1. Nhập tên con dầu vào sổ hộ khẩu như thế nào ?

Thưa luật sư, gia đình tôi hiện đang sống tại quận Hai Bà Trưng, chúng tôi đã có hộ khẩu thường trú tại đó. Vừa rồi con trai tôi có lấy vợ và gia đình chúng tôi đang có nhu cầu nhập hộ khẩu cho con dâu, chúng tôi có được nhập khẩu cho con dâu không và thù tục phải làm những gi ?
Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Thủ tục nhập khẩu cho con dâu như thế nào ?

Theo thông tin mà bác cung cấp thì bác muốn nhập khẩu con dâu bác vào khẩu nhà bác tại quận Hai Bà Trưng. Căn cứ Điều 20 luật cư trú quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau:

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột”.

Theo đó, con dâu nhà bác hoàn toàn có quyền được nhập khẩu vào hộ khẩu của gia đình nhà bác theo quy định của pháp luật với tư cách là vợ về ở với chồng.

Về thủ tục tiến hành: gia đình bác sẽ nộp hồ sơ tại Công an quận nơi đặt hộ khẩu của gia đình bác.

Hồ sơ bao gồm:

1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu.

2. Giấy chuyển hộ khẩu.

3. Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp và có các tài liệu chứng minh rằng con dâu bác thuộc trường hợp vợ về ở với chồng.

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là thủ tục tiến hành để gia đình nhập khẩu cho con dâu vào khẩu của gia đình bác. Sau khi hoàn thành hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia đình bác sẽ được cấp sổ hộ khẩu.

Trân trọng cảm ơn./.

2. Phải làm sao khi không tách được khẩu vì nhà chồng cản trở sau khi ly hôn ?

Thưa luật sư, khi vợ chồng tôi ly hôn thì tôi muốn chuyển khẩu về nhà bố mẹ đẻ nhưng do mâu thuẫn nên gia đình chồng không chịu đưa cho tôi sổ hộ khẩu để làm thủ tục chuyển khẩu. Vậy, tôi phải làm sao ? Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 27 của Luật cư trú năm 2006 :

“1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Điều 25 Luật cư trú thì thực hiện việc tách hộ khẩu phải có sự động ý của chủ hộ.

Đối với trường hợp của con bác thì chị có thể đăng ký thường trú tại nơi cư trú mới, sau đó tiến hành xóa đăng ký thường trú tại hộ khẩu nhà chồng theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 22 luật cư trú. Tuy nhiên, con bác cũng bắt buộc phải có sổ hộ khẩu để làm thủ tục cấp giấy chuyển khẩu theo Điều 28 Luật cư trú:

1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.

2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:

a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.”

Theo khoản 8 Điều 10 Thông tư 35/2014/TT- BCA ngày 9/9/2014 quy định:

“Người đứng tên chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình gây khó khăn, không cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Vì vậy, gia đình chồng của con bác không cho mượn sổ hộ khẩu gốc để làm thủ tục tách khẩu là hành trái pháp luật, con bác có thể liên hệ đến Công an quản lý hộ khẩu nơi thường trú yêu cầu họ can thiệp để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Trân trọng ./.

3. Đất nằm trong quy hoạch có thể tách khẩu ?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 27 Luật cư trú 2006 quy định về điều kiện, thủ tục tách khẩu như sau:

Điều kiện tách khẩu:

- Có cùng chỗ ở hợp pháp;

- Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu hoặc là người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26của Luật cư trú 2006 mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

Hồ sơ nộp để tách sổ:

- Sổ hộ khẩu;

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật cư trú 2006 .

Thời hạn giải quyết: 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

Căn cứ Điều 12 Luật cư trú 2006 thì chỗ ở hợp pháp bao gồm:

Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

Trong các quy định của Luật cư trú 2006 và các văn bản hướng dẫn,ngoài các điều kiện để được phép đăng ký thường trú, tách sổ hộ khẩu thì chỉ có một quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định về trường hợp không được đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới bao gồm:

- Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng;

- Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép;

- Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau);

- Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như thế, không có văn bản pháp luật nào quy định về cấm tách khẩu trong khu đất nằm trong quy hoạch. Tuy nhiên, trên thực tế cơ quan công an sẽ không thực hiện tách khẩu cho nhà bạn vì còn liên quan đến đối tượng được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Do vậy, vấn đề này bạn cần đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cơ quan giải quyết cho bạn.

Trân trọng ./.

4. Điều kiện và thủ tục để nhập khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013 :

“Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;

b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

c) Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;”

5. Điều kiện tạm trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Và Điều 8 Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuốc trung ương:

Điều 8. Điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

1. Công dân đang tạm trú nếu có đủ các điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

a) Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương;

b) Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó;

c) Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

2. Thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú.

3. Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an.

4. Trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.”

Bạn muốn đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bạn phải đảm bảo điều kiện có chỗ ở hợp pháp (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và tạm trú liên tục 2 năm ở đây. Việc bạn đã từng đăng kí tạm trú 1 năm ở quận 8 nhưng bạn không gia hạn đăng ký thường trú cho nên sẽ bị xóa đăng ký tạm trú. Vì vậy để được đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thì bạn phải đăng ký tạm trú ở quận Tân Phú và ở liên tục trong vòng 2 năm.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hành chính - Công ty Luật Minh Khuê