Tôi đã nhận tiền của 5 người muốn đi xuất khẩu lao động và chuyển tiền cho L để L chuyển tiền làm hồ sơ cho công ty X. Công ty X cũng xác nhận đã nhận tiền và hẹn tới ngày 12/11 sẽ làm xong hồ sơ cho 5 người lao động kia, nếu không làm xong thì có cam đoan sẽ trả lại tiền. Nhưng cho đến nay công ty X vẫn không làm xong thủ tục để cho người lao động đi xuất khẩu. Tôi đã yêu cầu trả lại tiền nhưng phía công ty X và anh L cứ trốn tránh không trả.

Hiện tại Công ty X đã chuyển trụ sở đi đâu không rõ, anh L thì tắt máy không nghe điện thoại. Tôi có thể làm đơn tố cáo để đòi lại tiền không hay những người lao động kia phải làm trực tiếp? Mẫu đơn tố cáo như thế nào xin công ty cho biết?

Tôi xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

1. Tố giác là gì?

Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố như sau:
Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, Tố giác tội phạm được hiểu là sự tố cáo của công dân về những hành vi nào đó mà họ cho rằng đó là tội phạm.

2. Quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ?

Theo quy định của Điều 175 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Như vậy, dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được thể hiện ở việc sau khi nhận được tài sản của người khác thông qua hình thức hợp đồng, thỏa thuận rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả; hoặc sau khi nhận được tài sản của người khác đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

Vì anh L làm việc tại công ty X, đã nhận tiền của anh thay mặt những người muốn đi xuất khẩu lao động kia, có lập hồ sơ và có xác nhận của công ty X. Nhưng sau khi nhận được tiền thì không thực hiện đúng thỏa thuận với anh và những người dự định đi xuất khẩu lao động, có hứa hẹn trả lại tiền nhưng đến thời hạn trả lại trốn tránh không trả, có dấu hiệu bỏ trốn, chuyển trụ sở công ty không rõ ở đâu, anh L thì gọi điện không liên lạc được. Nên anh L và người đại diện công ty X có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, anh hoặc những người dự định đi xuất khẩu lao động có thể tố giác anh L và công ty X về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự trích dẫn trên. Nếu anh muốn thay mặt những người đã đóng tiền đi xuất khẩu lao động tố cáo hành vi của anh L và công ty X thì cần phải được sự uỷ quyền từ họ.

3. Quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong trường hợp, ngay từ đầu anh L và công ty X đã có ý định chiếm đoạt tài sản của anh và những người dự định đi xuất khẩu lao động, dựng lên việc tuyển dụng không có thật, hứa hẹn thời gian lập hồ sơ không đúng sự thật; với mục đích lấy lòng tin từ anh và những người kia, để tạọ sự tin tưởng và trao tiền; thì anhh hoặc những người dự định đi xuất khẩu lao động có thể tố cáo anh L, và công ty X về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản căn cứ Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Trong trường hợp anh L biết công ty X lừa đảo mà vẫn thực hiện hành vi phạm tội thì anh L được coi là đồng phạm với công ty X. Điều 17 Bộ luật hình sự quy định về đồng phạm như sau:

“1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.”

Tương tự như trên, nếu anh muốn tố giác thay những người đã nộp tiền đi xuất khẩu lao động kia thì cần có sự uỷ quyền của họ, hoặc tất cả những người có quyền lợi bị xâm phạm có thể làm đơn tố giác chung để tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty X và anh L.

4. Cơ quan tiến hành giải quyết tố giác tội phạm

Anh hoặc những người đã đóng tiền đi xuất khẩu lao động có thể gửi đơn tố cáo và các bằng chứng liên quan tới Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân nơi xảy ra hành vi phạm tội.

5. Mẫu đơn tố giác tội phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi : Cảnh sát điều tra .................

Chúng tôi tên là :

1. ..............– sinh ngày: ........ CMND số: .......... cấp ngày:....... Nơi cấp: .......

2. ..............– sinh ngày: ........ CMND số: .......... cấp ngày:....... Nơi cấp: .......

3. ..............– sinh ngày: ........ CMND số: .......... cấp ngày:....... Nơi cấp: .......

4. ..............– sinh ngày: ........ CMND số: .......... cấp ngày:....... Nơi cấp: .......

5. ..............– sinh ngày: ........ CMND số: .......... cấp ngày:....... Nơi cấp: .......

Chúng tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Ông: .........L Sinh ngày: ..... CMND số: .....

Địa chỉ thường trú: ........Điện thoại liên lạc: ........

Và ông: ......X Sinh ngày:...... CMND số: ......

Địa chỉ thường trú: .........

Vì ông L và ông X đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của chúng tôi với số tiền là .......đồng.

Nội dung sự việc như sau :

...... Chúng tôi, do tin tưởng ông L và ông X có uy tín nên tôi cũng đã đóng cho ông L số tiền mặt là ............... Nhưng sau khi nhận được số tiền mà chúng tôi đã chuyển khoản và chờ đến ngày 12/11 chúng tôi vẫn không được kết quả. Hiện nay ông L không nghe máy, có dấu hiệu trốn tránh không chịu trách nhiệm. Ông X không nghe máy điện thoại, đã chuyển trụ sở công ty đi chỗ khác và không liên hệ được.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, ông L và ông X đã chiếm đoạt số tiền ........của chúng tôi. Hành vi của ông L và ông X có dấu hiệu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), cụ thể:

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:

1.Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

hoặc tội phạm khác theo quy định của pháp luật.

Chính vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, nay tôi viết đơn này tố cáo ông L và ông X. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết cho những yêu cầu sau:

1. Xác minh và khởi tố vụ án hình sự đối với ông L và ông X về hành chiếm đoạt tài sản.

2. Buộc ông#8; L và ông X trả lại số tiền đã chiếm đoạt của chúng tôi .....

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết.

Tài liệu, chứng cứ kèm theo:

  • Chứng minh thư, hộ chiếu, sổ hộ khẩu của.............
  • Giấy ủy quyển ngày …./…./........
  • Giấy biên nhận tiền ......

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cà Mau, ngày .... tháng .... năm ....

Người tố giác

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê