1. Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sử dụng vắc xin và tiêm chủng thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?

Theo Quyết định số 2268/QĐ-BYT năm 2018 được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng đã được quy định với vị trí và chức năng cụ thể như sau:
Đầu tiên, Cục Y tế dự phòng được xác định là một cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có trách nhiệm thực hiện các chức năng cơ bản. Chức năng chính của cục là tham mưu và hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc quản lý hệ thống y tế của nhà nước, cũng như tổ chức thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế dự phòng trên toàn quốc.
Lĩnh vực hoạt động của Cục Y tế dự phòng rất đa dạng và bao gồm nhiều phương diện. Đầu tiên là công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó là việc kiểm dịch y tế biên giới, một hoạt động quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của các dịch bệnh từ các vùng lân cận.
Ngoài ra, Cục cũng có trách nhiệm trong việc quản lý và thúc đẩy việc sử dụng vắc xin và tiêm chủng, từ việc cung cấp thông tin đến việc thực hiện chương trình tiêm chủng quốc gia. Chức năng xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và an toàn sinh học tại các phòng xét nghiệm cũng là một phần quan trọng trong hoạt động của cục.
Các hoạt động liên quan đến dinh dưỡng cộng đồng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng cũng được Cục Y tế dự phòng đảm nhận. Đây là những hoạt động cơ bản nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng.
Ngoài ra, việc phát triển và nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng cũng là một trọng trách quan trọng của cục. Cục Y tế dự phòng cũng được giao phụ trách quản lý các dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế dự phòng do nhà nước cung cấp.
Với tư cách là một đơn vị pháp nhân, Cục Y tế dự phòng có con dấu và tài khoản riêng, cũng như trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội, điều này giúp cho hoạt động của cục được tổ chức và quản lý một cách hiệu quả và minh bạch.
Cục Y tế dự phòng, với vai trò là cơ quan hỗ trợ trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Y tế, đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc quản lý hệ thống y tế cũng như tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế dự phòng trên toàn quốc. Với phạm vi hoạt động lan rộng, từ các vùng miền đến các khu vực địa lý khó tiếp cận, Cục Y tế dự phòng không chỉ là một đơn vị quản lý, mà còn là một điểm tựa vững chắc trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cục là quản lý và thúc đẩy việc sử dụng vắc xin và tiêm chủng. Việc này không chỉ là một phần của chiến lược phòng chống dịch bệnh mà còn là biện pháp chủ chốt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bằng cách tạo ra các chiến dịch tiêm chủng rộng rãi và hiệu quả, Cục Y tế dự phòng không chỉ giúp đỡ người dân tránh khỏi những căn bệnh nguy hiểm mà còn góp phần vào việc kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của chúng trong cộng đồng.
Vắc xin và tiêm chủng không chỉ là vấn đề y tế mà còn là một phần không thể thiếu của sự phát triển bền vững. Những nỗ lực của Cục Y tế dự phòng không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tạo ra một môi trường sống an toàn và lành mạnh cho mọi người. Đồng thời, việc tăng cường ý thức và tham gia của cộng đồng trong các chương trình tiêm chủng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả và thành công của các chiến dịch này.
Với vai trò quan trọng và nhiệm vụ to lớn mà Cục Y tế dự phòng đảm nhận, sự hỗ trợ và sự phối hợp chặt chẽ từ Bộ trưởng Bộ Y tế cũng như các bộ, ngành, địa phương khác là điều cần thiết. Chỉ khi có sự đồng lòng và sự đoàn kết từ tất cả các bên liên quan, mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng mới có thể được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.
 

2. Cục Y tế dự phòng có chức năng, nhiệm vụ như thế nào?

Theo Điều 2 của Quyết định số 2268/QĐ-BYT được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng được giao phụ trách một loạt các nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng, đa dạng nhằm đảm bảo việc thực hiện các chính sách và hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng trên toàn quốc.
Đầu tiên, cục đảm nhận vai trò chủ trì xây dựng các loại văn bản thuộc phạm vi quản lý của mình. Việc này đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng các quy định và hướng dẫn được phát triển một cách chuẩn mực và khoa học, phù hợp với tình hình y tế cũng như nhu cầu thực tế của cộng đồng.
Ngoài ra, Cục Y tế Dự phòng có trách nhiệm quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này bao gồm công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm đa dạng từ bệnh lây truyền từ động vật sang người đến các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm mới nổi và các bệnh đã bị lãng quên cũng được Cục đảm nhận.
Ngoài các bệnh truyền nhiễm, Cục còn chịu trách nhiệm trong việc phòng, chống các bệnh không lây nhiễm và các bệnh mạn tính khác, cùng với việc sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế và tiêm chủng. Các hoạt động xét nghiệm và quản lý an toàn sinh học cũng nằm trong phạm vi quản lý của Cục.
Cục Y tế Dự phòng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và quản lý hệ thống y tế dự phòng. Nhiệm vụ này bao gồm chủ trì xây dựng các danh mục thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và dự toán kinh phí, cũng như quản lý việc mua sắm và cấp phát các tài nguyên này để đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch, bệnh.
Ngoài ra, Cục còn đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng như chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời cũng thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.
Tóm lại, vai trò của Cục Y tế Dự phòng không chỉ giới hạn trong việc quản lý và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mà còn mở rộng ra các lĩnh vực khác như nâng cao nhận thức cộng đồng và phát triển hệ thống y tế dự phòng. Điều này thể hiện sự quan trọng và đa chiều của cục trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe của người dân Việt Nam.
 

3. Cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng hiện nay ra sao?

Theo Điều 3 của Quyết định số 2268/QĐ-BYT được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Y tế, tổ chức và cơ chế hoạt động của Cục Y tế Dự phòng được quy định cụ thể như sau:
- Lãnh đạo Cục: Cục Y tế Dự phòng được lãnh đạo bởi Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng. Các vị trí này được bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục, trong khi các Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về các nhiệm vụ được giao.
- Cơ cấu tổ chức: Cục Y tế Dự phòng được tổ chức gồm các đơn vị sau:
+ Văn phòng Cục.
+ Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.
+ Phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm.
+ Phòng Quản lý tiêm chủng và An toàn sinh học.
+ Phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng.
- Cơ chế hoạt động:
+ Cục hoạt động theo chế độ thủ trưởng.
+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.
+ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo và các chức danh lãnh đạo được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.
- Biên chế: Biên chế của Cục Y tế Dự phòng được xác định theo quy định của pháp luật và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng.
- Kinh phí: Kinh phí hoạt động của Cục Y tế Dự phòng được cấp từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Tổ chức và cơ chế hoạt động được quy định một cách rõ ràng và chi tiết trong Quyết định này, nhằm đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch trong hoạt động của Cục Y tế Dự phòng, từ lãnh đạo đến việc quản lý biên chế và nguồn lực kinh phí. Điều này là cơ sở quan trọng để đảm bảo Cục hoạt động một cách hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Như vậy, cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng như sau:

- Cục Y tế dự phòng gồm có:

+ Văn phòng Cục;

+ Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;

+ Phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm;

+ Phòng Quản lý tiêm chủng và An toàn sinh học;

+ Phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng.

- Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng:

+ Gồm Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

+ Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo các quy định của pháp luật.

+ Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng và được Cục trưởng giao phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

 

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn