận thông quan trên 02 tờ khai hải quan và trả lại cho người khai hải quan 01 tờ khai hải quan đã được xác nhận thông quan, cùng với việc lưu giữ 01 tờ khai hải quan.

- Đối với các trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử mà chưa thực hiện việc chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan công an và cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Chi cục Hải quan tại nơi làm thủ tục nhập khẩu hoặc tạm nhập khẩu xe gắn máy sẽ xác nhận rằng thông quan đã được thực hiện trên tờ khai hải quan in từ hệ thống và trả lại cho người khai hải quan để tiến hành thủ tục đăng ký lưu hành xe tại cơ quan công an.

- Trong trường hợp cần phải xác định lại giá trị hải quan và ban hành quyết định ấn định thuế, Chi cục Hải quan tại nơi thực hiện thủ tục nhập khẩu xe sẽ gửi văn bản bổ sung cho Cục Thuế tỉnh hoặc thành phố, nơi quản lý thuế của tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu xe, để thông báo về việc xác định lại giá trị của chiếc xe, cũng như số tiền thuế (theo từng loại thuế) mà cơ quan hải quan đã thu bổ sung, nhằm phối hợp thu thuế theo quy định.

Bài viết liên quan: Điều kiện xe ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý bạn đọc!