Nhấc lên hạ xuống (Lift-on lift-off) là hệ thống bốc dỡ hàng hóa có sử dụng cần cẩu để đưa hàng lên xuống tàu biển nhằm phân biệt với cách bốc dỡ hàng bằng băng tải, đường ống hoặc hàng hóa tự di chuyển lên xuống tàu “há mồm” như ô-tô và một số phương tiện tự hành khác (máy xúc, máy ủi...).

Lift (bunkers) là tiếp nhận dầu nhiên liệu lên tàu.