1. Ai được xem xét cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan?

Theo quy định chi tiết tại Điều 14 của Thông tư 12/2018/TT-BCT, danh sách các đối tượng được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đã được đề ra nhằm đảm bảo rằng quá trình nhập khẩu được thực hiện một cách hợp pháp và có hiệu quả. Dưới đây là phân tích cụ thể về hai đối tượng chính được quy định:

- (1) Đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu: Quy định này áp dụng cho các thương nhân đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép sản xuất thuốc lá điếu và hiện đang có nhu cầu nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu để sử dụng trong quy trình sản xuất thuốc lá điếu của mình. Bằng việc đề ra điều kiện này, các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thuốc lá, đồng thời đảm bảo rằng nguồn nguyên liệu được nhập khẩu đáp ứng được tiêu chuẩn và chất lượng cần thiết.

- (2) Đối với mặt hàng muối: Trong trường hợp này, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng muối trong quá trình sản xuất cần phải được cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận. Điều này nhấn mạnh vào việc đảm bảo rằng muối được sử dụng trong sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh, đồng thời cũng giúp định rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp và cơ quan chức năng trong quá trình nhập khẩu và sử dụng muối trong công nghiệp thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.

- (3) Về mặt hàng trứng gia cầm, các doanh nhân có nhu cầu nhập khẩu trứng gia cầm sẽ được xem xét và giải quyết theo quy trình quy định. Việc này không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định mà còn hỗ trợ việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường một cách hiệu quả.

- (4) Đối với mặt hàng đường tinh luyện và đường thô, quá trình xử lý và quyết định sẽ được thực hiện dựa trên hướng dẫn hàng năm của Bộ Công Thương, sau khi đã thảo luận và trao đổi ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Bộ Tài chính. Điều này nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc đảm bảo tính phù hợp và cân nhắc trong việc quản lý và điều chỉnh thị trường đường, từ việc sản xuất đến việc tiêu thụ, nhằm đảm bảo ổn định và công bằng cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng.

- (5) Bộ Công Thương sẽ xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu theo quy định tại mục 1 của Điều 14. Điều này nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc định rõ thời hạn và các quy định liên quan để đảm bảo rằng quá trình nhập khẩu và sử dụng nguyên liệu đều diễn ra một cách minh bạch và hiệu quả, đồng thời đảm bảo ổn định cho thị trường và các doanh nghiệp liên quan.

Qua đó, việc quy định cụ thể đối tượng được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quản lý thị trường mà còn góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của các lĩnh vực liên quan đến sản xuất và kinh doanh.

Đối với các loại hàng hóa được quy định tại các điểm (2), (3), và (4), Bộ Công Thương sẽ tiến hành một quá trình trao đổi chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng như Bộ Tài chính để thảo luận và định rõ thời điểm cụ thể để phân giao hạn ngạch thuế quan. Quá trình này không chỉ giúp đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ ngành mà còn đảm bảo tính linh hoạt và phản ánh đúng đắn những biến động trong thị trường và ngành công nghiệp. Đồng thời, việc thảo luận và đưa ra quyết định thông qua quy trình này cũng tạo ra sự minh bạch và công bằng, đồng thời đảm bảo sự ổn định cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

 

2. Áp dụng thuế suất nhập khẩu với hàng hoá quản lý theo hạn ngạch thuế quan

Quy định về áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, như được quy định trong Điều 13 của Thông tư 12/2018/TT-BCT, được phân tích như sau:

- Các doanh nhân được Bộ Công Thương cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hoặc được thông báo bằng văn bản về quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu sẽ được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu được ghi rõ trong Giấy phép hoặc thông báo về quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan.

- Trong trường hợp số lượng hàng hóa nhập khẩu vượt quá hạn ngạch thuế quan được quy định, thuế suất thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng cho phần hàng hóa này ngoài hạn ngạch thuế quan. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc áp dụng thuế suất, đồng thời cũng giúp điều chỉnh việc nhập khẩu sao cho phù hợp với quy định và quản lý của cơ quan chức năng.

- Trong các tình huống mà phương thức quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu khác với những quy định đã được nêu tại khoản 1 của Điều 13 trong Thông tư 12/2018/TT-BCT, sẽ được thực hiện theo hướng dẫn và quy định cụ thể của Bộ Công Thương. Điều này nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc tuân thủ và áp dụng chặt chẽ các quy định pháp luật để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý hạn ngạch thuế quan.

- Các thuế suất thuế nhập khẩu, bao gồm cả thuế suất trong hạn ngạch thuế quan và thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan, sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Điều này nhằm mục đích đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong việc áp dụng các chính sách thuế nhập khẩu, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các hoạt động nhập khẩu một cách minh bạch và dễ dàng hiểu rõ.

 

3. Công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Quy trình quyết định và công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, như được quy định tại Điều 12 của Thông tư 12/2018/TT-BCT, được mô tả như sau:

- Đối với các mặt hàng như muối, trứng gia cầm, đường tinh luyện, và đường thô, quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của năm tiếp theo sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm. Thời hạn cuối cùng để Bộ này thực hiện quyết định và thông báo cho Bộ Công Thương về các con số này là trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

Việc này không chỉ đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và dự đoán về lượng nhập khẩu của các mặt hàng quan trọng này trong tương lai. Đồng thời, việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời cũng giúp tăng cường tính minh bạch và đáng tin cậy trong quản lý thị trường và hoạt động kinh doanh.

- Quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu cho mặt hàng thuốc lá nguyên liệu cho năm tiếp theo sẽ được Bộ Công Thương đưa ra trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. Điều này nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc đảm bảo tính chính xác và dự đoán trong việc quản lý nguồn cung hàng hóa, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các bên liên quan để lập kế hoạch kinh doanh và nhập khẩu trong tương lai.

- Dựa trên cam kết quốc tế, quy trình quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 12 trong Thông tư 12/2018/TT-BCT. Bộ Công Thương đã chính thức công bố các con số cụ thể về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm, đồng thời cũng quy định rõ ràng về phương thức điều hành đối với từng mặt hàng cụ thể.

Điều này là sự bước tiến quan trọng, nhằm đảm bảo tính minh bạch và ổn định trong quản lý thị trường và hoạt động nhập khẩu. Việc công bố thông tin chi tiết và cụ thể giúp doanh nghiệp và các bên liên quan có cơ sở để lập kế hoạch kinh doanh, đồng thời cũng giúp tăng cường tính dự đoán và quản lý rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Trang thiết bị y tế nào nhập khẩu phải được cấp Giấy phép? Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo quy định mới. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.