1. Hoàn thuế GTGT khi nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài ?

Thưa luật sư, Công ty hiện tại đang nhập khẩu nguyên liệu vải từ Hàn Quốc về để gia công hàng xuất khẩu. Công ty tôi đang băn khoăn không biết công ty tôi có được hoàn thuế đối với thuế giá trị gia tăng đầu vào của nguyên liệu vải này hay không ?
Rất mong công ty Luật Minh Khuê hỗ trợ tôi về vấn đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Luật sư tư vấn

Theo khoản 4 Điều 1, Thông tư 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

"4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như sau: Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu; đối với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, là doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

b)Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn.

Ví dụ: Công ty thương mại A nhập khẩu 500 chiếc điều hòa từ Nhật Bản và đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Sau đó Công ty thương mại A xuất khẩu 500 chiếc điều hòa này sang Campuchia thì Công ty thương mại A không phải tính thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của 500 chiếc điều hòa này đã nộp ở khâu nhập khẩu và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận chuyển, lưu kho không được hoàn thuế mà thực hiện khấu trừ.

Ví dụ: Công ty TNHH sản xuất và thương mại B xuất khẩu tinh bột sắn sang Trung Quốc qua đường mòn, lối mở không thuộc địa bàn hoạt động hải quan thì Công ty TNHH sản xuất và thương mại B không được hoàn thuế GTGT đối với tinh bột sắn xuất khẩu.

c) Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ví dụ: Tháng 9/2016, Công ty C đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu sang HongKong. Tháng 6/2015, Công ty C đã bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi trốn thuế. Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với đề nghị hoàn thuế của Công ty C."

Căn cứ theo quy định nêu trên thì Công ty bạn được hoàn thuế GTGT của hàng nhập khẩu nếu sau khi khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu ra còn dư từ 300 triệu đồng trở lên trong kỳ kê khai thuế và không thuộc trường hợp theo quy định tại điểm b nêu trên thì Công ty bạn sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

2. Xử lý tiền thuế nộp thừa do mất chứng từ nộp tiền bản chín khi hoàn thuế nhập khẩu ?

Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 7854/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu với nội dung:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
Số: 7854/TCHQ-TXNK
V/v: hoàn thuế nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010
Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3373/HQHCM-TXNK ngày 24/11/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý tiền thuế nộp thừa do mất chứng từ nộp tiền bản chính và việc thực hiện hoàn thuế nhưng bị mất tờ khai bản lưu gốc của người khai hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc xử lý tiền thuế nộp thừa do mất chứng từ nộp tiền bản chính:
Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu bản sao chứng từ nộp tiền có xác nhận của kho bạc, ngân hàng (thể hiện đầy đủ các nội dung: Người nộp thuế; Mã số thuế; Địa chỉ; Số ký hiệu chứng từ; Cơ quan quản lý thu; Tờ khai hải quan, ngày tháng tờ khai; Loại hình XNK; Nội dung các khoản nộp ngân sách; Ngày lập chứng từ) với chứng từ trên hệ thống KT559 và giấy nộp tiền bản chính lưu cùng bộ hồ sơ bản lưu của cơ quan hải quan nếu đủ cơ sở xác định doanh nghiệp đã nộp số thuế theo đúng nội dung trong bản sao chứng từ có xác nhận của kho bạc, ngân hàng; đồng thời đảm bảo đầy đủ các thủ tục hồ sơ theo quy định thì xem xét xử lý tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định.
2. Về việc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ hoàn thuế: trong thời gian chưa có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (để biết);
- Vụ P. Chế (để biết);
- Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

3. Đăng ký hoàn thuế nhập khẩu tấm bản in offset ?

Ngày 16 tháng 09 năm 2013, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 5472/TCHQ-TXNK năm 2013 hoàn thuế nhập khẩu tấm bản in offset:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5472/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế NK mặt hàng tấm bản in dùng trong công nghệ in offset

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hải Phòng.

Trảlời công văn số 7386/HQHP-TXNK ngày 30/8/2013 của Cục Hải quan Hải Phòng vềviệc hoàn thuế nhập khẩu mặt hàng tấm bản in dùng trong công nghệ in offset đốivới 10 tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 20/6/2011 của Công ty TNHH thiết bịin SPM, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đểcó cơ sở báo cáo, xử lý trường hợp trên, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng ràsoát, thống kê, báo cáo tất cả các tờ khai Công ty TNHH thiết bị in SPM nhậpkhẩu mặt hàng tấm bản in dùng trong công nghệ in offset trước ngày 20/6/2011.Trong báo cáo cần nêu rõ:

- Cáctờ khai doanh nghiệp khai báo vào nhóm 84.42 và được cơ quan hải quan đồng ý,lý do đồng ý khai báo của doanh nghiệp.

- Cáctờ khai doanh nghiệp khai báo vào nhóm 84.42 và không được cơ quan hải quan đồngý, lý do không đồng ý khai báo của doanh nghiệp.

- Dựkiến tổng số tiền truy thu (hoặc truy hoàn do đã ấn định thuế) đối với doanhnghiệp.

Báocáo gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế Xuất nhập khẩu) trước ngày 24/9/2013.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

4. Chính sách hoàn thuế nhập khẩu và Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ?

Ngày 07 tháng 08 năm 2018, Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu (Tổng Cục Hải Quan) ban hành Công văn 4443/TXNK-CST chính sách hoàn thuế nhập khẩu:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4443/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam.
(Địa chỉ: Đường 206, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công văn số CEV-18-135/CV-XNK ngày 16/7/2016 của Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam về việc hoàn thuế nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu”.

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định:

“1. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng…

2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam...”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu”.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 77 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và khoản 53 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

5. Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu với mặt hàng phân bón ?

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu (Tổng Cục Hải quan) ban hành Công văn 3989/TXNK-CST vê hoàn thuế nhập khẩu:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3989/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3106/HQHCM-TXNK ngày 06/10/2017 của Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với trường hợp Công ty TNHH Nguyễn Duy nhập khẩu mặt hàng phân bón sau đó đóng gói lại và xuất khẩu sản phẩm.Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn s 1062/TXNK-CST ngày 05/4/2017, công văn số 3599/TXNK-CST ngày 21/9/2017 trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về xử lý thuế nhập khẩu đối với trường hợp Công ty TNHH Nguyễn Duy nhập khẩu mặt hàng phân bón sau đó đóng gói lại và xuất khẩu sản phẩm (xin đính kèm công văn).

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

6. Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu khi sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ hoàn thuế ?

Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) banh hành Công văn 7854/TCHQ-TXNK hoàn thuế nhập khẩu:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7854/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3373/HQHCM-TXNK ngày 24/11/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý tiền thuế nộp thừa do mất chứng từ nộp tiền bản chính và việc thực hiện hoàn thuế nhưng bị mất tờ khai bản lưu gốc của người khai hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý tiền thuế nộp thừa do mất chứng từ nộp tiền bản chính:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu bản sao chứng từ nộp tiền có xác nhận của kho bạc, ngân hàng (thể hiện đầy đủ các nội dung: Người nộp thuế; Mã số thuế; Địa chỉ; Số ký hiệu chứng từ; Cơ quan quản lý thu; Tờ khai hải quan, ngày tháng tờ khai; Loại hình XNK; Nội dung các khoản nộp ngân sách; Ngày lập chứng từ) với chứng từ trên hệ thống KT559 và giấy nộp tiền bản chính lưu cùng bộ hồ sơ bản lưu của cơ quan hải quan nếu đủ cơ sở xác định doanh nghiệp đã nộp số thuế theo đúng nội dung trong bản sao chứng từ có xác nhận của kho bạc, ngân hàng; đồng thời đảm bảo đầy đủ các thủ tục hồ sơ theo quy định thì xem xét xử lý tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định.

2. Về việc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ hoàn thuế: trong thời gian chưa có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (để biết);
- Vụ P. Chế (để biết);
- Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường